Kursus for færdselskontaktlærere

Værktøjer: Kursus for færdselskontaktlærere

Tilmeld dig færdselskurser 2018

Som noget nyt tilbyder vi i år to forskellige kurser - et grundkursus og et udvidet kursus. Kurserne er niveaudelte og afholdes sideløbende. Det er op til dig som færdselskontaktlærer, at tilmelde dig det rette kursus. Hvis du er i tvivl, så kontakt Petrea Busck på pb@sikkertrafik.dk

Tilmeld dig kurserne her

Praktiske informationer

Begge kurser afholdes den 13. -14. september 2018 på Hotel Best western i Fredericia.

Kurset koster 2.400 kroner, som dækker overnatning i enkeltværelse, fuld forplejning, inkl. netværksmiddag torsdag aften, materialer og undervisning.
Afbud skal ske senest mandag den 13. august, herefter refunderes kursusafgiften ikke.

 

Grundkursus for færdselskontaktlærere

Et kursus for dig der aldrig har været på færdselskursus eller som er ny færdselskontaktlærer.

Kurset giver dig et grundigt indblik i Rådet for Sikker Trafiks undervisningsmaterialer og din rolle som færdselskontaktlærer.

Du får viden om:

  • Færdselskontaktlærerens rolle
  • Politiets rolle i færdselsundervisningen
  • Hvorfor undervise i færdsel?
  • Materialer til færdselsundervisningen

På kurset vil du møde kolleger fra hele landet, og sammen vil I blive rustet til rollen som færdselskontaktlærer.
Dele af kurset afvikles sammen med kursisterne fra udvidet kursus for færdselskontaktlærere.

Tilmeld dig kurset her

Udvidet kursus for færdselskontaktlærere


Kurset er for dig der har været på færdselskursus før eller har flere års erfaring som færdselskontaktlærer.
Kurset giver dig mulighed for at arbejde indgående med udvalgte materialer, samt lejlighed til at indtænke materialer og kampagneelementer i din skoles hverdag på nye måder.

Du får viden om:

 • Cyklen som fokusområde
 • Trafik i udskolingen
 • Trafik i tværfaglig sammenhæng
 • Trafikfaglig dokumentation

Der vil være sparring med erfarne kolleger fra hele landet, som kan give dig inspiration til rollen som færdselskontaktlærer.

Dele af kurset afvikles sammen med kursisterne fra grundkursus for færdselskontaktlærere.

Tilmeld dig kurset her

To nye film til udskolingslærerne: Trafik på skoleskemaet redder liv


Filmene sætter fokus på at 13-16-årige er de skolebørn, der oftest kommer til skade i trafikken, og derfor har brug for trafikundervisning.

Filmen findes i to versioner:
Film 1 er melodisk og viser budskabet, film 2 er mere tempofyldt og har interviews med elever.

Filmene skal motivere udskolingslærerne til at undervise deres elever i trafik.

Har du en eller flere kolleger, som du tænker filmene er relevante for, kan du sende dette link: www.sikkertrafik.dk/udskolingsfilm

Teenagere har brug for gentagelser og regler


Der sker en voldsom udvikling med teenageres hjerner, og de har brug for at få gentaget budskaberne om trafiksikkerhed mange gange.

Det virker derfor godt, når trafikundervisningen bliver gentaget med jævne mellemrum gennem skoleforløbet. Samtidig er det også vigtigt, at forældrene gentager reglerne og budskaberne derhjemme.

Hør cand.mag. i psykologi Ann E. Knudsen fortælle om trafikundervisning i skolerne

Modtag nyhedsbrev fra sikkertrafik.dk/SKOLE

Værktøjer: Modtag nyhedsbrev fra sikkertrafik.dk/SKOLE

Trafik på alle klassetrin

Hvert trin har fået sin egen læseplan, så det er let for de enkelte lærere at se, hvordan de kan undervise i trafik og fag på én gang.

Brug læseplanen for 0.-9. klasse til årsplanlægningen

Brug læseplanen hvis du som færdselskontaktlærer vil have et overblik over trafikundervisning på alle trin. Læseplanen indeholder kompetencemål, lektionstal og fag, samt en kalender med relevante aktiviteter hen over skoleåret.

Download læseplanerne herunder.

 

Fælles Mål

Værktøjer: Fælles Mål

Emnet færdselslære er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklasse til 3. klasse, 4.- 6. klasse og 7.- 9. klasse.

