Medarbejdere

Rådet for Sikker Trafiks medarbejdere er en flok ildsjæle, der arbejder engageret og målrettet på at reducere antallet af tilskadekomne og dræbte i trafikken.

Ledelse og presse

Mogens Kjærgaard Møller

Mogens Kjærgaard Møller

Administrerende direktør
Tlf.: 4036 7801
Mogens er administrerende direktør med overordnet ansvar for drift og udvikling af aktiviteterne i Rådet for Sikker Trafik.
Karina Petersen

Karina Petersen

Underdirektør
Tlf.: 4035 3976
Karina er underdirektør med ansvar for opgaver inden for ledelse, strategi og partnerskaber.

Jesper Sølund

Jesper Sølund

Dokumentationschef
Tlf.: 2162 8362
Jesper er dokumentationschef med overordnet ansvar for Rådets arbejde med dokumentation, prætest, analyser og evaluering.
Søren Ørsted Pedersen

Søren Ørsted Pedersen

Pressechef
Tlf.: 2232 7009
Søren er pressechef med ansvar for den daglige kontakt med pressen.


Jeppe Holm Gudmandsen

Jeppe Holm Gudmandsen

Pressemedarbejder
Tlf.: 28115863
Jeppe er pressemedarbejder med daglig kontakt til medierne. Han kan hjælpe med at finde landsdækkende eller regionale tal, den rigtige ekspert eller en case til at illustrere en historie.

Projekter og kampagner

Michelle Laviolette

Michelle Laviolette

Seniorprojektleder
Tlf.: 2496 1144
Michelle er seniorprojektleder med ansvar for at udvikle og gennemføre indsatser målrettet spritkørsel og høj fart.
Liv Knoblauch Kofoed-Jensen

Liv Knoblauch Kofoed-Jensen

Seniorprojektleder
Tlf.: 2572 7110
Liv er seniorprojektleder med ansvar for at udvikle og gennemføre indsatser mod høj fart og højresvingsulykker.

Lisbeth Sahl

Lisbeth Sahl

Seniorprojektleder
Tlf.: 4242 7027
Lisbeth er seniorprojektleder med ansvar for at udvikle og gennemføre indsatser mod uopmærksomhed og cykelhjelm.
Pernille Ehlers

Pernille Ehlers

Specialkonsulent
Tlf.: 6170 4109
Pernille er specialkonsulent med ansvar for Rådets lovinformation. Hun er faglig konsulent på kampagner og indsatser, og besvarer trafikfaglige spørgsmål.


Maria Bryld Hansen

Maria Bryld Hansen

Projektleder
Tlf.: 2364 5548
Maria er projektleder med ansvar for Sikker Trafik + Erhverv - indsatser rettet mod at øge trafiksikkerheden i virksomheder. Derudover har hun, som projektleder, ansvaret for planlægning og eksekvering af Folkemødet15 samt medansvar for den nationale kampagneindsats mod spritkørsel.

Mai Bækdal Nielsen

Mai Bækdal Nielsen

Projektleder
Tlf.: 60125938
Mai er projektleder med ansvar for trafiktræning rettet mod børn i alderen 2-6 år.
Siw Isabella Kriby

Siw Isabella Kriby

Studentermedhjælper
Siw er studentermedhjælper i Projekter og kampagner, hvor hun primært står for kontakt med kommuner og varetager opgaver inden for social media.


Sofja Siverstev

Sofja Siverstev

Tlf.: 2258 6632
Sofja er projektmedarbejder og har fokus på følgende kampagner: 'Hjælp en Hjelmløs og 'Nederen Forældre.

Undervisning

Gitte Aagaard

Gitte Aagaard

Seniorkonsulent
Tlf.: 2246 6969
Gitte er seniorkonsulent med ansvar for at udvikle og vedligeholde Rådets undervisningsmaterialer og indsatser i grundskolen
Jørgen Witt Christensen

Jørgen Witt Christensen

Seniorkonsulent
Tlf.: 4038 3916
Jørgen er seniorkonsulent i Sikker Trafik LIVE med ansvar for udskolingsambassadørerne.

Lars Olsen

Lars Olsen

Seniorprojektleder
Tlf.: 2891 7166
Lars er seniorprojektleder med ansvar for Sikker Trafik LIVE. Derudover har han ansvaret for kurser for knallertundervisere og for materialer til færdselsrelateret førstehjælp samt ansvar for referencegruppen med fokus på unge.
Petrea Overgaard Busck

Petrea Overgaard Busck

Konsulent
Petrea er konsulent med ansvar for markedsføring af rådets materialer til grundskolen og netværksmøder med rådets samarbejdspartnere - bl.a. politi, skoler og kommuner.


