Hastighed dræber

Gennemsnitsfarten på vejene har stor betydning for antallet af trafikulykker. Jo lavere fart, jo færre ulykker. Jo højere fart, jo flere ulykker.
Selv små ændringer i gennemsnitshastigheden har stor betydning for antallet af dræbte i trafikken.

Så hurtigt må du køre

Hastighed dræber: Så hurtigt må du køre

For personbiler, varebiler og motorcykler er de generelle fartgrænser: 

 • 50 km/t i tættere bebygget område
 • 80 km/t uden for tættere bebygget område
 • 80 km/t på motortrafikveje. 90 km/t kan være tilladt, hvis det er vist med skiltning
 • 130 km/t på motorveje. Grænsen kan dog være 110 km/t, 100 km/t eller 90 km/t på nogle strækninger.

Der kan gælde andre fartgrænser på vejene, som du skal følge. Hold altid øje med skiltningen, og kør efter forholdene. Uanset hvad der står på fartskiltene. 

Har du trailer bag din bil, må du højst køre 70 km/t på landeveje og 80 km/t på motorveje

10 gode råd om fart

Hastighed dræber: 10 gode råd om fart
 1. Hold øje med hastighedsgrænsen 
  Bliver du stoppet af politiet, dur det ikke som undskyldning at ”Jeg vidste ikke, hvor stærkt man måtte køre." 
 2. Fartgrænserne gælder også ved overhaling 
  Hold øje med dit speedometer, når du overhaler. Hvis bilisten foran kun kører to km/t langsommere end dig, så drop overhalingen. Sætter du farten for højt op for at overhale hurtigt, kan du få en bøde.
 3. Tag hjemmefra i god tid 
  Hvis du tager hjemmefra i ordentlig tid og har planlagt din rute på forhånd, gør du dig selv en stor tjeneste. Foruden en langt mere sikker tur bag rattet, når du også frem uden stress. 
 4. Hold øje med dit speedometer 
  De færreste bilister kender deres nøjagtige fart. Der er derfor sandsynlighed for, at du kører hurtigere, end du tror, så kig på dit speedometer med jævne mellemrum. 
 5. 10 km/t for hurtigt sparer dig ikke tid 
  Overskridelse af hastighedsgrænserne sparer dig ikke tid. På de fleste ture kan du kun spare nogle få minutter ved at køre på den forkerte side af fartgrænserne.
 6. Vind, vejr og vej 
  Sæt altid din hastighed efter forholdene. Hvis der er dårlig sigt, det blæser kraftigt, vejen er våd eller glat eller det er svært at overskue vejens forløb, så sæt farten ned. 
 7. Sæt cruisekontrol eller GPS’en til 
  Glemmer du tit at holde øje med din fart, kan du få andre til det. Du kan fx sætte din cruisekontrol til, når trafikken ikke er for tæt. Du kan også få din GPS til at give lyd fra sig, når du kommer til at køre for stærkt. 
 8. Hastighedsgrænserne gælder også for nye biler 
  Kører du i en nyere bil, skal du trods nye airbags og ESC-system ikke tro, at sikkerhedsudstyret sikrer dig mod ulykker. Nye biler er lydsvage og giver derfor ikke samme oplevelse af vind, motorstøj og fart. Du kan derfor risikere, at du ikke altid opdager, hvor hurtigt du kører, så vær opmærksom på din fart.
 9. Kør jævnt og hold overblikket 
  Hold øje med trafikken og kør roligt uden fartoverskridelser. Hvis du kører flydende uden hårde opbremsninger og bratte overhalinger, bliver din kørsel mere sikker. Ud over at køre mere sikkert, passer du også på miljøet og sparer penge.
 10. Hold afstand 
  En tommelfingerregel er, at der skal være mindst to sekunders kørsel mellem dig og bilen foran. Find et pejlemærke som f.eks. et skilt. Når bilen foran er ud for mærket, tæller du langsomt til to. Har du den rigtige afstand, passerer du selv pejlemærket mindst to sekunder efter. 