Færdselslære er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i de obligatoriske fag. Det påhviler skolelederen at træffe beslutning om, hvilke fag undervisningen i færdselslære skal foregå i.

I færdselslære skal eleverne opnå kompetence i at færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken. Eleverne skal lære at passe på sig selv og andre i trafikken, så ulykker undgås samt lære at hjælpe, hvis ulykken er sket.

Fælles Mål omfatter to kompetenceområder: Trafikal adfærd og ulykkeshåndtering.

Tryk dig ind på:

Forældremøde: Teenager i Trafikken


Forældre til teenagere har stadig ansvar og indflydelse på deres børns adfærd i trafikken. Vis filmen til forældremødet og start en debat om, hvordan man kan tale trafik med en teenager.

De unge er ikke forældredøve

Undersøgelser viser, at forældre har en stor betydning for unges risikoadfærd i trafikken. De unge lytter til deres forældre – også selvom forældrene ikke tror det.

Forældre kan hjælpe deres børn ved at:

 • Snakke med sit barn om gode trafikvaner
 • Lave konkrete aftaler
 • Følge op på aftalerne
 • Være en god rollemodel

Trafikundervisning for teenagere er slet ikke så svært - se filmen


Se filmen og oplev, at du kun er få klik fra undervisningen

Alle vores udskolingsmaterialer er gratis og tilgængelige online. Forløbene er tværfaglige og fleksible. De varer fra 2 til 12 lektioner og kræver et minimum af forberedelse. Alle materialer indfrier de obligatoriske mål for trafik i 7.-9. klasse.

Tjek udskolingsmaterialerne ud

Trafikpolitik

Værktøjer: Trafikpolitik

Næsten halvdelen af alle skoler i Danmark har en trafikpolitik. Her er fire gode grunde til at følge trop:

 1. Undgå trafikkaos omkring skolen
 2. Gør forældre til gode rollemodeller
 3. Skab ansvarlige og risikobevidste børn og unge
 4. Styrk samarbejdet mellem forældre, skole, politi og kommune

Kom i gang med en trafikpolitik her

Illustrative grafer - teenager i trafikken

Ulykkerne sker typisk i hverdagen

Værktøjer: Ulykkerne sker typisk i hverdagen
I hverdagene bliver flere 12-16-årige dræbt eller kommer alvorligt til skade end i weekenden. Og det er primært om morgenen og i eftermiddagstimerne, når der er transport til og fra skolen, fritidsaktiviteter mv.
Værktøjer: Ulykkerne sker typisk i hverdagen
Der sker flere fodgænger-, cykel- og knallertulykker i byen end på landet blandt de 12-16-årige. Generelt er der flere dræbte og alvorligt tilskadekomne 12-16-årige i byerne end på landet.

Ulykkerne stiger med alderen – mest for drenge

Værktøjer: Ulykkerne stiger med alderen – mest for drenge
Risikoen for at blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken stiger, efterhånden som teenagerne bliver større - mere for drenge end for piger. Men der er en stigning for begge køn fra de er 12 år til de 16 år. Samlet kommer næsten fem gange så mange 16-årige alvorligt til skade eller bliver dræbt i trafikken som 12-årige.
Værktøjer: Ulykkerne stiger med alderen – mest for drenge
Figuren viser aldersfordelingen blandt dræbte og alvorligt tilskadekomne børn i alderen 6-16 år 2011- 2015.

Regler virker bedre end dialog

Værktøjer: Regler virker bedre end dialog
Forældre kan hjælpe deres børn med at sige fra over for venner, der kører for stærkt. Det gør en forskel at tale med sit barn om at sige fra. Men det virker endnu bedre at lave regler.
Værktøjer: Regler virker bedre end dialog
Tal med din teenager - det gør en forskel. For de 13-16-årige gælder, at hvis de har lavet regler med deres forældre, påvirker det også deres holdning til fx at tale i mobil på cyklen.

Forældre betyder mere end vennerne

Værktøjer: Forældre betyder mere end vennerne
Forældre har større indflydelse på 13-16-åriges holdninger til trafik end vennerne har. Hver anden mellem 13 og 16 år siger, at forældrene har en stor indflydelse. Kun hver fjerde mener, at vennerne påvirker deres adfærd i trafikken.

Hent samlet statistik - ulykker med unge

PPTX grafer thumbnail.png
inforgraphic-ppt.pptx
Download

Kontakt


Undervisningsmaterialer til alle klassetrin