Undervisningsmaterialet
Undervisnings-materialet

Databehandleraftale til kommuner og skoler der benytter Rådet for Sikker Trafiks digitale undervisningsmaterialer

: Databehandleraftale til kommuner og skoler der benytter Rådet for Sikker Trafiks digitale undervisningsmaterialer

Den 25. maj 2018 trådte EUs persondataforordning i kraft. For at leve op til kravene, har Rådet for Sikker Trafik udviklet en såkaldt databehandleraftale, som er nødvendig for at beskrive, hvad der sker når elever og personale benytter deres UNI-login som adgang til Rådet for Sikker Trafiks digitale undervisningsmaterialer. 

Hvis du har brug for en databehandleraftale med Rådet for Sikker Trafik, skal du sende en mail til databehandleraftale@sikkertrafik.dk  

Skolepatruljematerialet

: Skolepatruljematerialet

6.-9. klasse | 4 lektioner

Eleverne bliver klædt på til at håndtere opgaven som skolepatrulje og til at have ansvar for de mindre elever.

Gå til materialet

Lærersider
Lærersider

Om skolepatruljematerialet

: Om skolepatruljematerialet

Materialet består af

 1. Interaktivt teoretisk undervisningsforløb med lokal forankring
 2. Praktisk undervisningsforløb til træning i trafikken
 3. Praktisk prøve inkl. tjekliste

1. Teoriforløb i klassen

Gennem dialogisk klasseundervisning lærer eleverne om skolepatruljens udstyr, rolle og ansvar, placering og funktion, konflikthåndtering og sikkerhed.

 De syv kapitler i materialet er opbygget med:

 • En video
 • Tekstsider med billeder og andre funktioner, der uddyber videoen
 • Lokal forankring med Google Maps
 • Diskussionsspørgsmål

2. Praktisk forløb i trafikken

Det er essentielt, at de kommende skolepatruljer får omsat teori til praksis og øver sig lige præcis det sted, hvor de skal stå patrulje. I det praktiske forløb øver eleverne alt fra at stå i venteposition og træde ud på vejen til kommunikation og konflikthåndtering.

3. Praktisk prøve

Forløbet afsluttes med en praktisk prøve i trafikken og eleverne får derefter et diplom

Politiets rolle

Politiets deltagelse i skolepatruljearbejdet sender et tydeligt signal til både elever og omgivelser om vigtigheden af skolepatruljens opgave. Endvidere bidrager politiet med vigtig trafikfaglig ekspertise. Politiet figurerer i det teoretiske undervisningsmateriale. De er valgt som afsender for at kompensere for, at politiet ikke altid har mulighed for at deltage i uddannelsen af skolepatruljen.

Planlægning

: Planlægning

1. Indhent forældreaccept

Forældrene har en væsentlig rolle. De skal give deres skriftlige tilladelse til elevernes deltagelse i skolepatruljen. Samtidig skal de motivere deres børn til at komme op om morgenen og ud at stå skolepatrulje i al slags vejr.

 • Brug forældrebrevet til at indhente forældreaccept og til at informere om, hvordan forældrene bakker op om deres barn.

 2. Involver politiet

Du vil få en tryghed i at have en politimand med ude i trafikken, når dine elever skal bevæge sig rundt ude på kørebanen.  Og det er da også primært den praktiske del af undervisningen samt prøven, som politiet bør deltage i. Nogle steder vil det dog være politiet, der står for hele uddannelsesforløbet.

 • Tag kontakt til den lokale politibetjent i god tid, så I sammen kan aftale uddannelse og tilsyn

3. Orienter dig i materialet

 • Læs guiden Trin-for-trin, som kommer rundt om alle dele i undervisningsmaterialet
 • Brug Tjekliste til praktiske øvelser, så er du sikker på, at eleverne kommer igennem det forløb, der som minimum kræves for, at de bliver klar til at stå skolepatrulje.

Gennemførsel

: Gennemførsel

Du står som instruktør for at uddanne eleverne, så de er klædt på til opgaven og klar til at stå skolepatrulje ude i trafikken ved jeres skole.

1. Teoriforløb i klassen

 • Gennemgå skolepatruljematerialet i plenum.
 • Varer ca. 2 lektioner.

I har mulighed for at gå mere i dybden eller vælge at fokusere på områder, som er særligt væsentlige for jeres skole - hvis der fx er meget trafik.

