Uopmærksomhed i trafikken

På denne side kan du læse om uopmærksomhed i trafikken. Hvad siger loven om uopmærksomhed? Hvor mange ulykker skyldes uopmærksomhed? Hvad kan du selv gøre for at være en opmærksom bilist?

Der er mange gode grunde til at være opmærksom i trafikken

Uopmærksomhed i trafikken: Der er mange gode grunde til at være opmærksom i trafikken

Der er mere end 253 gode grunde til at være opmærksom, når man færdes i trafikken.

I perioden 2012-2017* mistede 253 personer livet i en trafikulykke, hvor en eller flere af de involverede var uopmærksom på ulykkestidspunktet. Omkring 1/3 af alle dræbte i trafikken er i en ulykke med uopmærksomhed. 

 *Den udvidede dødsulykkesstatistik er ikke lavet i 2016.

Tal og fakta om uopmærksomhed

Uopmærksomhed i trafikken: Tal og fakta om uopmærksomhed
 • I en tredjedel af alle trafikulykker er uopmærksomhed en afgørende faktor

 • I gennemsnit foretager vi os distraherende ting i 30% af den tid, vi kører bil

 • 70 % af dét, der distraherer os, foregår inde i bilen

 • Kører du 80 km/t og kigger på din telefon i fire sekunder, svarer det til at køre 89 meter med en pose over hovedet!

 • Kører du 50 km/t og kigger på din telefon i fire sekunder, svarer det til at køre 56 meter med en pose over hovedet!

Kilder: DTU Transport: Distraktion i forbindelse med bilkørsel, 2010

Når du er uopmærksom, er du en farlig bilist

Uopmærksomhed i trafikken: Når du er uopmærksom, er du en farlig bilist

Uopmærksomhed er farlig fordi

 • Du bliver dårligere til at afkode trafikken
 • Din reaktionstid bliver længere
 • Standselængden bliver længere
 • Du kan overse skilte, vejafmærkning og andre trafikanter
 • Du er mindre opmærksom på sidespejle og bakspejl
 • Dine ratbevægelser bliver større og mere voldsomme
 • Du kan slingre – og i værste fald køre af vejen eller ende i modsatte vejbane

Hvad siger loven om uopmærksomhed?

Uopmærksomhed i trafikken: Hvad siger loven om uopmærksomhed?

Færdselslovens § 55a

”Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdte mobiltelefoner”

Ser politiet, at du bruger håndholdt mobiltelefon eller sender en sms, mens du kører bil, får du en bøde på 1.500 kr. Kører du på cykel er bøden 1.000 kr., hvis du bruger din håndholdte mobil.

 

Færdselslovens § 3 stk. 1

”Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres”

Der er mange ting, der kan forårsage uopmærksomhed, og det er umuligt at lovgive om dem alle. Politiet vurderer i hvert enkelt tilfælde, om denne paragraf er overtrådt. Det kan fx være, hvis de ser en bilist køre bil og læse avis samtidigt.

En trafikulykke skyldes oftest flere faktorer

Uopmærksomhed i trafikken: En trafikulykke skyldes oftest flere faktorer

Uopmærksomhed og for høj fart er en dødsensfarlig cocktail. Hvis du fx overser en vigepligt, kommer over i modsatte vejbane, eller kører meget tæt på bilisten foran kan det gå grueligt galt. Kører du samtidig for hurtigt, bliver konsekvenserne endnu mere alvorlige. Den høje fart betyder, at du når at køre endnu længere før du overhovedet reagerer. Og så kan du ikke kan nå at undvige eller bremse.

Hvis en bil rammer en fodgænger med 100 km/t i stedet for 80 km/t stiger dødeligheden med 50 %.

 

 

Er du passager: Hjælp chaufføren med at indstille GPS, skrue låg af vandflasken eller tage telefonen

Hvad gør jeg, hvis min chauffør er uopmærksom?

Uopmærksomhed i trafikken: Hvad gør jeg, hvis min chauffør er uopmærksom?

Hvis du kører med en chauffør, der er uopmærksom, kan du hjælpe chaufføren på flere måder:

 • Spørg chaufføren, hvordan han/hun helst vil have, at du hjælper på turen.
 • Hjælp chaufføren med at indstille GPS, skrue låg af vandflasken eller tage telefonen
 • Hvis der sker noget i trafikken, så lad være med at snakke til chaufføren
 • Tag ikke ”store diskussioner” op, mens I kører. Vent med det, til I er fremme.
 • Læg mærke til chaufførens tilstand. Spørg om I skal holde pause, hvis du mærker, at han/hun bliver træt eller ufokuseret.
 • Aftal evt. på forhånd, at I bytter plads i en bestemt by, hvis I skal køre langt.

