Historisk udvikling

Få det historiske overblik over udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne.

Udviklingen i forhold til de politiske målsætninger


Færdselssikkerhedskommissionen har fastsat en politisk målsætning om, at antallet af dræbte i 2020 ikke må overstige 120.

Siden udgangspunktet i 2012 har der faktiske antal dræbte været over den årlige målsætning.

Kilde: Færdselssikkerhedskommissionen og Vejdirektoratet 

Udviklingen i antal dræbte


Antallet af dræbte på vejene er faldet siden 1971, som med sine 1.213 trafikdræbte var året med det højeste antal trafikdrab i Danmark nogensinde. Årsagerne til det store fald i 70'erne er primært, at der i 1974 blev indført generelle fartgrænser på vejene, og at selen blev lovpligtig i 1976.

Siden da har forbedring af vejene, bilerne og trafikanternes adfærd betydet en fortsat positiv udvikling. 

Siden 2012 har udviklingen i trafikdræbte været svagt stigende. 

Der er ingen tal for årene 1944 og 1945.

Kilde: Vejdirektoratet

Udviklingen i personskader


Fra 2007 er det samlede antal tilskadekomne trafikanter mere end halveret.

Størst har reduktionen været blandt de lettere tilskadekomne.

Reduktionen i tilskadekomne trafikanter, har været aftagende siden 2012.

Kilde: Vejdirektoratet

Udvikling for trafikanttyper


Historisk set har der været flest dræbte og alvorlige tilskadekomne i trafikken blandt bilister, motorcyklister og andre motoriserede køretøjer

Fra 2011-17 har der været cirka lige mange dræbte og alvorligt tilskadekomne lette trafikanter, som de øvrige motoriserede trafikanter. Fra 2018 er antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne lette trafikanter højere end de øvrige trafikanter.  

De lette trafikanter er: Cyklister, fodgængere og kørende på knallert30 (lille knallert). 

Kilde: Vejdirektoratet