Samarbejde og rådgivning
Samarbejde og rådgivning

: Samarbejde

Få hjælp til jeres arbejde 

Er du interesseret i at styrke samarbejdet mellem kommune, skole og politi i din kommune? Eller mangler du konkret rådgivning om hvordan I får mere trafikundervisning på skemaet?

Vi kan bidrage med vores viden og erfaringer.

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Vi er til stede lokalt 

Vi kommer gerne på besøg hos jer og kan bidrage med relevant viden til lokale møder - og det er alt sammen helt gratis! Det kan være fx være:

  • Netværksmøder med færdselskontaktlærere
  • Skoleleder- og skolebestyrelsesmøder
  • Politikredsbaserede netværk for kommuner og politi

Der er også inspiration at hente på vores årlige Sikker Trafik-konference - næste konference afholdes 27.-28. oktober 2021. Du kan følge vores aktiviteter i nyhedsbrevene og møde os i mange lokale samarbejdsfora.

Læs mere og book et besøg

Databehandleraftale til kommuner og skoler der benytter Rådet for Sikker Trafiks digitale undervisningsmaterialer

: Databehandleraftale til kommuner og skoler der benytter Rådet for Sikker Trafiks digitale undervisningsmaterialer

Den 25. maj 2018 trådte EUs persondataforordning i kraft. For at leve op til kravene, har Rådet for Sikker Trafik udviklet en såkaldt databehandleraftale, som er nødvendig for at beskrive, hvad der sker når elever og personale benytter deres UNI-login som adgang til Rådet for Sikker Trafiks digitale undervisningsmaterialer. 

Hvis du har brug for en databehandleraftale med Rådet for Sikker Trafik, skal du sende en mail til databehandleraftale@sikkertrafik.dk  

Kampagner
Deltag i kampagner

: Kampagner

Vil du øge trafiksikkerheden i din kommune?

Rådet for Sikker Trafik gennemfører landsdækkende kampagner, som både Færdselssikkerhedskommissionen og Politiet anbefaler, at kommunerne deltager i. Størstedelen af landets kommuner deltager i dag allerede i de nationale kampagner. Det giver synlighed og fokus på den gode trafikantadfærd.

Ved at deltage i Rådet for Sikker Trafiks nationale kampagner bliver jeres indsatser automatisk planlagt og systematiseret, og I får altid politiets opbakning i kampagneperioden.

Se vores kampagner og bestil materiale

I er med til at udvikle kampagnerne

Kommunerne er sammen med politiet med til at kvalificere de nationale kampagner via en række referencegrupper. Vil du vide mere eller deltage i en referencegruppe, så læs med her eller send en mail til Janne Gundersen - jg@sikkertrafik.dk.

Oversigt referencegrupper

Retningslinjer for referencegrupper

Kommunernes Trafiktest
Kommunernes Trafiktest

: Kommunernes Trafiktest

Vi følger trafiksikkerheden hos danske børn og unge

Kommunernes Trafiktest er en årlig test, der sætter fokus på kommunernes indsatser for at skabe sikker trafik for børn og unge.

Testen spørger ind til hvilket fokus den enkelte kommune har på selvtransporterende børn, samarbejde med blandt andet politiet, og i hvilken grad kommunen støtter skolernes arbejde med at uddanne fremtidens sikre trafikanter.

Mange kommuner arbejder i dag meget mere struktureret med at skabe sikker trafik end for bare få år siden. Det viser resultatet af Kommunernes Trafiktest.

Læs mere om Kommunernes Trafiktest

Trafikpolitik
Trafikpolitik

: Trafikpolitik

Oplever I trafikkaos og frustrerede forældre omkring skolerne?

Så er der masser af hjælp at hente i en trafikpolitik! 

Knap halvdelen af alle skoler har i dag en trafikpolitik. Det er et effektivt redskab til at skabe en god trafikkultur omkring skolen, hjælpe forældre til at blive gode rollemodeller og sætte fokus på færdselsundervisningen.

Med en trafikpolitik ved alle, hvem der gør hvad.

Læs mere om trafikpolitik her

Inspiration og materialer
Inspiration og Materialer

: Inspiration og materialer

Skolesamarbejde

Bliv inspireret og download materialer du kan benytte, hvis du skal afholde netværksmøder, lave et indlæg på skoleledermøder, skrive brev til nye færdselskontaktlærere mv.

Kommune til kommune

Bliv inspireret af Aalborg Kommunes opbakning til skolernes arbejde med trafikpolitik og af Tønder Kommunes arbejde regler for transport af børn henvendt til idrætsforeninger. 

Bliv inspireret og download materialer

Kontakt os
Kontakt os