Sænk farten - før det er for sent

Selv lidt for høj fart kan få fatale konsekvenser. Sker der noget uventet omkring dig i trafikken, er din fart med til at bestemme, om der sker en ulykke, og hvor alvorlig ulykken bliver.

Hvorfor smider vi en VW Golf fra 12. sal?

Hvilke fysiske kræfter er på spil, når vi kører på vejene? Det kan være svært at forestille sig, når man sidder bag rattet. Men hvis vi vender det hele om og lader en bil falde ned fra 12. sals højde, står det mere klart, hvad der er på spil, hvis du kører for hurtigt.

Test

Hvilken fart vælger du?

config-roadtype

Vælg vej

config-speed

Vælg din hastighed

0 km/t
config-reactiontime

Vælg reaktionstid

Reaktionstiden er den tid, du bruger, fra du opdager en forhindring på vejen, til du træder på bremsen. Den reaktionstid, du vælger, gælder for begge biler i testen.

Beklager!

Din browser understøtter ikke canvas-elementet, som vi bruger til at vise animationerne på denne side. Vi vil anbefale dig at prøve igen med Google Chrome, som kan hentes til alle platforme.

Har du kørt for stærkt? Beregn din bøde her

1. Vælg køretøj
 • Motorcykel

 • Lastbil

 • Personbil

 • Bus

 • Bus Tempo 100

Anhænger?

 • Nej
 • Almindelig anhænger
 • Tempo 100-godkendt
2. Vælg vejtype

Byzone

Landevej / Motortrafikvej

Motorvej

Strækning med vejarbejde

3. Vælg hastighedsgrænse
4. Hvor hurtigt kørte du?
km/t
Beregn
Beregn bøde

Beregn bøde

DU FÅR EN BØDE PÅ

0 kr.

Du får ingen bøde

Bøden kan ikke beregnes ved hastigheder over 300 km/t

Hvis du har haft kørekort i 3 år eller mere:

 • Du får også en betinget frakendelse af dit kørekort.
 • Du skal også betale 500 kr. til Offerfonden.

Hvis du har haft kørekort i mindre end 3 år:

 • Du får også kørselsforbud.
 • Du skal også betale 500 kr. til Offerfonden.

Ubetinget frakendelse

Du får en ubetinget frakendelse af dit kørekort.

Du får også en stor bøde, der afhænger af de konkrete omstændigheder, og du skal betale 500 kr. til Offerfonden.

Du får også et klip i kørekortet og skal betale 500 kr. til Offerfonden.

En lastbil må ikke kunne køre mere end 90 km/t:
Du vil blive straffet, hvis der er foretaget indgreb i fartbegrænseren.

En bus må ikke kunne køre mere end 90 km/t.
Du vil blive straffet, hvis der er foretaget indgreb i fartbegrænseren.

En bus Tempo 100 må ikke kunne køre mere end 100 km/t.
Du vil blive straffet, hvis der er foretaget indgreb i fartbegrænseren.

Dine valg:

Straffen for at køre for stærkt

Sænk farten - før det er for sent: Straffen for at køre for stærkt

Kører du over 30 % hurtigere, end du må, får du et klip i kørekortet.

 

Du får en betinget frakendelse og skal op til ny teori- og køreprøve, hvis du

… kører mere end 60 % for stærkt eller 160 km/t eller derover i en almindelig personbil.

… kører mere end 40 % for stærkt i et større køretøj. Fx en bil med trailer, bil med campingvogn og lastbil.

… kører mere end 40 % for stærkt, hvor hastigheden er nedsat pga. vejarbejde.

Hvis du overskrider fartgrænsen med mere end 100 % (dog min. 100 km/t), får du frakendt kørekortet ubetinget i en periode. Dette gælder for alle køretøjer.

Læs mere om, hvilke konsekvenser det har at få frakendt kørekortet.

Hvorfor er det farligt at køre for stærkt?

Sænk farten - før det er for sent: Hvorfor er det farligt at køre for stærkt?
 • Hvad er sammenhængen mellem hastighed og antal dræbte i trafikken?
 • Er det den store eller den lille hastighedsoverskridelse, der kræver flest ofre i trafikken?
 • Hvor meget betyder din hastighed for standselængden?
 • Hvor længe kører du i høj fart, mens du bremser?
 • Hvor sker ulykkerne?
 • Hvad betyder hastigheden for ulykkens alvor?
 • Hvem kører for stærkt?
 • Hvilken aldersgruppe får flest fartbøder?

