Farten dræber

Gennemsnitsfarten på vejene har stor betydning for antallet af trafikulykker. Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for, om der sker en ulykke, og hvor alvorlig ulykken bliver.

Har du kørt for stærkt? Beregn din bøde her

Køretøj
 • Motorcykel

  Motorcykel

 • Lastbil

  Lastbil

 • Personbil

  Personbil

 • Bus

  Bus

 • Bus Tempo 100

  Bus Tempo 100

Anhænger?

 • Nej
 • Almindelig anhænger
 • Tempo 100-godkendt
Vejtype
 • Byzone

  Byzone

 • Landevej / Motortrafikvej

  Landevej / Motortrafikvej

 • Motorvej

  Motorvej

Strækning med vejarbejde

Hastighedsgrænse
Din fart
Beregn bøde

Beregn bøde

DU FÅR EN BØDE PÅ

0 kr.

Du får ingen bøde

Bøden kan ikke beregnes ved hastigheder over 300 km/t

Hvis du har haft kørekort i 3 år eller mere:

 • Du får også en betinget frakendelse af dit kørekort.
 • Du skal også betale 500 kr. til Offerfonden.

Hvis du har haft kørekort i mindre end 3 år:

 • Du får også kørselsforbud.
 • Du skal også betale 500 kr. til Offerfonden.

Ubetinget frakendelse

Du får en ubetinget frakendelse af dit kørekort.

Du får også en stor bøde, der afhænger af de konkrete omstændigheder, og du skal betale 500 kr. til Offerfonden.

Du får også et klip i kørekortet og skal betale 500 kr. til Offerfonden.

En lastbil må ikke kunne køre mere end 90 km/t:
Du vil blive straffet, hvis der er foretaget indgreb i fartbegrænseren.

En bus må ikke kunne køre mere end 90 km/t.
Du vil blive straffet, hvis der er foretaget indgreb i fartbegrænseren.

En bus Tempo 100 må ikke kunne køre mere end 100 km/t.
Du vil blive straffet, hvis der er foretaget indgreb i fartbegrænseren.

Dine valg:

Så hurtigt må du køre

Farten dræber: Så hurtigt må du køre

For personbiler, varebiler og motorcykler er de generelle fartgrænser: 

 • 50 km/t i tættere bebygget område
 • 80 km/t uden for tættere bebygget område
 • 80 km/t på motortrafikveje. 90 km/t kan være tilladt, hvis det er vist med skiltning
 • 130 km/t på motorveje. Grænsen kan dog være 110 km/t, 120 km/t, 100 km/t eller 90 km/t på nogle strækninger.

Der kan gælde andre fartgrænser på vejene, som du skal følge. Hold altid øje med skiltningen, og kør efter forholdene. Uanset hvad der står på fartskiltene. 

Har du en almindelig trailer bag din bil, må du højst køre 80 km/t på landeveje, motortrafikveje og på motorveje. Er din trailer Tempo 100-godkendt, må du køre 80 km/t på landevej eller motortrafikvej, og 100 km/t på motorvej.

Får du 3 klip i kørekortet inden for 3 år, skal du op til ny teori- og køreprøve.

Straffen for at køre for stærkt

Farten dræber: Straffen for at køre for stærkt

Kører du over 30 % hurtigere, end du må, får du et klip i kørekortet. Du får en betinget frakendelse og skal op til ny teori- og køreprøve, hvis du

… kører mere end 60 % for stærkt eller 160 km/t eller derover i en almindelig personbil.

… kører mere end 40 % for stærkt i et større køretøj. Fx en bil med trailer, bil med campingvogn og lastbil.

… kører mere end 40 % for stærkt, hvor hastigheden er nedsat pga. vejarbejde.

Hvis du overskrider fartgrænsen med mere end 100 % (dog min. 100 km/t), får du frakendt kørekortet ubetinget i en periode. Dette gælder for alle køretøjer.

