Forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af Rådets formand og næstformand, tre repræsentanter for Justitsministeriet og to repræsentanter for Trafikministeriet samt syv medlemmer, der vælges blandt Rådets medlemmer for to år ad gangen.

Forretningsudvalgets medlemmer


Formand
Ole Bjørstorp
Mail: olebjrstorp@gmail.com

Næstormand
Politidirektør
Kim Christiansen
Mail: kch001@politi.dk

Cyklistforbundet
Klaus Bondam
Telefon 3332 3121
Mail: bondam@cyklistforbundet.dk

Dansk Kørelærer-Union
Bent Grue
Telefon 6333 1050
Mail: grue@dku.dk 

DI Transport
Michael Svane
Telefon 3377 3377
Mail:misv@di.dk

FDM - Forenede Danske Motorejere
Thomas Møller Thomsen
Telefon 4527 0707
Mail: tmt@fdm.dk

Forsikring & Pension
Pia Holm Steffensen
Mail: phs@forsikringogpension.dk 

Færdselsstyrelsen
Stefan Søsted
Telefon 57267176
stso@fstyr.dk

Justitsministeriet
Thomas Højgaard
Slotsholmsgade 10
1216 København K
72 26 84 78
Email: thh@jm.dk

 

 KL
Julie Leth
Telefon 3370 3866
Mail: jlet@kl.dk

Rigspolitiet
Politiområdet
Nationalt Færdselscenter
Erik Terp,
Mail: etj001@politi.dk
Telefon 2556 4190

Skole og Forældre
Anja Ravn Schmidt Joensen 
Mail: aravnjoensen@gmail.com
Telefon 3326 1721

Transport- og Boligministeriet
Jacob Heinsen
Mail: jhe@trm.dk
Telefon 4171 2700

Vejdirektoratet
Jens Holmboe
Telefon 7244 3000
Mail: jjh@vd.dk

What do you want to do ?
New mail