Ledige stillinger

Se ledige stillinger herunder:

Dokumentationschef til Rådet for Sikker Trafik


Rådet for Sikker Trafik arbejder for at nedbringe antallet af dræbte og kvæstede i trafikken. Det gør vi blandt andet gennem undervisning til børn og unge, landsdækkende kampagner og rådgivning. Fundamentet for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde er dokumentation, analyser og statistikker, der sikrer, at Rådet tilrettelægger sine indsatser med størst mulig effekt.

Vi søger en ny chef til vores dokumentationsafdeling, der udover chefen selv består af yderligere 5 medarbejdere. Som dokumentationschef udgør du sammen med Rådets administrerende direktør og underdirektør Rådets daglige ledelse.

Dokumentationschefen skal sikre, at Rådets indsatser inden for undervisning, kampagner, kommunikation og presse er baseret på solid og opdateret forskning og viden. Dokumentationschefen har endvidere ansvaret for, at alle væsentlige indsatser bliver testet, evalueret og effektvurderet.

Rådet for Sikker Trafik har en vigtig opgave i forhold til borgerne og medierne, hvorfor du skal være klar til foran rullende kamera og i medierne i øvrigt at formidle og udlægge den viden, som findes på trafiksikkerhedsområdet.

Dokumentationschefen skal i øvrigt arbejde tæt sammen med husets øvrige medarbejdere samt Rådets mange eksterne interessenter.

Dine primære ansvarsområder vil være at:

 • opdatere og udvikle Rådet for Sikker Trafiks faglige vidensgrundlag, herunder statistikker og analyser
 • tilrettelægge og gennemføre analyseprojekter i samarbejde med eksterne leverandører
 • formidle den nyeste nationale og internationale viden om forebyggelse af trafikulykker, internt og eksternt
 • formidle dokumentations- og evalueringsresultater til interessenter og pressen
 • rådgive og vejlede ledelse og medarbejdere vedr. test, evaluering og projekter
 • varetage projektstyring og -opfølgning, herunder have overblik over tidsplaner, milepæle, budgetter og økonomi
 • deltage i styregrupper

Vi forventer, at du:

 • har en relevant akademisk uddannelse og flere års erfaring
 • har din dokumentationsfaglige baggrund i orden med kvalitative og kvantitative metoder fra en videregående uddannelse 
 • har erfaring med evaluering og effektmåling af større strategiske forbyggelsesindsatser
 • brænder for at forbedre trafiksikkerheden og forstår betydningen af samarbejdet med Rådets mange interessenter
 • kan lide at samarbejde med mange forskellige mennesker og har lyst til at spille med på vores hold
 • har ledelseserfaring
 • er god til at sammenfatte resultater og en rigtig god formidler i skrift og tale
 • er en ørn til databaseudtræk, statistik og beregninger
 • har interesse for ny teknologi og dens muligheder i trafikken
 • er engageret, nysgerrig, hjælpsom og opsøgende – og har en positiv tilgang til opgaverne
 • kan samarbejde og navigere i fællesskaber præget af mange interesser

Vi tilbyder:

 • en ambitiøs, kreativ og dynamisk arbejdsplads baseret på et solidt vidensgrundlag og med ønske om at engagere omverdenen i arbejdet med trafiksikkerhed
 • en arbejdsplads med gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • et hus med forrygende dygtige kollegaer og med godt kollegialt sammenhold, humor og mange smil
 • en arbejdsplads der prioriterer samarbejde højt

Yderligere oplysninger:

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte adm. direktør Mogens Kjærgaard Møller (MKM@sikkertrafik.dk/ tlf. +45 40367801.

Ansøgningsfrist:

Vi skal have din ansøgning senest den 18. juni 2018. Samtaler afholdes i uge 26.

Forventet tiltrædelsestidspunkt: 1. september 2018

Send en motiveret ansøgning og dit CV med evt. referencer og fortæl, hvorfor vi skal ansætte netop dig til mail: job@sikkertrafik.dk.

Rådet som arbejdsplads

Ledige stillinger: Rådet som arbejdsplads

Vores arbejde handler om at forebygge og påvirke viden, holdning og adfærd. Det gør vi bl.a. gennem kommunikation, kampagner, pressearbejde, undervisning og rådgivning. 

I Rådet for Sikker Trafik har vi fokus på, at være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.

Som medarbejder på Rådet bliver du en del af en flok ildsjæle, der arbejder engageret og målrettet på at reducere antallet af tilskadekomne og dræbte i trafikken.

Vores værdier

Vi arbejder i et innovativt miljø, hvor der er plads til nye idéer og personlig udvikling, men vi lægger samtidig stor vægt på at have dokumentationen i orden.

Vi ønsker at være en troværdig samarbejdspartner, der formår at udvise empati og involvere alle vores interessenter i vores arbejde for trafiksikkerheden.

Vi har en uformel omgangstone og vores kommunikation og samarbejde bygger på gensidig tillid og åbenhed.

Sundt arbejdsmiljø

Vi ønsker at understøtte et sikkert, sundt og inspirerende arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og udvikler sig. Derfor er en del af vores personalegoder en sund frokostordning, en sundhedsforsikring, og vi bakker op om medarbejdernes deltagelse i bl.a. DHL stafetten.

Troværdige medarbejdere

Som medarbejder er det vigtigt, at du med din arbejdsindsats og kommunikation, såvel internt som eksternt, agerer loyalt i forhold til Rådets værdier. Det forventes derfor, at du er troværdig i dine handlinger og udtalelser.

Vi forventer også, at du på en positiv måde, kan arbejde resultatorienteret og med fokus på et godt samarbejde, for at vi sammen kan nå vore mål. Endelig er det vigtigt, at du er dygtig til dit håndværk og fremstår professionel og kompetent, når du optræder på Rådets vegne i forskellige sammenhænge. 

Læs om Rådet For sikker Trafik