Fire former for uopmærksomhed

Uopmærksomhed i trafikken: Fire former for uopmærksomhed

Visuel:       Når du ser væk fra trafikken

Kognitiv:    Når du har tankerne et andet sted end trafikken

Motorisk:   Når du slipper rattet med en eller begge hænder

Auditiv:      Når du lytter efter andet end trafikken

 

Farligst er det at kigge væk fra vejen, for så opdager du slet ikke, hvis der sker noget. Men andre former for distraktion er også farlig, for det nedsætter reaktionstiden.

Jo flere sanser du bruger på andet end at køre bil, jo farligere er det. Griber du f.eks. ud efter din telefon for at læse en SMS, har du tre sanser i brug; Øjnene væk fra vejen, hånden væk fra rattet og tankerne væk fra trafikken. Og så er du ikke en sikker bilist.

Hvor farligt er det?

Uopmærksomhed i trafikken: Hvor farligt er det?

At taste et nummer ind på sin mobil, sms’e, læse, skrive eller række ud efter ting i bilen er nogle af de mest risikable handlinger, man kan foretage sig, når man sidder bag rattet. Problemet er, at man både kigger væk fra trafikken, har fjernet den ene hånd fra rattet og er mentalt fraværende. Og så opfatter man ikke, hvad der sker omkring én i trafikken.

Jo mere kompleks og krævende aktiviteten er, jo højere er risikoen for at køre galt. Risikoen stiger med helt op til 12 gange, hvis man fx er optaget af at taste på mobiltelefonen i stedet for at koncentrere sig om kørslen.

Kilde: Transport DTU

 

Se hvor mange meter vores testpersoner kører uden at kigge på vejen, når de laver andet end at fokusere på at køre bil


Hvad skyldes uopmærksomhed?

Uopmærksomhed i trafikken: Hvad skyldes uopmærksomhed?

Uopmærksomhed skyldes ikke, som mange fejlagtigt tror, ting uden for bilen. 70% af de ting, der tager opmærksomheden, findes i bilen. Det kan fx være at:

 • du taler i telefon eller læser/skriver SMS
 • du indstiller GPS eller radio
 • du samler ting op fra gulv eller handskerum
 • du spiser eller drikker
 • du tager dig af urolige børn eller taler med dine medpassagerer
 • du er stresset og har tankerne et helt andet sted

Selv om du kompenserer for din uopmærksomhed ved at sætte farten ned, er det ikke nok til at eliminere risikoen for ulykker.

 

Uopmærksomhed - en hyppig årsag til ulykker

Uopmærksomhed i trafikken: Uopmærksomhed - en hyppig årsag til ulykker

Hver gang, der sker en dødsulykke i trafikken, bliver den undersøgt grundigt for at kortlægge: Hvad skete der? Hvorfor skete det? Hvad kunne have forhindret ulykken i at ske? 

Den viden er vigtig, for den kan bruges til at forebygge fremtidige ulykker.

Analyserne af trafikulykker peger på, at uopmærksomhed og manglende eller utilstrækkelig orientering er blandt de hyppigste ulykkesfaktorer - sammen bl.a. for høj fart og spirituskørsel.

 

 

 

Typiske ulykker pga. uopmærksomhed

Uopmærksomhed i trafikken: Typiske ulykker pga. uopmærksomhed

Mødeulykker:

 • Bilisten kommer over i modsatte vejbane og kolliderer frontalt med en modkørende bil.

 Fodgængerulykker:

 • Bilisten overser en krydsende fodgænger

Eneulykker:

 • Bilisten kører af vejen og rammer fx et træ, eller overser et parkeret køretøj/forhindring i siden af vejen

Kilde: Vejdirektoratet, Den udvidede Dødsulykkesstatistik

 

Mange uheld sker i arbejdstiden

Uopmærksomhed i trafikken: Mange uheld sker i arbejdstiden

Det kan være fristende at tjekke en mail inden det næste møde, selvom du kører bil. Når du er på arbejde, kan en køretur nemt blive ofte opfattet som spildtid. Måske forventer din chef ligefrem, at du er til rådighed under kørslen. Men det kan være farligt – og dyrt, hvis det går galt.

Har I en trafikpolitik på din arbejdsplads?

Uopmærksomhed er en faktor i en tredjedel af alle trafikulykker. Mange af dem sker mellem 9 og 17. Hvis ikke I har en trafikpolitik på din arbejdsplads, er det en god idé at få én. I trafikpolitikken kan virksomheden lave retningslinjer for kørset – fx at det ikke accepteres at ansatte sms’er eller tjekker mails bag rattet, og at det er i orden at vente med at svare, til man holder stille.

Få hjælp til trafikpolitik i virksomheden

I bil: Artikler, råd og viden

Bliv sikker i trafikken