Virksomheder vinder på trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed kan være en rigtig god forretning for virksomheder. Erfaringer fra både udenlandske og danske virksomheder viser, at der kan være mange penge at spare ved at reducere skader, brændstof, reperationer og skjulte omkostninger - som fx. sygedage, stress og administration. Og så kan det være med til at styrke virksomhedens image og øge medarbejdertilfredsheden.


Sikker Trafik tilbyder rådgivning og gratis værktøjer til virksomheder, der ønsker at styrke trafiksikkerheden i arbejdstiden.

Få et indblik i medarbejdernes trafikadfærd

Risikoprofil

Virksomheder vinder på trafiksikkerhed: Risikoprofil

Rådet for Sikker Trafiks Risikoprofil er en nem måde at få et indblik i medarbejdernes trafikadfærd. Risikoprofilen er gratis og et effektivt værktøj på vejen til at blive en mere trafiksikker virksomhed.

Med en undersøgelse af virksomhedens medarbejdere får du et overblik over: 

 • medarbejdernes risikoprofil 
 • medarbejdernes holdninger til trafik
 • medarbejdernes adfærd i trafikken 
 • benchmark i forhold til andre virksomheder
 • benchmark af afdelinger internt i din virksomhed
 • Undersøgelsen varer 3 uger fra den startdato, som du selv vælger, når du indsender formularen. Når undersøgelsen igangsættes udsender Rådet for Sikker Trafik en e-mail til alle de medarbejdere der deltager

Opret en risikoprofil her

Find inspiration til jeres trafiksikkerhedsindsatser

Få retningslinjer for trafiksikkerhed

Skabelon til trafiksikkerhedspolitik

Virksomheder vinder på trafiksikkerhed: Skabelon til trafiksikkerhedspolitik

Her kan du hente Rådet for Sikker Trafiks skabelon og udarbejde din virksomheds egne retningslinjer for trafiksikkerhed.

Retningslinjer for trafiksikkerhed kan have forskellige udformninger alt efter, hvad der er vigtigst for netop din virksomhed.

Rådet for Sikker Trafiks skabelon er et værktøj, som giver gode råd og idéer til flere emner, der kan være relevante at gennemgå i forhold til jeres forretning.

Skabelonen indeholder:

 • viden om hvad andre har gjort
 • fakta om de væsentligste ulykkesfaktorer: hastighed, alkohol, uopmærksomhed og sikkerhedssele
 • anbefalinger til hvordan du kan tænke faktorerne ind i jeres retningslinjer
 • inspirationsspørgsmål

Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at en virksomheds retningslinjer som minimum indeholder:

 • Hastighed
 • Uopmærksomhed 
 • Alkohol
 • Sikkerhedssele

Retningslinjerne kan med fordel indgå i andre strategiske tiltag og politikker og have krydsreferencer til arbejdsmiljø/HR, sundhed, logistik og indkøb, miljø mv.

Download skabelonen her

Spørgsmål og svar om Sikker Trafik Erhverv

Ulykker og skader i trafikken kan føre til økonomiske og menneskelige omkostninger for en virksomhed. Trafiksikkerhed være en rigtig god forretning for virksomheder, og der kan være mange penge at spare. Det kan samtidig bidrage positivt til virksomhedens:

 • arbejdsmiljø ved at minimere stress og sygefravær
 • image ved at tage ansvar for sikkerheden i trafikken og samtidig lade køretøjerne repræsentere virksomhedens brand positivt
 • økonomi ved at minimere brændstofforbrug og skadesomkostninger
 • fokus på miljøet da et lavere brændstofforbrug minimerer udledning af CO2

Sikker Trafik Erhverv tilbyder brancher, organisationer og private samt kommunale virksomheder rådgivning til, hvordan det er muligt at opnå positive resultater med trafiksikkerhed. Når det er blevet besluttet, at virksomheden ønsker et fokus på trafiksikkerhed, kan du sammen med Sikker Trafik Erhverv dykke ned i, hvor virksomheden med fordel kan fokusere indsatsen. Vi har kompetencer inden for trafiksikkerhed, kampagner, facilitering af møder og workshops, konceptudvikling og projektledelse.

Få hjælp, værktøjer og rådgivning til, hvordan du kan igangsætte tiltag for trafiksikkerhed. Vil du vide mere?

Download folderen: "Sådan får du en trafiksikkerhed virksomhed"

En trafiksikker virksomhed er en virksomhed, der tager ansvar for medarbejderne og deres sikkerhed, når de kører i arbejdstiden.

Det kan blandt andet gøres ved kampagner, procedurer for skader/uheld og ved at virksomheden klæder ledere og medarbejdere på til at køre mere sikkert. I samarbejde mellem ledelse og medarbejdere kan virksomheden opnå et bedre arbejdsmiljø, sikkerhed, økonomi og image.

Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at virksomheden har retningslinjer for trafiksikkerhed som minimum indeholder virksomhedens holdning til de største risikofaktorer i trafikken:

 • spritkørsel
 • hastighed
 • brug af sele
 • uopmærksomhed

En trafiksikkerhedspolitik eller retningslinjer for trafiksikkerhed bør være forankret i ledelsen, som også har ansvaret for at retningslinjerne efterleves. Retningslinjerne kan med fordel indgå i andre strategiske tiltag og politikker og have krydsreferencer til arbejdsmiljø/HR, sundhed, logistik og indkøb, miljø mv.

Analyse af ulykker og skader

Det kan give et billede af eventuelle sammenhænge mellem hvor, hvornår og hvem der står for trafikulykker og skader samt hvilke typer af skader, der er særligt fremtrædende hos jer. 

