Medarbejdere

Ledelse og presse

Mogens Kjærgaard Møller

Mogens Kjærgaard Møller

Administrerende direktør
Mogens er administrerende direktør med overordnet ansvar for drift og udvikling af aktiviteterne i Rådet for Sikker Trafik.
Karina Petersen

Karina Petersen

Underdirektør
Tlf.: 4035 3976
Karina er underdirektør med ansvar for opgaver inden for ledelse, strategi og partnerskaber. Karina er derudover ansvarlig for Rådets forebyggelsesarbejde inden for kampagner, kommunikation og undervisning.Projekter og kampagner

Michelle Laviolette

Michelle Laviolette

Seniorprojektleder
Tlf.: 2496 1144
Michelle er seniorprojektleder med ansvar for at udvikle og gennemføre indsatser målrettet spritkørsel og høj fart.
Liv Knoblauch Kofoed-Jensen

Liv Knoblauch Kofoed-Jensen

Seniorprojektleder
Tlf.: 25727110
Liv er seniorprojektleder med ansvar for at udvikle og gennemføre indsatser mod høj fart og højresvingsulykker.

Lisbeth Sahl

Lisbeth Sahl

Seniorprojektleder
Tlf.: 4242 7027
Lisbeth er seniorprojektleder med ansvar for at udvikle og gennemføre indsatser mod uopmærksomhed og cykelhjelm.
Tina Valter Olsen

Tina Valter Olsen

Projektleder
Tlf.: 2561 9051
Tina er projektleder med ansvar for udvikle og gennemfører indsatser målrettet børn i alderen 0-6 år og deres forældre.


Signe Quist-Stouge

Signe Quist-Stouge

Projektmedarbejder
Signe er projektmedarbejder i projekter og kampagner, hvor hun primært varetager opgaver inden for social media.

Erhverv, Politi og kommune

Janne Gundersen

Janne Gundersen

Seniorkonsulent
Tlf.: 2445 5280
Janne er seniorkonsulent med ansvar for kommunikation til og rådgivning af kommuner, skoler og politi med fokus på sikker skoletrafik.
Ursula Friis

Ursula Friis

Seniorprojektleder
Tlf.: 2328 3931
Ursula er seniorprojektleder med ansvar for kommunikation, rådgivning og samarbejde med kommuner og politi.

Mathias Hjorth Frederiksen

Mathias Hjorth Frederiksen

Projektleder
Tlf.: 29915311
Mathias er projektleder med ansvar for Sikker Trafik Erhverv – indsatser rettet mod at øge trafiksikkerheden i virksomheder

Undervisning

Jørgen Witt Christensen

Jørgen Witt Christensen

Seniorkonsulent
Tlf.: 4038 3916
Jørgen er seniorkonsulent i Sikker Trafik LIVE med ansvar for udskolingsambassadørerne.
Lars Olsen

Lars Olsen

Seniorprojektleder
Tlf.: 2891 7166
Lars er seniorprojektleder med ansvar for Sikker Trafik LIVE. Derudover har han ansvaret for kurser for knallertundervisere og for materialer til færdselsrelateret førstehjælp-

Petrea Overgaard Busck

Petrea Overgaard Busck

Konsulent
Petrea er konsulent med ansvar for udvikling og markedsføring af Rådets undervisningstilbud samt netværksmøder med Rådets samarbejdspartnere. Derudover varetager hun rekruttering, uddannelse og løbende kvalificering af ambassadører i Sikker Trafik LIVE.
Rosa Nissen

Rosa Nissen

Projektleder
Tlf.: 6165 0443
Rosa er projektleder med ansvar for markedsføring af Rådets undervisningsmaterialer samt for udvikling og gennemførelse af skolekampagnen.


Sara Præstegaard Fredsted

Sara Præstegaard Fredsted

Projektkoordinator
Tlf.: 2943 9468
Sara er Projektkoordinator i Sikker Trafik LIVE og har det overordnede ansvar for koordinering af LIVE-besøg og markedsføring af disse. Derudover varetager hun de administrative opgaver i projektet og har den daglig kontakt til skoler og ambassadører
Tanja Kjærside

Tanja Kjærside

Projektmedarbejder
Tanja er Projektmedarbejder i Sikker Trafik LIVE og varetager administrative opgaver i projektet og har kontakt til skoler og ambassadører.

Dokumentation

Lise Heiner Schmidt

Lise Heiner Schmidt

Udviklings- og kvalitetschef
Tlf.: 6126 9441
Lise er udviklings- og kvalitetschef med ansvar for dokumentation, prætest, analyser og evaluering.
Pernille Ehlers

Pernille Ehlers

Chefkonsulent
Tlf.: 6170 4109
Pernille er chefkonsulent med ansvar for trafikfagligt indhold i Rådets kampagner, strategier og indsatser.

Jesper Søndergaard Hemmingsen

Jesper Søndergaard Hemmingsen

Dokumentationskonsulent
Tlf.: 2685 2914
Som dokumentationskonsulent er Jesper ansvarlig for at Rådets arbejde bygger på veldokumenteret viden om trafiksikkerhedsdata.
Kristine Dyhr Nielsen

Kristine Dyhr Nielsen

Dokumentationskonsulent (på barsel)
Tlf.: 2337 2951
Kristine er ansvarlig for flere af Rådet for Sikker Trafiks egne evalueringer, undersøgelser samt analyser.


Bjørn Olsson

Bjørn Olsson

Studentermedhjælper
Bjørn er studentermedhjælper i dokumentationsafdelingen. Bjørn er MSc fra University of Oxford.
Steven Larsen

Steven Larsen

Studentermedhjælper
Steven er studentermedhjælper i dokumentationsafdelingen. Steven er studerende på Statskundskab (KU).

Digitalt og grafisk

Stefan Lehm

Stefan Lehm

It-chef
Tlf.: 3916 3939
Stefan er it-chef med ansvar for at drifte og udvikle Rådets forretning og organisation. Han varetager også håndtering af leverandører, indkøb og drift af Rådets digitale platforme.
Jesper Felumb Conrad

Jesper Felumb Conrad

Digital konsulent
Tlf.: 3142 3007
Conrad er digital konsulent med fokus på at: Optimere Rådets tilstedeværelse på nettet - Øge Rådets medarbejderes digitale kompetencer (rådgive/undervise) - Øge inhouse udvikling og produktion af digitalt indhold

Anne-Sofie Helms

Anne-Sofie Helms

Digital journalist (på barsel)
Tlf.: 6095 7303
Anne-Sofie har ansvar for Rådets facebookside og producerer en stor del af Rådets video- og fotomaterialer.


Økonomi og administration

Tine Fibiger Nørfelt

Tine Fibiger Nørfelt

Økonomichef
Tlf.: 2496 1133
Tine er økonomichef med ansvar for Rådets budget, regnskab, bogholderi og løn.
Rosa Klargaard

Rosa Klargaard

Økonomikonsulent
Tlf.: 3916 3951
Rosa er økonomikonsulent med ansvar for opgaver inden for løn og økonomi.

Dorte Borg

Dorte Borg

Administration
Tlf.: 3916 3928
Dorte er administrationsmedarbejder med ansvar for vores webshop og bestilling af kampagnematerialer


Gitte Larsen

Gitte Larsen

Servicekoordinator og personlig assistent
Gitte har ansvaret for kantine samt møder og er personlig assistent for Jørgen Witt Christensen.

Læs om Rådet For sikker Trafik