Uopmærksomhed

På denne side kan du finde vores statistiske opgørelser ift. uopmærksomhed i trafikken.

Der er mange gode grunde til at være opmærksom i trafikken

Uopmærksomhed: Der er mange gode grunde til at være opmærksom i trafikken

Der er mere end 283 gode grunde til at være opmærksom, når man færdes i trafikken.

I perioden 2011-2015 mistede 283 personer livet i en trafikulykke, hvor en eller flere af de involverede var uopmærksom på ulykkestidspunktet. 

Tal og fakta om uopmærksomhed

Uopmærksomhed: Tal og fakta om uopmærksomhed
  • I en tredjedel af alle trafikulykker er uopmærksomhed en afgørende faktor

  • I gennemsnit foretager vi os distraherende ting i 30% af den tid, vi kører bil

  • 70 % af dét, der distraherer os, foregår inde i bilen

  • Kører du 80 km/t og kigger på din telefon i fire sekunder, svarer det til at køre 89 meter med en pose over hovedet!

  • Kører du 50 km/t og kigger på din telefon i fire sekunder, svarer det til at køre 56 meter med en pose over hovedet!

Kilder: DTU Transport: Distraktion i forbindelse med bilkørsel, 2010

Blandt de bilister, der har kørt galt eller har været lige ved at køre galt, sad 28 % i egne tanker, var trætte og/eller stressede.

Kilde: Promonitor (2017). Spørgeskema besvaret af 4.362 bilister

Typiske dødsulykker grundet uopmærksomhed

Uopmærksomhed: Typiske dødsulykker grundet uopmærksomhed

Mødeulykker:

  • Bilisten kommer over i modsatte vejbane og kolliderer frontalt med en modkørende bil.

 Fodgængerulykker:

  • Bilisten overser en krydsende fodgænger

Eneulykker:

  • Bilisten kører af vejen og rammer fx et træ, eller overser et parkeret køretøj/forhindring i siden af vejen

Kilde: DUS 

 

 

Hvor uopmærksomme er vi i bil?

Lær om adfærds effekt på ulykker

Statistik overblik over trafikulykker og tilskadekomne trafikanter

Pressemeddelelser og nyheder