Færdselskontaktlærer: Du spiller en vigtig rolle

Som færdselskontaktlærer er du med til at sikre, at trafik sættes på skemaet på din skole. Her finder du artikler og værktøjer, som kan hjælpe dig med arbejdet.

Kursus for nye færdselskontaktlærere 2021: Kom på venteliste


Grundkurset er for dig der aldrig har været på færdselskontaktlærerkursus før eller som er ny færdselskontaktlærer.

Kurset giver dig et grundigt indblik i Rådet for Sikker Trafiks undervisningsmaterialer og klæder dig på til rollen som færdselskontaktlærer.

Kurset er udsolgt - kom på venteliste her

Kurset afholdes den 22.-23. september 2021 på Best Western Plus Hotel Fredericia. Prisen er 2.500 kr.

Har du spørgsmål? Kontakt Petrea Busck på pb@sikkertrafik.dk

Kursus for erfarne færdselskontaktlærere 2021: Kom på venteliste


Udvidet kursus er for dig der har været på færdselskontaktlærerkursus før eller har flere års erfaring som færdselskontaktlærer. 

Vi arbejder med trafikundervisning i et bredt perspektiv, og der vil også være mulighed for at fordybe sig i enkelte materialer. Du får nye ideer og ny energi til at fortsætte arbejdet som færdselskontaktlærer.

Kurset er udsolgt - kom på venteliste her

 

 

 

Kurset afholdes den 22.-23. september 2021 på Best Western Plus Hotel Fredericia. Prisen er 2.500 kr.

Har du spørgsmål? Kontakt Petrea Busck på pb@sikkertrafik.dk

Er du ny færdselskontaktlærer?


Som færdselskontaktlærer kan det være rart med et godt råd i forhold til, hvor du skal starte, og hvad opgaven indebærer. Hvordan skal du prioritere opgaverne? Hvem kan hjælpe? Hvad gør de på andre skoler? Her får du seks gode råd, som kan hjælpe dig godt i gang med arbejdet. 

1. Afstem forventninger med din skoleleder
Dit arbejde som færdselskontaktlærer bliver nemmere, hvis du har en løbende dialog med din leder om opgaven. Det kan være en god start at holde et kort møde, hvor I kan tale din rolle igennem.

2. Prioriter skolepatruljen, hvis I har en
At uddanne og drive en skolepatrulje er for mange færdselskontaktlærere en af de vigtigste og mest givende opgaver. Det er også en af de største og mest tidskrævende. Skolepatruljerne udfører et vigtigt arbejde, som gavner mange mennesker.

3. Tilmeld dig vores nyhedsbrev
I en travl hverdag kan det være svært at huske, hvornår der er tilmelding til den årlige skolepatruljefest, eller hvornår der er kampagner og konkurrencer, som skolen kan deltage i. Bliv opdateret med vores nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrev her

4. Kom på kursus
Hver år afholder vi kursus for færdselskontaktlærere i september. Tilmeld dig kurset og bliv opdateret på den nyeste viden og mød kolleger fra hele landet.

5. Opsøg netværk
Mange kommuner afholder netværksmøder for deres færdselskontaktlærere. Det er typisk kommunens Teknik- og miljøafdeling, som står bag møderne. På netværksmøder koordineres trafikundervisningen på tværs af kommunens skoler, ligesom der er mulighed for at sparre med kolleger fra de andre skoler.

6. Lad dine kolleger vide, ved hvem du er
Din rolle som færdselskontaktlærer er ikke at stå for al trafikundervisning, men derimod at vejlede dine kolleger, så de selv er i stand til det. Derfor er det vigtigt, at alle ved, hvem der er skolens færdselskontaktlærer. 

Held og lykke med opgaven - husk du altid kan kontakte os, hvis du har brug for sparring.

Trafik på alle klassetrin

Færdselslære er et obligatorisk emne fra børnehaveklasse til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklasse til 3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. Herunder kan du se, hvilke gratis undervisningsmaterialer, vi har til de forskellige trin samt få inspiration til, hvordan et årshjul for trafikundervisning kan se ud.Download oversigt over undervisningsmaterialer samt årshjul for trafikundervisning herunder

 

Hent forslag til årshjul for trafikundervisning

Årshjul_thumb.jpg
Årshjul for trafikundervisning
Download

Få kollegerne til at undervise i trafik

Færdselskontaktlærer: Du spiller en vigtig rolle: Få kollegerne til at undervise i trafik

Som færdselskontaktlærer er det bl.a. din rolle at motivere og inspirere dine kolleger til at tænke den obligatoriske trafikundervisning ind i deres fag. Få redskab her.


