Mens vi venter på skolepatruljefesterne 2021

Skolepatruljefester: Mens vi venter på skolepatruljefesterne 2021

Grundet corona er det tvivlsomt, om vi kan afholde skolepatruljefesterne, som vi plejer, men vi arbejder på alternativer.

Mere information følger. 

Har du spørgsmål til skolepatruljefesterne?

Skolepatrulje

Undervisningsmaterialer til alle klassetrin