Sikker Trafik / Erhverv
Sikker Trafik / Erhverv

: Sikker Trafik Erhverv

1 ud af 3 dødsulykker i arbejdstiden sker i trafikken og hvert år kommer 1500 medarbejdere til skade. Derfor sætter Rådet for Sikker Trafik, sammen med Forsikring & Pension, fokus på trafiksikkerhed i virksomheder, under indsatsen Sikker Trafik Erhverv.

Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension henvendte sig i de første år af samarbejdet til udvalgte virksomheder, der indgik i et pilot- eller rådgivende forløb. Ambitionen var at afprøve forskellige koncepter og produkter i virksomhederne.

På baggrund af tre års pilotforløb tilbyder Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med Forsikring & Pension rådgivning og adgang til gratis værktøjer, der kan støtte op om virksomheders indsats for trafiksikkerheden i arbejdstiden.

Samarbejd med Sikker Trafik Erhverv

Download folderen: Sådan får du en trafiksikker virksomhed

Risikoprofil
Risikoprofil

: Riskoprofil

Tal fra Arbejdstilsynet viser, at der trods et fald i antal af trafikulykker stadig er meget at gøre, når det handler om danske virksomheders indsats med trafiksikkerhed. 30 procent af alle arbejdsrelaterede dødsulykker sker nemlig i trafikken.

Her kan du sætte en online undersøgelse i gang af medarbejdernes trafikadfærd.

Ved at følge nedenstående link kommer du videre til tilmeldingsmodulet. Rådet for Sikker Trafik opsætter gratis undersøgelsen for jer. Med en undersøgelse af virksomhedens medarbejdere får du et overblik over: 

  • medarbejdernes risikoprofil 
  • medarbejdernes holdninger til trafik
  • medarbejdernes adfærd i trafikken 
  • benchmark i forhold til andre virksomheder
  • benchmark af afdelinger internt i din virksomhed 

Klik her for at komme videre til oprettelse af risikoprofil af medarbejdere

Retningslinjer for trafiksikkerhed
Retningslinjer for trafiksikkerhed

: Skabelon til trafiksikkerhedspolitik

Uheld og skader i trafikken kan føre til økonomiske og menneskelige omkostninger for en virksomhed. Ved at fokusere på trafiksikkerhed og udarbejde retningslinjer eller en trafiksikkerhedspolitik kan virksomheden, udover at minimere antal af ulykker og skader i forbindelse med erhvervskørsel, også bidrage positivt til virksomhedens:

  • arbejdsmiljø ved at minimere stress og sygefravær
  • image ved at tage ansvar for sikkerheden i trafikken og samtidig lade køretøjerne repræsentere virksomhedens brand positivt 
  • økonomi ved at minimere brændstofforbrug og skadesomkostninger 
  • fokus på miljøet, da et lavere brændstofforbrug minimerer udledning af CO2 


Trafiksikkerhedspolitikker kan have forskellige udformninger alt efter, hvad der er vigtigst for netop din virksomhed.

Rådet for Sikker Trafik har skabt en skabelon til jer, der søger inspiration til at lave en trafiksikkerhedspolitik. Skabelonen er et værktøj, som giver gode råd og idéer til en politik eller retningslinjer for trafiksikkerhed.

Se vores anbefalinger og lav jeres trafiksikkerhedspolitik her

Vidensbank
Vidensbank

: Vidensbank

Bliv inspireret af andre virksomheders arbejde med at skabe sikre rammer i trafikken for chaufførerne. I vidensbanken kan du læse om både praktiske og strategiske tiltag. Du finder emner som risikovurderinger, trafiksikkerhedspolitikker, kampagner, ruteplanlægning, skader, sikkerhedsteknologi, krav og vedligeholdelse samt meget mere.

Gå til Vidensbanken her

 

Cases - hvad har andre virksomheder gjort?
Cases - hvad har andre virksomheder gjort?

: Cases - hvad har andre virksomheder gjort?

Flere virksomheder har opnået positive resultater i arbejdet med trafiksikkerhed både i forhold til medarbejdernes adfærd i trafikken og i forhold til virksomhedens omdømme og økonomi. Du kan se mere om, hvad virksomhederne har gjort og, hvad deres resultater er. 

Se alle cases her

Kontakt os
Kontakt os