Du kan holde et kort oplæg på et lærermøde. Vi har lavet 5 slides, du kan bruge til at fortælle om undervisningsmaterialer og hvorfor trafikundervisning er vigtig.

Til hvert slide er der tilhørende noter til dig med baggrundsviden og beskrivelse af, hvordan du kan bruge slidsne.

En trafikpolitik styrker din rolle som færdselskontaktlærer

Færdselskontaktlærer: Du spiller en vigtig rolle: En trafikpolitik styrker din rolle som færdselskontaktlærer

Næsten halvdelen af alle skoler i Danmark har en trafikpolitik, og det giver god mening, da skoler med trafikpolitikker har mere trafikundervisning og mere opbakning til færdselskontaktlærerne.

Der er mange måder at komme i gang med arbejdet på. Vi har lavet et forslag til, hvordan I kan gribe processen an, så I nemt kommer igennem de vigtigste punkter i jeres trafikpolitik. 

I kan også se eksempler på andre skolers trafikpolitikker.


Find det hele her

Trafik på forældremøder

Forældrene har det største ansvar, når det kommer til deres børns trafiksikkerhed. Trafiksikkerhed er derfor et oplagt emne at tage op på forældremøder. Som færdselskontaktlærer deltager du måske selv på nogle forældremøder, og ellers kan du opfordre dine kolleger til at vise en af følgende film.

Om at være forælder til en teenager


Forældre til teenagere har stadig ansvar og indflydelse på deres børns adfærd i trafikken. Vis filmen til forældremødet og start en debat om, hvordan man kan tale trafik med en teenager.

Undersøgelser viser, at forældre har en stor betydning for unges risikoadfærd i trafikken. De unge lytter til deres forældre – også selvom forældrene ikke tror det.

Forældre kan hjælpe deres børn ved at:

  • Snakke med sit barn om gode trafikvaner
  • Lave konkrete aftaler
  • Følge op på aftalerne
  • Være en god rollemodel

Tal med de andre forældre om hjelmbrug

De fleste børn vil gerne have, at deres forældre laver aftaler i klassen om brug af cykelhjelm. Så det er bare om at få taget snakken med de andre forældre - fx på næste forældremøde.

Jo tidligere I kommer i gang med at tale om cykelhjelm, jo lettere er det at blive enige. Så start dialogen, inden de første børn i klassen har smidt hjelmen. 

Du kan tage filmen her med til næste forældremøde, så I har noget at tale ud fra.

Vi har også udarbejdet en forældreaftale, som er lige til at downloade og tage med. Med denne færdige aftale i hånden, er det ikke så svært at få talt med de andre forældre i klassen om, at hjelmen skal på, når man cykler.

Hent forældreaftale her

Modtag nyhedsbrev fra sikkertrafik.dk/SKOLE

Færdselskontaktlærer: Du spiller en vigtig rolle: Modtag nyhedsbrev fra sikkertrafik.dk/SKOLE

Fælles Mål for Færdselslære


Færdselslære dækker over kompetenceområderne Trafikal adfærd og Ulykkeshåndtering. Basalt set handler Trafikal adfærd om at forebygge trafikulykker og Ulykkeshåndtering handler om, hvad man skal gøre, hvis uheldet er ude. 

Rådet for Sikker Trafik har alene fokus på Trafikal adfærd. Der er en række andre aktører, der tilbyder undervisningsmaterialer til emnet Ulykkeshåndtering.

Progressionen i Rådet for Sikker Trafks undervisningsmaterialer følger den anbefalede progression, som er beskrevet i Fælles Mål for Færdseslære, som dækker undervisningen fra 0. til 9. klasse. Kort fortalt betyder det, at der først er fokus på at være en sikker fodgænger i lokalområdet, dernæst en sikker cyklist og til sidst en ansvarlig trafikant, som har forståelse for risiko og konsekvensberegning.

Hjælp at hente i faghæftet

Faghæftet for Færdselslære indeholder Fælles Mål, Læseplan og Undervisningsvejledning. De kan bruges på forskellig vis.

I undervisningsvejledningen finder du inspiration til at tilrettelægge og kvalificere undervisningen, både når det kommer til planlægning, afvikling af undervisning og evaluering.

Hent undervisningsvejledningen her 

I Fælles Mål for du en let tilgængelig oversigt over kompetenceområder, kompetencemål og færdigheds- og vidensområder - og -mål. 

Hent Fælles Mål her 

Læseplanen er en uddybning af Fælles Mål, hvor progressionen i undervisningen beskrives og hvor du får uddybet de enkelte kompetencemål for hvert enkelt trin.

Hent læseplanen her

Kontakt