Medlemmer af Rådet

Rådet for Sikker Trafik er en privat sammenslutning af myndigheder og landsdækkende organisationer. Vores medlemmer er enten myndigheder, organisationer eller brancherepræsentanter som kan tilføre faglig viden.

Rådet består af 46 medlemsorganisationer og har et æresmedlem


Formand
Borgmester
Ole Bjørstorp
Mail: obj@ishoj.dk

Næstformand
Politidirektør
Kim Christiansen
Mail: kch011@politi.dk

3F
Kjeld H. Jensen 
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf: 88 92 03 02
E-mail: kjeld.jensen@3f.dk
Website: www.3f.dk

Alkohol & Samfund
Peter Konow
Drejervej 15, 5.
2400 København NV
Tlf: 40 91 72 70
Email: pko@alkohologsamfund.dk 
Website: www.alkohologsamfund.dk

Autig
Frank R. Hansen
Autobranchens Hus
Skagensgade 1
2630 Tåstrup
Tlf: 35 25 05 50
Mail: frh@autig.dk
Website: www.autig.dk 

AutoBranchen Danmark
Frank Korsholm
Kirkevej 1-3
2630 Tåstrup
Tlf: 33 31 45 55
Email: fk@adbk.dk
Website: www.daf.dk 

Beredskabsstyrelsen
Henrik G. Petersen
Datavej 16
3460 Birkerød
Tlf: 4590 6000
Mail: hgp@brs.dk
Website: www.beredskabsstyrelsen.dk 

Business Danmark
Lars Bundgaard
Nørre Farimagsgade 49
1364 København K
Tlf: 33 74 02 00
Email: larsbundgaard@mail.tele.dk 
Website: www.businessdanmark.dk 

Cyklistforbundet
Klaus Bondam
Rømersgade 5-7
1362 København K
Email: bondam@cyklistforbundet.dk
Website: www.dcf.dk

Danmarks Lærerforening
Jeanette Sjøberg
Vandkunsten 12
1467 København K
Tlf: 33 69 63 00
E-mail: jesi@dlf.org
Website: www.dlf.org  

Dansk Automobil Sports Union
Hans Bruun
Bakken 7
4300 Holbæk
Tlf: 51 51 53 00
E-mail: hans.bruun@privat.dk
Website: www.dasu.dk 

Dansk Fodgænger Forbund
Karen-Margrethe Kundal
Oluf Høst Vænget 1C
3000 Helsingør
Mail: km-kundal@mail.dk
website: www.fodtrafik.dk

Dansk Kørelærer-Union
René Arnt
Industrivej 21
4000 Roskilde
Tlf: 65 33 15 01
Mail: ra@dku.dk
Website: www.dk-u.dk 


Dansk Metal
Carl Mahler
Nyropsgade 38
1780 København V
E-mail: cama@danskmetal.dk
Website: www.danskmetal.dk

Danske Motor Cyklister
Rolf Skovløkke
Haverslevvej 47
Ersted
9520 Skørping
Tlf: 98 37 36 93
Mail: skovloekke@dmc-org.dk
Website: www.dmc-org.dk  

Dansk Transport og Logistik
Claus Perregaard
Grønningen 17
Postboks 2250
1019 København K
Tlf: 72 25 53 53
Mail: cpe@dtl.eu
Website: www.dtl-dk.dk 

Danske Seniorer
Per K. Larsen
Griffenfeldsgade 58
2200 København N
Tlf: 2328 4480
Mail: pkl@unikon.dk

Dansk Vejforening

Helle Michelsen
Lautrupvang 2
2750 Ballerup
E-mail: hmi@dv.dk
Website: www.dv.dk 

Danske Handicaporganisationer
Janus Tarp
Hjerneskadeforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630  Tåstrup
E-mail: janustarp@mail.tele.dk
Website: www.handicap.dk   
 
Den Almindelige Danske Lægeforening
Lars Binderup Larsen
Ortopædkirurgisk Afdeling
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
E-mail: lars.binderup.larsen@ouh.regionsyddanmark.dk
Website: www.laegeforeningen.dk 

De Danske Bilimportører
Gunni Mikkelsen
Rådhuspladsen 16
1550 København V
Tlf: 39 16 23 23
E-mail: gmi@bilimp.dk
Website: www.billimp.dk  

Den Danske Bilbranche
Thomas Møller Sørensen
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf: 33 77 33 73
E-mail: tms@di.dk
Website: www.bilbranchen.dk 

DI Transport
Michael Svane
1787 København V
Tlf: 33 77 33 77
E-mail: misv@di.dk
Website: www.transport.di.dk