Skab et samlet overblik 

Få et overblik over retningslinjer og procedurer i relation til kørsel i virksomheden (fx sikkerhed, arbejdsmiljø, skadesregistrering), og hvordan virksomheden kommunikerer retningslinjer og procedurer til medarbejderne. Du kan se, hvad andre virksomheder har gjort her.

Gennemfør en undersøgelse af medarbejdernes trafikadfærd

Foretag en måling af medarbejdernes viden og holdning til trafiksikkerhed. Det kan være i forhold til hastighed, uopmærksomhed, brug af sikkerhedssele og træthed. Målingen giver virksomheden et billede af, hvilken adfærd medarbejderne har og derfor hvilke områder, hvor det vil være en god idé med retningslinjer og indsatser for sikker kørsel. Rådet for Sikker Trafik tilbyder undersøgelsen gratis her

Fastsæt retningslinjer for trafiksikkerhed

Retningslinjerne for trafiksikkerhed bør være klart og enkelt formuleret således at tiltag implementeret mest effektivt.

Du kan downloade en gratis skabelon til retningslinjerne her

Lav en handlingsplan

Handlingsplanen kan hjælpe til, at retningslinjerne kommer ud at leve i hele virksomheden og giver anledning til en positiv adfærdsændring blandt de kørende ansatte. Den kan bestå af enkelte tiltag som for eksempel kampagner, månedlige trafikråd, trafiksikkerhed på medarbejdermøder, uddannelsestiltag eller andet.

Forankring af trafiksikkerhed

Ledelsen skal gå forrest, og arbejdet med trafiksikkerhed skal forankres på ledelsesniveau.

Klæd medarbejderne på

Sæt medarbejdere ind i virksomhedens trafiksikkerhedsarbejde og gør opmærksom på de krav virksomheden stiller på området. Det kan blandt andet ske, når der ansættes en ny medarbejder, ved medarbejdermøder, udskiftning af køretøjer mv. I kan også tilmelde jer vores kampagner, som sætter fokus på forskellige risici i trafikken. Tilmeld din virksomhed her.

Opfølgning

Registrer og analyser ulykker og skader i virksomheden og mål løbende effekten af indsatserne. Det kan du blandt andet gøre ved at gennemføre en gratis undersøgelse af medarbejdernes trafikadfærd før opstart og igen efter, der har været igangsat en eller flere initiativer for at øge trafiksikkerheden. Find undersøgelsen og deltag gratis her

Tal fra Arbejdstilsynet viser:

 • at 1 ud af 3 dødsulykker i arbejdstiden sker i trafikken
 • at der årligt sker 1500 ulykker i trafikken i arbejdstiden, som medfører mindst en sygedag
 • at erhvervskøretøjer er involveret i mindst hver tredje dødsulykke og hver femte ulykke med alvorligt tilskadekomne på vejene.

En undersøgelse fra 2017 viser, at 83,3 % af den danske befolkning synes, at det er en god eller en meget god idé at virksomheder har en trafiksikkerhedspolitik. Befolkningen efterlyser, at ledelsen går forrest og stiller synlige krav til for eksempel:

 • at der køres forsvarligt og efter lovgivningen
 • brug af mobiltelefon
 • sikkerhedskrav til køretøjerne
 • planlægning, der mindsker stress og træthed under kørslen.

Sæt medarbejdere ind i virksomhedens trafiksikkerhedsarbejde og gør opmærksom på de krav virksomheden stiller på området. Det kan blandt andet ske, når der ansættes en ny medarbejder, ved medarbejdermøder, udskiftning af køretøjer mv. I kan også tilmelde jer vores kampagner, som sætter fokus på forskellige risici i trafikken. Tilmeld din virksomhed her.

Nominerede virksomheder til Sikker Trafik Erhverv-Prisen


Arla Foods

Landbrugsstyrelsen


AVAS

ALD Automotive

Se hvad har andre virksomheder gjort

Caseregister

Årets Chauffør 2019

Virksomheder vinder på trafiksikkerhed:

Vinderen af Årets Chauffør 2019 udpeges af 3F, DTL og Rådet for Sikker Trafik, og prisen overrækkes på Transportmessen den 23. marts kl. 13:00 i Hal J.

Prisen som Årets Chauffør uddeles til en medarbejder, der har bidraget med en særlig trafiksikkerhedsmæssig indsats i sin virksomhed - enten i form af et særligt trafiksikkert initiativ eller et vedvarende fokus på sikker kørsel. Årets chauffør er en ildsjæl, hvis initiativ enten er blevet en del af trafikpolitikken i virksomheden eller har haft en positivt afsmittende effekt på trafikkulturen blandt kollegerne.

Med uddelingen af prisen ønsker 3F, DTL og Rådet for Sikker Trafik ikke alene at anerkende én chaufførs imponerende tiltag, men også de mange andre dygtige og trafiksikre danske erhvervsbilister, der hver eneste dag er med til at gøre vejene mere trygge.

Inspiration og kampagnematerialer

Mobilforsider til download

Virksomheder vinder på trafiksikkerhed: Mobilforsider til download

Kan man være lækker med g?
Ja det kan man godt, og det er ret enkelt. LÆG MOBILEN ... så er du lægger!

Mange bilister har svært ved at lade mobilen være, når de kører bil. Men det er en rigtig dårlig idé, for bare få sekunders uopmærksomhed kan have store konsekvenser. Husk dig selv på at du er lægger...

 Sådan gør du hvis du:

 • Vælg hvilken farve du ønsker at downloade:

Iphone (SortBlåLilla)
Samsung (Sort, Blå, Lilla)

 • Gem billede på din mobil
 • Find billedet i fotos/kamera
 • Brug som baggrund - på låst skærm eller begge skærme :)

 

 

Kontakt os