Fart

Fart er den største dræber i trafikken. For høj hastighed er skyld i halvdelen af alle dødsulykker og kan både være årsag til, at ulykken sker, og grunden til, at ulykken bliver så alvorlig.

Hvor meget betyder din hastighed for din standselængde?

Fart: Hvor meget betyder din hastighed for din standselængde?

Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for din standselængde. Sker der fx noget uventet i trafikken omkring dig, kan din hastighed have afgørende betydning for, om du kan nå at standse og dermed undgå en ulykke.

Din standselængde er summen af reaktionslængden og bremselængden. Reaktionslængden er det antal meter, du kører fra du opdager forhindringen på vejen, til du træder på bremsen.

  • Ved 80 km/t kører du ca. 33 meter, mens du reagerer, og efter ca. 64 meter i alt holder du stille.
  • Kører du fx 95 km/t, er din reaktionslængde ca. 39 meter, og din samlede standselængde er ca. 83 meter.
  • Forskellen på at køre 80 km/t og 95 km/t er bl.a., at du ved 95 km/t er ca. 19 meter længere om at holde stille i en katastrofeopbremsning. 

I figuren har vi anvendt en standard reaktionstid på 1,5 sekunder. Bremselængden er beregnet ud fra en katastrofeopbremsning.

Hvor længe kører du i høj fart, mens du bremser?

Fart: Hvor længe kører du i høj fart, mens du bremser?

Hvis der sker noget uventet omkring dig i trafikken – fx en pludselig forhindring på kørebanen – som kræver en hurtig opbremsning, så kan din fart få voldsom betydning for, om der sker en ulykke, og hvor alvorlig ulykken bliver.

Når du træder på bremsen, vil din hastighed først sænke sig langsomt, til den endelig daler drastisk.

Med selv en lille hastighedsoverskridelse vil du bevæge dig i højere fart i længere tid under din opbremsning, og din standselængde vil være mærkbart længere. Figuren viser, hvordan en starthastighed på hhv. 80 og 95 km/t falder ved pludselig opbremsning (inkl. reaktionstid).

  • Den hvide bil vil holde stille efter cirka 64 meter. Her kører den røde bil stadig 62,5 km/t, selv om begge bilister opdager forhindringen samtidigt og træder på bremsen efter 1,5 sekund.
  • Det tager den røde bil med starthastigheden på 95 km/t mere end 70 meter at halvere sin hastighed. Her er den blå bil med starthastigheden på 80 km/t standset for længst.
  • Forskellen på at køre 80 km/t og 95 km/t er altså forskellen på at køre 0 km/t og 65 km/t efter 64 meter.

 

Kører du 93 km/t i stedet for 80 km/t, fordobler du risikoen for at ende i en dødsulykke

Hvad betyder hastigheden for ulykkens alvor?

Fart: Hvad betyder hastigheden for ulykkens alvor?

Der er en klar sammenhæng mellem hastighed og ulykkernes alvor.

Risikoen for at komme alvorligt til skade eller i værste fald miste livet i en ulykke stiger, jo højere hastigheden er.

Hastigheden ved sammenstødet og størrelsesforholdet mellem parterne i sammenstødet afgør, hvor alvorlig ulykken bliver. Eksempelvis er lette trafikanter som fodgængere og cyklister naturligt mere udsatte end bilister.

  • Hvis to bilister kører ind i hinanden med 80 km/t, vil ulykken i 30 % af tilfældene have dødelig udgang. Risikoen fordobles til 60 % ved en hastighed på 90 km/t.
  • Hvis en bilist rammer en fodgænger med 80 km/ vil ulykken være fatal i 60 % af tilfældene. Risikoen stiger til 80 % ved 90 km/t.

 Kilde: Transportøkonomisk Institut, Norge

 

Hvor sker ulykkerne?

Fart: Hvor sker ulykkerne?

De fleste trafikdræbte ender deres liv på landevejene.

For høj fart er i mange tilfælde en medvirkende faktor til, at ulykken bliver en dødsulykke.

Når du som erfaren bilist sætter dig bag rattet og kører ud på de danske landeveje, føler du dig måske tryg ved at køre lidt for stærkt. Men også for de erfarne bilister sker de fleste uheld netop på landevejene. Det skyldes, at hastigheden i forvejen er høj, og at hastighedsgrænsen ofte bliver overskredet. Sammen med modkørende trafik, mange krydsende trafikanter og bløde trafikanter skaber det særligt risikable forhold.

Kilde: Vejdirektoratet

Er det den store eller den lille hastighedsoverskridelse, der kræver flest ofre?

Fart: Er det den store eller den lille hastighedsoverskridelse, der kræver flest ofre?

Det er de mindre hastighedsoverskridelser, der kræver flest ofre i trafikken.

Ser vi på dødsulykker på de danske landeveje med 80 km/t (2010-2014), mistede 59 % livet i ulykker ved en hastighed på maks. 99 km/t.

Mere end hver tredje mistede livet i en fartulykke med en hastighedsoverskridelse på 1-9 km/t.  

Kilde: Vejdirektoratet

Bliv klogere på fart

Lær om adfærds effekt på ulykker

Statistik om trafikulykker og tilskadekomne trafikanter

Pressemeddelelser og nyheder