Se tal og fakta om for høj hastighed og bliv klogere på den største dræber i trafikken.

Kom mere sikkert frem ved at overholde fartgrænsen eller ved at køre efter forholdene

Sænk farten - før det er for sent: Kom mere sikkert frem ved at overholde fartgrænsen eller ved at køre efter forholdene

Du gør en stor forskel for din egen og dine medtrafikanters sikkerhed, når du overholder fartgrænserne eller kører efter forholdene.

Når du kører i trafikken eller er passager i en bil, så kan du selv gøre en forskel, så vejene bliver mere sikre for os alle:

 • Flere kører for hurtigt, fordi de glemmer at holde øje med farten. Så husk at kigge på speedometeret.
 • Sænk farten, når det regner, er tåget eller du har svært ved at overskue vejen.
 • Vis hensyn til andre trafikanter – sænk farten, når der er cyklister.
 • Bland dig, hvis du er passager i en bil, der kører for stærkt.

Det er nemlig stadigvæk halvdelen af alle dødsulykker, som kunne være undgået, hvis bilisten havde overholdt hastighedsgrænsen eller havde kørt efter forholdene.

Find flere råd og viden om fartens betydning for ulykker, og hvad du kan gøre for at passe bedre på dig selv i trafikken

Havde han kørt 80 km/t, var ulykken ikke sket

’Det er jo det, alle frygter allermest.’

Hør med, når Henrik fortæller om den værste del af sit arbejde i Politiet: at være dødens budbringer. 

En dag i november


En tilfældig dag i november for 15 år siden skete der en voldsom ulykke i Brønshøj i København. En gruppe fodgængere bliver ramt af en bil, der kørte uansvarligt og med ca. 70 km/t.

 

Johan var med i den tragiske trafikulykke og fortæller her, hvad der skete, og hvordan han kæmpede for at fortsætte sit liv.

Hør Kristinas historie

Måske har du hørt Kristina i radioen. Hun fortæller om sin storebror Kenneth, der mistede livet i en fartulykke. Hun håber, at historien kan hjælpe med at få farten ned, så andre familier ikke skal opleve det samme tab.

Hør Hannes historie

Måske har du hørt Hannes historie i radioen. Hun mistede sin søn i en ulykke med for høj fart. Hun fortæller historien, fordi hun håber, at andre familier ikke kommer til at stå i samme situation.

 

 

Hør Henriks historie

Måske har du hørt Henrik fra Færdselspolitiet i radioen. Han fortæller om det værste ved sit arbejde: at skulle fortælle familier, at de har mistet. Han håber, at historien kan hjælpe med at få farten ned, så andre familier ikke skal opleve det samme tab.

Hvad betyder hastigheden for ulykkens alvor?

Sænk farten - før det er for sent: Hvad betyder hastigheden for ulykkens alvor?

Der er en klar sammenhæng mellem hastighed og ulykkernes alvor.

Risikoen for at komme alvorligt til skade eller i værste fald miste livet i en ulykke stiger, jo højere hastigheden er.

Hastigheden ved sammenstødet og størrelsesforholdet mellem parterne i sammenstødet afgør, hvor alvorlig ulykken bliver. Eksempelvis er lette trafikanter som fodgængere og cyklister naturligt mere udsatte end bilister.

 • Hvis to bilister kører ind i hinanden med 80 km/t, vil ulykken i 30 % af tilfældene have dødelig udgang. Risikoen fordobles til 60 % ved en hastighed på 90 km/t.
 • Hvis en bilist rammer en fodgænger med 80 km/ vil ulykken være fatal i 60 % af tilfældene. Risikoen stiger til 80 % ved 90 km/t.

 Kilde: Transportøkonomisk Institut, Norge

 

Spørgsmål og svar til fart-test "Kan du nå at standse?"

Formålet er at vise, hvorfor hastighed spiller en så vigtig rolle for trafiksikkerheden. Selv det, der virker som en ubetydelig forskel på 5-10 km/t, kan være afgørende for, om man fx rammer en cyklist eller bilist, og hvor alvorligt sammenstødet bliver.

