Teenagere har brug for gentagelser og regler


Der sker en voldsom udvikling med teenageres hjerner, og de har brug for at få gentaget budskaberne om trafiksikkerhed mange gange.

Det virker derfor godt, når trafikundervisningen bliver gentaget med jævne mellemrum gennem skoleforløbet. Samtidig er det også vigtigt, at forældrene gentager reglerne og budskaberne derhjemme.

Hør cand.mag. i psykologi Ann E. Knudsen fortælle om trafikundervisning i skolerne

Tilmeld dig kursus for færdselskontaktlærere

Rådet for Sikker Trafik afholder igen i år kursus for færdselskontaktlærere.
Kurset afholdes den 28. – 29. september 2017 på Hotel Best Western i Fredericia.

Prisen er 2400 kr. som dækker:

•    Overnatning
•    Fuld forplejning
•    Materialer
•    Undervisning

Kurset starter kl. 9.00 den 28. og slutter kl. 15. den 29.

Tilmeld dig kurset her


Vær opmærksom på, at hvis du ændrer i din tilmelding senere end 4 uger før kursets start, er du forpligtet til at betale det fulde beløb.

Har du spørgsmål til kurset, kan du kontakte kursusleder Petrea Busck på pb@sikkertrafik.dk
Hvis dit spørgsmål drejer sig om tilmelding, kan du kontakte Dorte Borg på dob@sikkertrafik.dk

Kursets indhold


Kurset er for dig, som er ny i faget eller dig som trænger til at få din viden opdateret. I løbet af to spændende dage kommer vi omkring:

 • Materialer til færdselsundervisningen
 • Skolepatrulje
 • Cyklistprøven
 • Færdselskontaktlærerens rolle
 • Politiets arbejde i færdselsundervisningen
 • Relevante indsatser fra Rådet for Sikker Trafik
 • Cyklen i praksis

Der vil også være rig mulighed for erfaringsudveksling med de andre kursister og første aften er der netværksmiddag for alle.

Trafik på alle klassetrin

Hvert trin har fået sin egen læseplan, så det er let for de enkelte lærere at se, hvordan de kan undervise i trafik og fag på én gang.

Brug læseplanen for 0.-9. klasse til årsplanlægningen

Brug læseplanen hvis du som færdselskontaktlærer vil have et overblik over trafikundervisning på alle trin. Læseplanen indeholder kompetencemål, lektionstal og fag, samt en kalender med relevante aktiviteter hen over skoleåret.

Download læseplanerne herunder.

 

Fælles Mål

Værktøjer: Fælles Mål

Emnet færdselslære er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklasse til 3. klasse, 4.- 6. klasse og 7.- 9. klasse.

Færdselslære er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i de obligatoriske fag. Det påhviler skolelederen at træffe beslutning om, hvilke fag undervisningen i færdselslære skal foregå i.

I færdselslære skal eleverne opnå kompetence i at færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken. Eleverne skal lære at passe på sig selv og andre i trafikken, så ulykker undgås samt lære at hjælpe, hvis ulykken er sket.

Fælles Mål omfatter to kompetenceområder: Trafikal adfærd og ulykkeshåndtering.

Tryk dig ind på:

Forældremøde: Teenager i Trafikken


Forældre til teenagere har stadig ansvar og indflydelse på deres børns adfærd i trafikken. Vis filmen til forældremødet og start en debat om, hvordan man kan tale trafik med en teenager.

De unge er ikke forældredøve

Undersøgelser viser, at forældre har en stor betydning for unges risikoadfærd i trafikken. De unge lytter til deres forældre – også selvom forældrene ikke tror det.

Forældre kan hjælpe deres børn ved at:

 • Snakke med sit barn om gode trafikvaner
 • Lave konkrete aftaler
 • Følge op på aftalerne
 • Være en god rollemodel

Trafikundervisning for teenagere er slet ikke så svært - se filmen


Se filmen og oplev, at du kun er få klik fra undervisningen

Alle vores udskolingsmaterialer er gratis og tilgængelige online. Forløbene er tværfaglige og fleksible. De varer fra 2 til 12 lektioner og kræver et minimum af forberedelse. Alle materialer indfrier de obligatoriske mål for trafik i 7.-9. klasse.

Tjek udskolingsmaterialerne ud

Trafikpolitik

Værktøjer: Trafikpolitik

Næsten halvdelen af alle skoler i Danmark har en trafikpolitik. Her er fire gode grunde til at følge trop:

 1. Undgå trafikkaos omkring skolen
 2. Gør forældre til gode rollemodeller
 3. Skab ansvarlige og risikobevidste børn og unge
 4. Styrk samarbejdet mellem forældre, skole, politi og kommune

Kom i gang med en trafikpolitik her

Illustrative grafer - teenager i trafikken

Ulykkerne sker typisk i hverdagen

Værktøjer: Ulykkerne sker typisk i hverdagen
I hverdagene bliver flere 12-16-årige dræbt eller kommer alvorligt til skade end i weekenden. Og det er primært om morgenen og i eftermiddagstimerne, når der er transport til og fra skolen, fritidsaktiviteter mv.
Værktøjer: Ulykkerne sker typisk i hverdagen
Der sker flere fodgænger-, cykel- og knallertulykker i byen end på landet blandt de 12-16-årige. Generelt er der flere dræbte og alvorligt tilskadekomne 12-16-årige i byerne end på landet.

Ulykkerne stiger med alderen – mest for drenge

Værktøjer: Ulykkerne stiger med alderen – mest for drenge
Risikoen for at blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken stiger, efterhånden som teenagerne bliver større - mere for drenge end for piger. Men der er en stigning for begge køn fra de er 12 år til de 16 år. Samlet kommer næsten fem gange så mange 16-årige alvorligt til skade eller bliver dræbt i trafikken som 12-årige.
Værktøjer: Ulykkerne stiger med alderen – mest for drenge
Figuren viser aldersfordelingen blandt dræbte og alvorligt tilskadekomne børn i alderen 6-16 år 2011- 2015.

Regler virker bedre end dialog

Værktøjer: Regler virker bedre end dialog
Forældre kan hjælpe deres børn med at sige fra over for venner, der kører for stærkt. Det gør en forskel at tale med sit barn om at sige fra. Men det virker endnu bedre at lave regler.
Værktøjer: Regler virker bedre end dialog
Tal med din teenager - det gør en forskel. For de 13-16-årige gælder, at hvis de har lavet regler med deres forældre, påvirker det også deres holdning til fx at tale i mobil på cyklen.

Forældre betyder mere end vennerne

Værktøjer: Forældre betyder mere end vennerne
Forældre har større indflydelse på 13-16-åriges holdninger til trafik end vennerne har. Hver anden mellem 13 og 16 år siger, at forældrene har en stor indflydelse. Kun hver fjerde mener, at vennerne påvirker deres adfærd i trafikken.

Hent samlet statistik - ulykker med unge

PPTX grafer thumbnail.png
inforgraphic-ppt.pptx
Download

Kontakt


Undervisningsmaterialer til alle klassetrin