Læs mere om, hvilke konsekvenser det har at få frakendt kørekortet.

Fart-test: Kan du nå at standse?

config-roadtype

Vælg vej

config-speed

Vælg din hastighed

0 km/t
config-reactiontime

Vælg reaktionstid

Reaktionstiden er den tid, du bruger, fra du opdager en forhindring på vejen, til du træder på bremsen. Den reaktionstid, du vælger, gælder for begge biler i testen.

Beklager!

Din browser understøtter ikke canvas-elementet, som vi bruger til at vise animationerne på denne side. Vi vil anbefale dig at prøve igen med Google Chrome, som kan hentes til alle platforme.

Hvorfor er det farligt at køre for stærkt?

Farten dræber: Hvorfor er det farligt at køre for stærkt?
 • Hvad er sammenhængen mellem hastighed og antal dræbte i trafikken?
 • Er det den store eller den lille hastighedsoverskridelse, der kræver flest ofre i trafikken?
 • Hvor meget betyder din hastighed for standselængden?
 • Hvor længe kører du i høj fart, mens du bremser?
 • Hvor sker ulykkerne?
 • Hvad betyder hastigheden for ulykkens alvor?
 • Hvem kører for stærkt?
 • Hvilken aldersgruppe får flest fartbøder?

Se tal og fakta om for høj hastighed og bliv klogere på den største dræber i trafikken.

Hvorfor smider vi en VW Golf fra 12. sal?

Hvilke fysiske kræfter er på spil, når vi kører på vejene? Det kan være svært at forestille sig, når man sidder bag rattet. Men hvis vi vender det hele om og lader en bil falde ned fra 12. sals højde, står det mere klart, hvad der er på spil, hvis du kører for hurtigt. 

Kører du 93 km/t i stedet for 80 km/t, fordobler du risikoen for at ende i en dødsulykke

Gode råd om fart

Farten dræber: Gode råd om fart
 1. Fartgrænserne gælder også ved overhaling 
  Kører du for hurtigt, når du vil overhale, kan du få en bøde.
 2. Tag hjemmefra i god tid 
  Tag hjemmefra i god tid og planlæg din rute på forhånd.
 3. Hold øje med dit speedometer 
  De færreste bilister kender deres nøjagtige fart. Der er derfor sandsynlighed for, at du kører hurtigere, end du tror, så kig på dit speedometer med jævne mellemrum. 
 4. 10 km/t for hurtigt sparer dig næsten ingen tid 
  Kører du 90 km/t i stedet for 80 km/t på en strækning på 10 km, sparer du kun 50 sekunder. 
 5. Vind, vejr og vej 
  Sæt altid din hastighed efter forholdene. Hvis der er dårlig sigtbarhed, det blæser kraftigt, vejen er våd eller glat eller det er svært at overskue vejens forløb, så sæt farten ned. 
 6. Sæt cruisekontrol eller GPS’en til 
  "Jeg lagde ikke mærke til, hvor hurtigt jeg kørte". Sådan lyder en af de hyppigste forklaringer fra folk, der har fået en fartbøde. Du kan få hjælp fra din cruisekontrol eller GPS, hvis det kniber med at holde øje med speedometret. 
 7. Skån miljøet 
  Hvis du kører flydende uden hårde opbremsninger og bratte overhalinger, bliver din kørsel mere sikker og behagelig for en evt. passager. Desuden skåner du miljøet og sparer penge på brændstof.
 8. Hold afstand 
  En tommelfingerregel er, at der skal være mindst to sekunders kørsel mellem dig og bilen foran. Find et pejlemærke som f.eks. et skilt. Når bilen foran er ud for mærket, tæller du langsomt til to. Har du den rigtige afstand, passerer du selv pejlemærket mindst to sekunder efter. 

Hvorfor kører vi for stærkt?

Farten dræber: Hvorfor kører vi for stærkt?