De fleste af os har oplevet, at der pludselig opstår en forhindring på kørebanen, som vi ikke havde forventet, og som udgør en potentiel risiko. Når der opstår uventede situationer (et barn løber ud på vejen, tabt gods eller et væltet træ på vejen, en cyklist vælter, en lastbil slingrer etc.), så kan hastigheden være afgørende for, om man kan nå at standse og undgå ulykken, eller hvilken hastighed man rammer med.

Testen viser, hvad forskellen er på at køre efter hastighedsgrænsen og køre stærkere end tilladt, hvis man pludselig får brug for at standse. Bilerne, chaufførernes reaktionstid, vejens forhold etc. er identiske – den eneste forskel er bilernes hastighed.

Én konsekvens er, at bilen med den højere hastighed skal bruge flere meter på at standse. En anden konsekvens er, at bilen med den højere hastighed rammer forhindringen med høj fart, der hvor bilen, der kører efter hastighedsgrænsen, kan nå at stoppe helt op – selv ved en lille forskel i hastigheden.

Hvad er bilernes totale standselængde?

Standselængden er summen af reaktionslængde (det antal meter, bilen kører i reaktionstiden) og bremselængde.

Begge biler bremser med samme ”virkning”. I testen er bilernes deacceleration 8 m/s², hvilket svarer til en hastighedsændring på 8 x 3,6 meter/sekund = 28,8 km/t.

Generelt vil standselængden (summen af reaktionslængde og bremselængde) være længere ved en højere hastighed uanset bilmærke og bremsernes stand, da man bevæger sig flere meter i reaktionstiden, inden man træder på bremsen. 

Se eksempel på hastighedens udvikling under en katastrofeopbremsning her.

Reaktionstiden er den tid, du bruger, fra du opdager en forhindring på vejen og vurderer den mest hensigtsmæssige manøvre, til du træder på bremsen. Den reaktionstid, du vælger i testen, gælder både for den blå og den røde bil.

En bilists reaktionstid kan bl.a. variere efter graden af opmærksomhed, alder, træthed, rutine og trafiksituation. I situationer, hvor alt ånder fred og ingen fare, og man derfor ikke forventer pludselig at skulle katastrofebremse, er det ikke unormalt med en reaktionstid på 1,5 sek. Dette skyldes, at de fleste bilister ikke har en ”rygradsreaktion” at falde tilbage på i en tilspidset situation, og man har derfor brug for mere tid til at vurdere situationen og træde på bremsen end normalt.

Hvad er bremselængde?

Bremselængde er den strækning, bilen når at tilbagelægge, fra det punkt, hvor føreren trykker på bremsen, til det punkt, hvor bilen holder stille.

Den totale standselængde er summen af reaktionslængden og bremselængden. Reaktionslængden er den strækning, bilen når at tilbagelægge i førerens reaktionstid.

Begge biler er, bortset fra farven og hastigheden, fuldstændig ens, ligesom førerne reagerer helt ens. Vejen, føret og vejret er også identisk for begge parter. Formålet er at vise hastighedens betydning for standselængden og den hastighed, man rammer med.

Som forhindringen er placeret, er der ingen undvigemuligheder.

Forhindringen i testen er et symbol på den pludselige, uventede forhindring (et barn løber ud på vejen, tabt gods eller et væltet træ på vejen, en cyklist vælter, en lastbil slingrer etc.).

Hvorfor betyder en lille forskel i hastigheden så meget, når bilerne skal standse?

For det første vil man med en højere hastighed køre flere meter i reaktionstiden (fra man opdager forhindringen, til man træder på bremsen). Det betyder, at man har færre meter at bremse på med en højere hastighed.

For det andet sker den største nedbremsning på de sidste meter af bilens bremselængde.

Se eksempel på hastighedens udvikling under en katastrofeopbremsning her.

Fortæl din historie

Sænk farten - før det er for sent: Fortæl din historie
 • Har du været involveret i en ulykke?
 • Eller kender du en, som har været i en ulykke på vejene?

Personlige historier om trafikulykker kan minde flere om, hvorfor de bør køre sikkert i trafikken.

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du vil fortælle din historie, så andre trafikanter tænker mere over deres adfærd i trafikken.

Del din historie med os her

Aktuelle kampagner