Skal vi samarbejde?
Skal vi samarbejde?

: Skal vi samarbejde?

Få hjælp til jeres arbejde

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan anbefaler kommunerne at arbejde med konkrete tiltag som fx sikker skoletrafik, samarbejde med det lokale politi og nationale kampagner.

Vi kommer gerne ud til lokale møder eller netværk og bidrager med:

  • inspiration
  • ny viden
  • facilitering af erfaringsudveksling

Du er altid velkommen til at kontakte os for både sparring og rådgivning.

Kontakt 

Ursula Friis
Seniorprojektleder
2328 3931
uf@sikkertrafik.dk

Janne Gundersen
Seniorkonsulent
2445 5280
jg@sikkertrafik.dk

Kampagner
Deltag i kampagner

: Kampagner

Rådet for Sikker Trafik gennemfører landsdækkende kampagner, som Færdselssikkerhedskommissionen anbefaler, at kommunerne deltager i. Størstedelen af landets kommuner deltager i dag allerede i de nationale kampagner. Det giver synlighed og fokus på den gode trafikantadfærd.

Kommunerne er repræsenteret i Referencegrupper for alle kampagnerne. 

Ved at deltage i Rådet for Sikker Trafiks nationale kampagner bliver jeres indsatser automatisk planlagt og systematiseret, og I får altid politiets opbakning i kampagneperioden.

Se vores nationale kampagner og bestil materiale

Få rådgivning
Få rådgivning

: Få rådgivning

Rådgivning og erfaringsudveksling

Er du interesseret i at styrke samarbejdet mellem kommune, skole og politi i din kommune? Så stiller vi os til rådighed med viden, rådgivning og erfaringer.

Rådet for Sikker Trafik deltager i møder med kommuner, skoler og politi for at fremme trafiksikkerheden lokalt. Vi er fx ofte med til netværksmøder for færdselskontaktlærere, hvor vi holder oplæg og faciliterer erfaringsudveksling.

Der er også inspiration at hente på den årlige Sikker Trafik-konference, du kan følge med i nyhedsbrevene og møde os i mange lokale samarbejdsfora.

Læs mere og book et besøg

Kommunernes Skoletrafiktest
Kommunernes Skoletrafiktest

: Kommunernes Skoletrafiktest

 

Kommunernes Skoletrafiktest er en årlig test, der sætter fokus på kommunernes indsatser for at skabe sikker skoletrafik for børn og unge. Testen spørger ind til hvilket fokus den enkelte kommune har på sikker skoletrafik, samarbejde med blandt andet politiet, og i hvilken grad kommunen støtter skolernes arbejde med at uddanne fremtidens sikre trafikanter.

Mange kommuner arbejder i dag meget mere struktureret med at skabe sikker trafik end for bare få år siden. Det viser resultatet af Kommunernes Skoletrafiktest.

Læs mere og se resultatet af Kommunernes Skoletrafiktest

Inspiration og materialer
Inspiration og Materialer

: Inspiration og materialer

Skolesamarbejde

Bliv inspireret og download materialer du kan benytte til hvis du skal afholde netværksmøder, lave et indlæg på skoleledermøder, skrive brev til nye færdselskontaktlærere mv.

Kommune til kommune

Bliv inspireret af Aalborg Kommunes opbakning til skolernes arbejde med trafikpolitik og af Tønder Kommunes arbejde regler for transport af børn henvendt til idrætsforeninger. 

Bliv inspireret og download materialer

Trafikpolitik
Trafikpolitik

Trafikpolitik

: Trafikpolitik

Knap halvdelen af alle skoler har i dag en trafikpolitik. Trafikpolitik er et godt redskab til at sikre færdselsundervisning og skabe en god trafikkultur omkring skolen.

Trafikpolitik kan være et redskab til både at sikre færdselsundervisningen og hjælpe forældre til at blive gode rollemodeller – også i trafikken. Med en trafikpolitik ved alle hvem der gør hvad.

Læs mere om trafikpolitik her