Sæt farten ned

Hastighed dræber: Sæt farten ned

Selv en lille fartoverskridelse kan have stor betydning for, hvor alvorlige konsekvenser det kan have, hvis du bliver involveret i en trafikulykke.

Ulykkens alvor afhænger af, om de personer, der bliver ramt, er bilister eller fodgængere.

Jo højere fart, jo større er risikoen for, at nogen dør.

Kilde:Transportøkonomisk Institut, Norge

Læs flere fakta om fartens betydning for ulykker

Kører du 93 km/t i stedet for 80 km/t, fordobler du risikoen for at ende i en dødsulykke

Hold øjne og ører åbne

Når du sætter dig bag rattet, skal du tilpasse din fart til:

 • Vej-, vejr- og sigtforhold

 • Køretøjets tilstand

 • Hvordan køretøjet er læsset

 • Færdselsforholdene i øvrigt, fx om der er tæt trafik eller kø

Straffen for at køre for stærkt

Hastighed dræber: Straffen for at køre for stærkt
 1. Hold øje med hastighedsgrænsen 
  Bliver du stoppet af politiet, dur det ikke som undskyldning at ”Jeg vidste ikke, hvor stærkt man måtte køre." 
 2. Fartgrænserne gælder også ved overhaling 
  Hold øje med dit speedometer, når du overhaler. Hvis bilisten foran kun kører to km/t langsommere end dig, så drop overhalingen. Sætter du farten for højt op for at overhale hurtigt, kan du få en bøde.
 3. Tag hjemmefra i god tid 
  Hvis du tager hjemmefra i ordentlig tid og har planlagt din rute på forhånd, gør du dig selv en stor tjeneste. Foruden en langt mere sikker tur bag rattet, når du også frem uden stress. 
 4. Hold øje med dit speedometer 
  De færreste bilister kender deres nøjagtige fart. Der er derfor sandsynlighed for, at du kører hurtigere, end du tror, så kig på dit speedometer med jævne mellemrum. 
 5. 10 km/t for hurtigt sparer dig ikke tid 
  Overskridelse af hastighedsgrænserne sparer dig ikke tid. På de fleste ture kan du kun spare nogle få minutter ved at køre på den forkerte side af fartgrænserne.
 6. Vind, vejr og vej 
  Sæt altid din hastighed efter forholdene. Hvis der er dårlig sigt, det blæser kraftigt, vejen er våd eller glat eller det er svært at overskue vejens forløb, så sæt farten ned. 
 7. Sæt cruisekontrol eller GPS’en til 
  Glemmer du tit at holde øje med din fart, kan du få andre til det. Du kan fx sætte din cruisekontrol til, når trafikken ikke er for tæt. Du kan også få din GPS til at give lyd fra sig, når du kommer til at køre for stærkt. 
 8. Hastighedsgrænserne gælder også for nye biler 
  Kører du i en nyere bil, skal du trods nye airbags og ESC-system ikke tro, at sikkerhedsudstyret sikrer dig mod ulykker. Nye biler er lydsvage og giver derfor ikke samme oplevelse af vind, motorstøj og fart. Du kan derfor risikere, at du ikke altid opdager, hvor hurtigt du kører, så vær opmærksom på din fart.
 9. Kør jævnt og hold overblikket 
  Hold øje med trafikken og kør roligt uden fartoverskridelser. Hvis du kører flydende uden hårde opbremsninger og bratte overhalinger, bliver din kørsel mere sikker. Ud over at køre mere sikkert, passer du også på miljøet og sparer penge.
 10. Hold afstand 
  En tommelfingerregel er, at der skal være mindst to sekunders kørsel mellem dig og bilen foran. Find et pejlemærke som f.eks. et skilt. Når bilen foran er ud for mærket, tæller du langsomt til to. Har du den rigtige afstand, passerer du selv pejlemærket mindst to sekunder efter. 