Rosa Nissen

Rosa Nissen

Projektleder
Tlf.: 6165 0443
Rosa er projektleder med ansvar for markedsføring af Rådets undervisningsmaterialer samt for udvikling og gennemførelse af skolestartskampagnen.

Sara Præstegaard Fredsted

Sara Præstegaard Fredsted

Projektkoordinator
Tlf.: 2943 9468
Sara er ansvarlig for koordinering af LIVE besøg med den daglige kontakt til skoler og ambassadører.
Kathrine Højte Lynggaard

Kathrine Højte Lynggaard

Studentermedhjælper
Kathrine er studentermedhjælper med fokus på kommunikation og presse i forbindelse med kampagner i skoleteamet.


Dokumentation

Lise Heiner Schmidt

Lise Heiner Schmidt

Udviklingschef
Tlf.: 6126 9441
Lise er udviklingschef med ansvar for dokumentation, prætest, analyser og evaluering.
Jesper Søndergaard Hemmingsen

Jesper Søndergaard Hemmingsen

Dokumentationskonsulent
Tlf.: 2685 2914
Som dokumentationskonsulent er Jesper ansvarlig for at Rådets arbejde bygger på veldokumenteret viden om trafiksikkerhedsdata.

Kristine Dyhr Nielsen

Kristine Dyhr Nielsen

Dokumentationskonsulent
Tlf.: 2337 2951
Kristine er ansvarlig for flere af Rådet for Sikker Trafiks egne evalueringer, undersøgelser samt analyser.
Bjørn Olsson

Bjørn Olsson

Studentermedhjælper
Bjørn er studentermedhjælper i dokumentationsafdelingen. Bjørn er kandidatstuderende på Statskundskab (KU).


Steven Larsen

Steven Larsen

Studentermedhjælper
Steven er studentermedhjælper i dokumentationsafdelingen. Steven er studerende på Statskundskab (KU).

Erhverv, Politi og kommune

Janne Gundersen

Janne Gundersen

Seniorkonsulent
Tlf.: 2445 5280
Janne er seniorkonsulent med ansvar for kommunikation til og rådgivning af kommuner, skoler og politi med fokus på sikker skoletrafik.
Ursula Friis

Ursula Friis

Seniorprojektleder
Tlf.: 2328 3931
Ursula er seniorprojektleder med ansvar for kommunikation, rådgivning og samarbejde med kommuner og politi.

Maria Bryld Hansen

Maria Bryld Hansen

Projektleder
Tlf.: 2364 5548
Maria er projektleder med ansvar for Sikker Trafik + Erhverv - indsatser rettet mod at øge trafiksikkerheden i virksomheder. Derudover har hun, som projektleder, ansvaret for planlægning og eksekvering af Folkemødet15 samt medansvar for den nationale kampagneindsats mod spritkørsel.
Mikkel Andreassen

Mikkel Andreassen

Projektleder
Tlf.: 2364 7181
Mikkel er projektleder med ansvar for Sikker Trafik + Erhverv - rådgivning og indsatser rettet mod at øge trafiksikkerheden i virksomheder.


Digitalt og grafisk

Stefan Lehm

Stefan Lehm

It-chef
Tlf.: 2421 8868
Stefan er it-chef med ansvar for at drifte og udvikle Rådets forretning og organisation. Han varetager også håndtering af leverandører, indkøb og drift af Rådets digitale platforme.
Jesper Felumb Conrad

Jesper Felumb Conrad

Digital konsulent
Tlf.: 3142 3007
Conrad er digital konsulent med fokus på at: Optimere Rådets tilstedeværelse på nettet - Øge Rådets medarbejderes digitale kompetencer (rådgive/undervise) - Øge inhouse udvikling og produktion af digitalt indholdØkonomi og administration

Tine Fibiger Nørfelt

Tine Fibiger Nørfelt

Økonomichef
Tlf.: 2496 1133
Tine er økonomichef med ansvar for Rådets budget, regnskab, bogholderi og løn.
Rosa Klargaard

Rosa Klargaard

Økonomikonsulent
Tlf.: 3916 3951
Rosa er økonomikonsulent med ansvar for opgaver inden for løn og økonomi.

Dorte Borg

Dorte Borg

Administration
Tlf.: 3916 3928
Dorte er administrationsmedarbejder med ansvar for vores webshop og bestilling af kampagnematerialer


Gitte Larsen

Gitte Larsen

Servicekoordinator og personlig assistent
Tlf.: 3916 3948
Gitte har ansvaret for kantine samt møder og er personlig assistent for Jørgen Witt Christensen.

Læs om Rådet For sikker Trafik