Rådets repræsentanter
Rådets repræsentanter

: Rådets repræsentanter

Politiet og Rådet For Sikker Trafik samarbejder tæt om at forebygge trafikulykker. Rådet har 24 repræsentanter - 2 fra hver af de 12 politikredse. Fra hver kreds kommer repræsentanterne fra hhv. den præventive afdeling og fra færdselsafdelingen.

Samarbejdet med Rådet For Sikker Trafiks repræsentanter i politiet har stor betydning. Repræsentanterne og deres kolleger bidrager til at øge trafiksikkerheden lokalt gennem undervisning, kampagner og kontroller. På den måde er de så at sige Rådet For Sikker Trafiks forlængede arm ud i lokalsamfundet. 

Rådet For Sikker Trafik har udarbejdet en håndbog med 10 anbefalinger, der giver inspiration til arbejdet som repræsentant.

Kommissorium for Rådets repræsentanter i politiet

 1. Fastholde en tæt kontakt mellem Rådet og kredsens forebyggelsesafdelinger og færdselsafdeling.
 2. Deltage i det årlige politiseminar, Sikker Trafik-konferencen eller lignende møder.
 3. Samarbejde med kredsens kommuner om at afholde årlige netværksmøder.
 4. Samarbejde med kredsens kommuner om at koordinere kredsens politifaglige bistand til skolerne.
 5. Inspirere, motivere og informere alle relevante medarbejdere om Rådets tiltag.
 6. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsens ledelse.
 7. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsråd, lokalråd og kommunernes trafiksikkerhedsråd.
 8. Formidle budskaber til pressen om hvorfor trafikulykker sker, og hvordan de kan forebygges.
 9. Koordinere, at alle i kredsen drager fordel af Rådets tilskud til cyklistfinaler, SP-dage og netværksmøder.
 10. Koordinere, at politiet i kredsen formidler Rådets kampagner og indsatser samt deltager i lokale arrangementer, der styrker trafiksikkerheden.

Download "Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet"

Politi, kommuner og skoler
Politi, kommuner og skoler

: Politiets samarbejde med kommuner og skoler

Politiet samarbejder med skoler og kommuner om at grundlægge sikre vaner i trafikken hos børn og unge. I Færdselsloven § 3, stk. 3 står der:

'Det påhviler politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen.'

Der er med andre ord brug for et tæt samarbejde mellem kommune, skole og politi. Politiets færdselsfaglige ekspertise er også et afgørende bidrag til skolernes færdselsundervisning.

Iflg. "Cirkulære om politiets bistand ved færdselsundervisningen i skolerne", påhviler det skolen og dens lærere at gennemføre færdselsundervisningen. Men det er af "den højeste betydning, at skolen samarbejder med politiet."

De færdselsrelaterede præventive indsatser 

Det er en stor fordel, at man i kredsen koordinerer den politifaglige bistand til skolerne. Politiet kan fx bidrage til:

 • Færdselskontroller ved skolestart
 • Oprettelse, uddannelse og tilsyn med skolepatruljer,
 • Gå-prøven
 • Den lille Cyklistprøve
 • Cyklistprøven
 • Oplæg til forældremøder med forankring af forældreansvar
 • Cykeleftersyn
 • Knallert- og lygtekontroller
 • Deltagelse i netværksmøder med færdselskontaktlærere og kommune.

Rådet For Sikker Trafik kommer gerne ud og hjælper med at sætte sikker trafik på dagsordenen. Det kan fx være til fx kreds- og lokalrådsmøder eller netværksmøder for færdselskontaktlærere, kommune og politi.

Politiet vigtig samarbejdspartner 

Når man spørger færdselskontaktlærerne, hvad der er vigtigt for at styrke færdselsundervisningen på skolen, så er politiet en klar topscorer. Det viser en undersøgelse fra Epinion gennemført i 2015. Her siger 88 procent af færdselskontaktlærerne, at politiets deltagelse i cyklistprøverne er meget vigtig/vigtig.

Tilskud til lokale skolepatruljearrangementer 

Rådet arrangerer hvert forår Skolepatruljefester i hhv. Legoland og Tivoli. Formålet er at samle skolepatruljerne fra hele landet og belønne dem med en festlig dag og takke dem for deres indsats.

Hvis I afholder jeres eget lokale arrangement i stedet for at deltage i nationale Skolepatruljefester, så kan I søge støtte her.

Download 'Cirkulære om politiets bistand ved færdselsundervisningen i skolerne'

Politiseminar
Politiseminar

: Politiseminar

Politiseminar 2020

Rådet for Sikker Trafik samler hvert år Rådets repræsentanter i politiet til et seminar. I år foregår det 17. - 18. juni i Fredericia. Vi sender invitationer ud til kredsene i foråret. 

Netværksmøder
Netværksmøder

: Hold netværksmøder

Politiet har en lang og god tradition for at holde netværksmøder med færdselskontaktlærere. De seneste år er der heldigvis også flere og flere kommuner, der prioriterer at afholde møderne i samarbejde med politiet.

Få besøg af Rådet

Rådet deltager ofte og gerne på netværksmøder i hele landet. Vi kommer med faglige oplæg og kan være med til at sikre erfaringsudveksling. 

Vi kommer også gerne ud og holder lokale kurser for lokalpoliti med kontakt til skoler. Hvis du vil høre mere, så kontakt Petrea Busck på pb@sikkertrafik.dk eller mobil: 2871 2532 

"Erfaringsudveksling er vigtigt. Det er guld værd." – Færdselskontaktlærer fra Kolding

 

Tilskud
Tilskud


Rådet arrangerer hvert forår Skolepatruljefester i hhv. Legoland og Tivoli. Formålet er at samle skolepatruljerne fra hele landet og belønne dem med en festlig dag og takke dem for deres indsats.

Hvis I afholder jeres eget lokale arrangement i stedet for at deltage i nationale Skolepatruljefester, så kan I søge støtte via denne formular. 


For at gemme dine oplysninger har vi brug for dit samtykke. Du skal derfor acceptere, at vi behandler de persondata, du har givet os. Dine data opbevares under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Læs mere i vores persondatapolitikDesværre - I kan ikke søge tilskud

Da I allerede har fået et tilskud via jeres deltagelse i en af Rådet for Sikker Trafiks Skolepatruljefester, kan I desværre ikke søge yderligere tilskud.

Oplysninger om ansøger

Deltag i kampagner
Deltag i kampagner

Kontakt os
Kontakt os