Klip i kørekortet

Hastighed dræber: Klip i kørekortet

Kører du over 30 % hurtigere, end du må, får du et klip i kørekortet. Du får en betinget frakendelse  og skal op til ny teori- og køreprøve, hvis du

… kører mere end 60 % for stærkt eller 160 km/t eller derover i en almindelig personbil.

… kører mere end 40 % for stærkt i et større køretøj. Fx en bil med trailer, bil med campingvogn og lastbil.

… kører mere end 40 % for stærkt, hvor hastigheden er nedsat pga. vejarbejde.

Hvis du overskrider fartgrænsen med mere end 100 % (dog min. 100 km/t), får du frakendt kørekortet ubetinget i en periode. Dette gælder for alle køretøjer.

Læs mere om, hvilke konsekvenser det har at få frakendt kørekortet.

Får du 3 klip i kørekortet inden for 3 år, skal du op til ny teori- og køreprøve.

Fartkontrol og fotovogne

Hastighed dræber: Fartkontrol og fotovogne

Kører du over 30 % hurtigere, end du må, får du et klip i kørekortet. Du får en betinget frakendelse  og skal op til ny teori- og køreprøve, hvis du

… kører mere end 60 % for stærkt eller 160 km/t eller derover i en almindelig personbil.

… kører mere end 40 % for stærkt i et større køretøj. Fx en bil med trailer, bil med campingvogn og lastbil.

… kører mere end 40 % for stærkt, hvor hastigheden er nedsat pga. vejarbejde.

Hvis du overskrider fartgrænsen med mere end 100 % (dog min. 100 km/t), får du frakendt kørekortet ubetinget i en periode. Dette gælder for alle køretøjer.

Læs mere om, hvilke konsekvenser det har at få frakendt kørekortet.

Har du kørt for stærkt? Beregn din bøde her

Hvorfor kører vi for stærkt?

Hastighed dræber: Hvorfor kører vi for stærkt?

Forklaringerne er mange, når bilisterne forsøger at undskylde, at speedometeret viser for høje tal. Hvorfor gør vi det egentlig? Nedenstående er blandt de hyppigste årsager. 

Stenalderhjernen: Mennesket er ganske simpelt ikke i stand til at fornemme den risiko man løber ved at køre stærkt.

Følelse af komfort og sikkerhed: Særligt i moderne biler mærker man ikke farten, da hastigheden har en lille påvirkning på komfort eller støjmængde. Samtidig føler bilisterne sig godt beskyttet bag airbags, EPS, ABS mv.

Manglende konsekvens: Der er adskillige bilister, som kommer helskindet rundt på vejene, selvom de konsekvent kører for stærkt. Hjernen lærer gennem konsekvens ved fejltagelserne, og hvis man ikke oplever konsekvens ved at køre for stærkt, lærer man ikke, at man løber en risiko.

Selvbestemmelse: Selv at bestemme køremønster og fart er vigtigere end selve farten for mange bilister. De laver en vurdering af forholdene og tilpasser deres kørsel, som så ofte bliver hurtigere end de ’anbefalede’ fartgrænser.

Flydende definition af for høj fart: Mange mener, at moderate fartoverskridelser er almindelige og forventede. Ulykkesrisikoen ved at køre fx 10-15 km/t for hurtigt opfattes som overdrevet. 
Forholdet til landeveje risikabelt: Man oplever, at vejene indbyder til at køre for stærkt pga. bl.a. gode oversigtsforhold, få bløde trafikanter og få bilister. 

Opfattelse af risikoelementer: De fleste frygter ikke en ulykke, men snarere at blive stoppet af politiet. Derfor er de villig til at udsætte dem selv for en større risiko. Det understreges af den prioritering som fartsyndere foretager for tiltag, der vil få dem til at sænke farten; 1) miste kørekort, 2) få klip, 3) få bøde og 4) sidst at ende i en ulykke.

Kilde: Rådet for Sikker Trafiks vejkantundersøgelse

i Bil: Artikler, råd og viden

Bliv sikker i trafikken