Forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af Rådets formand og næstformand, tre repræsentanter for Justitsministeriet og to repræsentanter for Trafikministeriet samt syv medlemmer, der vælges blandt Rådets medlemmer for to år ad gangen.

Forretningsudvalgets medlemmer


Formand
Borgmester
Ole Bjørstorp
Mail: obj@ishoj.dk

Næstormand
Politidirektør
Kim Christiansen
Mail: kch001@politi.dk

Cyklistforbundet
Klaus Bondam
Telefon 3332 3121
Mail: bondam@cyklistforbundet.dk

DI Transport
Michael Svane
Telefon 3377 3377
Mail:misv@di.dk

Falck Danmark A/S
Kaspar Bach Habersaat
Telefon 7033 3311
Mail: kbh@falck.com

FDM - Forenede Danske Motorejere
Thomas Møller Thomsen
Telefon 4527 0707
Mail: tmt@fdm.dk

Forsikring & Pension
Hans Reymann-Carlsen
Telefon 4191 9191
Mail: hrc@forsikringogpension.dk 

Justitsministeriet
Jessika Heltberg Auken
Slotsholmsgade 10
1216 København K
72 26 84 00
Email: jau@jm.dk 

 

 KL
Tom Elmer Christensen 
Telefon 3370 3431
Mail: toec@kl.dk

Rigspolitiet
Politiområdet
Nationalt Færdselscenter
Erik Terp,
Mail: etj001@politi.dk
Telefon 2556 4190

Skole og Forældre
Janus Boye
Mail: jb@jboye.dk
Telefon 3326 1721

Transport- og Bygningsministeriet
Lisa Pontoppidan Chahil
Mail: lpc@trm.dk 
Telefon 4171 2700

Trafik- og Byggestyrelsen
Carsten Falk Hansen
Mail: cfh@trafikstyrelsen
Telefon 3392 3355

Vejdirektoratet
Jens Holmboe
Telefon 7244 3000
Mail: jjh@vd.dk

Læs om Rådet For sikker Trafik