Forklaringerne er mange: Nedenstående er blandt de hyppigste årsager til, at bilisterne kører hurtigere, end hastighedsgrænsen og/eller forholdene tillader: 

Det er svært at forstå faren ved fart: Mennesket har stadig en ”stenalderhjerne”, når det gælder høj fart på vejene. Det er ganske simpelt sværere at fornemme den risiko, man løber ved at køre 90 km/t, i forhold til risikoen ved at falde ud af vinduet fra 5. sal, selv om hastigheden er den samme.

Bilen giver en følelse af komfort og sikkerhed: Særligt i moderne biler mærker man ikke farten, da hastigheden har en lille påvirkning på komfort eller støjniveauet. Samtidig føler man sig godt beskyttet med sele, airbags, EPS, ABS mv.

Der har ikke været konsekvenser endnu: Hjernen lærer gennem konsekvens ved fejltagelser, og hvis man ikke oplever konsekvens ved at køre for stærkt, lærer man ikke, at man løber en risiko.

”Jeg er god til at køre bil, så jeg kan godt køre for stærkt”: Selv at bestemme køremønster og fart er vigtigere end selve farten for mange bilister. De laver en vurdering af forholdene og tilpasser deres kørsel, som så ofte bliver hurtigere end de ”anbefalede” fartgrænser.

Definitionen af for høj fart er flydende: Mange mener, at moderate fartoverskridelser er almindelige og forventede. Ulykkesrisikoen ved at køre fx 10-15 km/t for hurtigt opfattes som overdrevet. 

Landevejen virker sikker: Mange bilister oplever, at især landevejene indbyder til at køre for stærkt pga. bl.a. gode oversigtsforhold, få bløde trafikanter og få bilister. 

Kilde: Rådet for Sikker Trafiks vejkantundersøgelse

Flertal: Fotovogne gavner trafiksikkerheden

Farten dræber: Flertal: Fotovogne gavner trafiksikkerheden

Når man spørger danskerne om deres holdning til fotovognene, så er der stor opbakning til dem.

Hele 93 % af danskerne mener, at fotovognene gavner trafiksikkerheden ved fx at få flere til at overholde fartgrænserne og at fotovognene hjælper med til at færre mister livet eller kommer til skade i trafikken. Kun syv procent mener, at fotovognenes eneste formål er at få penge i bødekassen.

Det viser en undersøgelse blandt cirka 3.902 personer i 2018. Undersøgelsen er gennemført af Promonitor for Rådet for Sikker Trafik. 

Læs også: Mange trafikskadede kæmper i årevis med smerter.

Fartulykker koster samfundet dyrt

Foruden de store menneskelige omkostninger ved fartulykker, så har farten på vejene også en stor økonomisk betydning for samfundet.

I perioden 2012-2017 (på nær 2016, som ikke er talt med, da Vejdirektorat ikke har tal for det år) har 416 mennesker mistet livet i en trafikulykke med for høj fart.

De transportøkonomiske enhedspriser viser, at en trafikdræbt person koster samfundet mere end 34 millioner kroner stykket. Det vil sige, at de 416 dræbte i fartulykker for årene 2012, 2013, 2014, 2015 og 2017 løber op i 14 milliarder kroner. Eller cirka 3,8 milliarder kroner om året.

Samfundets udgifter til fartulykker er altså betydeligt højere end de beløb, som staten får ind, når politiet udsteder bøder til bilister, der kører for stærkt.

Foruden de trafikdræbte er der også tusinder, der er kommet til skade i trafikulykker. Det har også store samfundsøkonomiske og menneskelige konsekvenser.

 

 

 

 

Tilpas din fart

Farten dræber: Tilpas din fart

Når du sætter dig bag rattet, skal du tilpasse din din fart til:

 • Hastighedsgrænserne
 • Vej-, vejr- og sigtforhold
 • Køretøjets tilstand
 • Hvordan køretøjet er læsset
 • Færdselsforholdene i øvrigt - fx om der er tæt trafik eller kø