FDM - Forenede Danske Motorejere
Thomas Møller Thomsen
Firskovvej 32
2800 Kgs. Lyngby
Tlf: 70 13 30 40
E-mail: fdm@fdm.dk
Website: www.fdm.dk

Falck Danmark A/S
Nis Peder Koldby
Sydhavnsgade 18
2450 København SV
Tlf: 7033 3311
E-mail: nis@falck.com
Website: www.falck.dk

Forsikring & Pension
Hans Reymann-Carlsen
Philip Haymans Alle 1
2900 Hellerup
Email: hrc@forsikringogpension.dk
Website: www.forsikringogpension.dk

ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport
Jørn-Henrik Carstens
Lyren 1
6330 Padborg
Tlf.: 73 67 45 47
e-mail: jhc@itd.dk
Website: www.itd.dk

ITS Danmark
Svend Tøfting
Niels Bohrs vej 30
9220 Ålborg Ø
Tlf: 96 35 11 24
E-mail: mail@itsdanmark.dk

Justitsministeriet
Lisbeth Gro Nielsen
Slotsholmsgade 10
1216 København K
72 26 84 78
Email: lgn@jm.dk

KL
Tom Elmer Christensen
Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf: 33 70 34 31
Email: toec@kl.dk
Website: www.kl.dk

Kommunal Vejteknisk Forening
Helle Schou
Frederiksberg Kommune
Smallegade 1
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 21 42 24
E-mail: hesc04@frederiksberg.dk
Website: www.kvf.dk

Kommunalteknisk Chefforening
Projektleder Troels Andersen
Odense Kommune
Byudvikling
Nørregade 36-38
5000 Odense C
E-mail: ta@odense.dk

Landbrug og Fødevarer
Seniorkonsulent Kathrine Blæsbjerg Sørensen
Axelborg
Axeltorv 3
1609 København V
Tlf: 3339 4255
E-mail: kbs@lf.dk
Website: www.lf.dk


MC Touring Club
Lene Michelsen
Rytterhaven 40
3520 Farum
Tlf: 44 99 62 70
E-mail: lene.mich@gmail.com
Website: www.mctc.dk

Motorcykel Importør Forening c/o advokat Michael D.Prince
Morten Agerbæk
Rungstedvej 2
2970 Hørsholm
E-mail: ma@nellemannhandel.dk

Motorcykel-Forhandler Foreningen
Hugo Rasmussen
Strædet 3-5
4660 St. Heddinge
Tlf.: 36 16 08 66
E-mail: kontor@mff-dk.dk
Website: www.mff-dk.dk

Politiforbundet i Danmark
Carsten Weber Hansen
Formand for Sydøstjyllands Politiforening
H. C. Andersens Boulevard 38
1553 København V
Tlf.: 4277 0555
Mail: hca004@politi.dk
Website: www.politiforbund.dk

Rigspolitiet
Erik Terp
Politiområdet
Nationalt Færdselscenter
Tlf.: 3314 8888
E-mail: etj001@politi.dk
Website: www.politi.dk

Skole og Forældre
Anja Ravn Schmidt Joensen 
Kvægtorvsgade 1
1710 København V
E-mail: aravnjoensen@gmail.com

Styrelsen for Patientsikkerhed
Tilsyn og Rådgivning
Anette Lykke Petri
Tlf.: 7222 7929
E-mail: alp@sst.dk

Trafik- og Byggestyrelsen
Carsten Falk Hansen
Edward Thomsens Vej 14
2300 København S
Tlf: 7221 8800
Mail: cfh@trafikstyrelsen.dk
Website: www.trm.dk

Transport- og Bygningsministeriet
Lisa Pontoppidan Chahil
Ministry of Transport and Building
Færdselskontoret
Frederiksholms Kanal 27 F
DK-1220 København K
Telefon 4171 2700
Mail: lpc@trm.dk
Website: www.trm.dk

Trænregimentet
Hærens Center for Logistik og Militærpoliti
Jes Hebsgaard
Trænregimentet
Gl. Høvej 34
9400 Nørresundby
Tlf: 98 19 70 00
Mail: TRR-CHFAER@MIL.dk
Website: www.forsvaret.dk

Vejdirektoratet
Jens Holmboe
Niels Juels Gade 13
1022 København K
Telefon 7244 3333
Mail: jjh@vd.dk

Ældre Sage
John Kirstein
Tårsvej 38-Lendum
9870 Sindal
Tlf: 31 15 31 70
E-mail:kirstein.sorensen@gmail.com 
www.aeldresagen.dk 


Æresmedlem
Kirsten Ebbensgaard
Porcelænshaven 4C 1 tv
2000 Frederiksberg
Tlf: 4777 2770
Mail: kirstenb@mail.dk

Læs om Rådet For sikker Trafik