2. Praktisk øvelse

 • Træn teorien i praksis på det sted, skolepatruljen skal stå (evt. sammen med politiet)
 • Kør de praktiske øvelser igennem indtil du er sikker på, at eleverne kan udføre deres opgave tilstrækkeligt sikkert.
 • Varer ca. 2 lektioner.

3. Praktisk prøve

 • Gennemfør den praktiske prøve på det sted, skolepatruljen skal stå (evt. sammen med politiet)
 • Varer ca. 1 lektion

I kan evt. vælge at fokusere på områder, som er særligt relevante for jer. Fx hvis trafikmængden ved skolen er massiv.

Ekstra opgaver

Har du ekstra tid både i uddannelsesforløbet og i løbet af året kan du med stor fordel lave nogle ekstra øvelser med skolepatruljen.

Det kan fx være spørgsmål eller praktiske øvelser i trafikken, hvor du tager udgangspunkt i opgavearket ”Ekstra øvelser”. Her er der også listet en række punkter, som eleverne skal være særligt opmærksomme på, når de står skolepatrulje.

Øvelser, der styrker sammenholdet

Du kan også lave en række øvelser, som kan hjælpe til at styrke skolepatruljens sammenhold og fællesskabsfølelse.

Diplom og ID-kort

: Diplom og ID-kort

Når eleverne har gennemført den praktiske prøve, kan de få udleveret deres diplom og ID-kort.

Du skal selv udfylde elevernes, navne, skole og klasse.

Print diplomer og ID-kort

 

Det daglige arbejde med skolepatruljen

I den første periode efter den praktiske prøve, vil eleverne formentlig stadig være usikre Vi anbefaler, at du eller erfarne skolepatruljemedlemmer står der sammen med den nye patrulje, indtil de kan udføre deres funktion sikkert og ansvarligt.

Tilsyn med skolepatrulje

Instruktøren står for det daglige tilsyn med skolepatruljen. Det betyder, at du i dagligdagen skal holde øje med, at patruljen fungerer i praksis. På den måde har du også mulighed for at hjælpe eleverne og/eller give gode råd og vejledning, mens de har vagt. Det er en fordel, at politiet kommer ud og fører tilsyn i løbet af året.

Skolepatruljebevis

Når eleverne har afsluttet deres tid i skolepatruljen, kan du printe et bevis på deres deltagelse i skolepatruljen. Beviset kan eleverne med fordel bruge som reference, når de eksempelvis skal søge fritidsjob.

Har du spørgsmål til skolepatruljematerialet?


Opret en ny skolepatrulje
Opret en ny skolepatrulje

: Skolepatruljer oprettes i et samarbejde mellem skolen, politiet og kommunen

Skolepatruljer oprettes i et samarbejde mellem skolen, politiet og kommunen

 

Skole

Hvis I ønsker at oprette en skolepatrulje, skal I starte med at kontakte den nærmeste politirepræsentant.

En lærer på skolen skal fungere som skolepatruljeinstruktør. Det er ofte færdselskontaktlæreren, der står for skolepatruljen.  

Politi

Politiet har ansvar for at beslutte, hvor skolepatruljen kan stå, samt hvor mange elever, der skal stå skolepatrulje ad gangen. Politiet skal også afgøre, hvordan sikkerheden for skolepatruljens arbejdssted kan øges – fx ved at etablere fodgængerfelter.

Kommune

Kommunen skal sørge for de vejtekniske foranstaltninger.

 

 

Det er ikke en stor udgift for skolen at have en skolepatrulje. Men som minimum skal hver elev have et håndskilt og en skolepatruljevest.

Vi anbefaler desuden, at skolen afsætter et årligt beløb til at belønne eleverne i skolepatruljen. Det kan være alt fra varm kakao og is til biografture og små gaver. I kan også indgå aftaler med lokale butikker eller virksomheder, som kan sponsorere belønningen.

Skolepatruljefester
Skolepatruljefester

: Tilmelding til Skolepatruljefest 2018

Hvert år fejrer vi skolepatruljerne for deres store indsats. Rådet for Sikker Trafik og Lærerstandens Brandforsikring inviterer alle 20.000 skolepatruljeelever til en festlig dag i enten LEGOLAND® i Billund eller Tivoli i København. 

Skolepatruljefesterne bliver i år holdt den 24. april i LEGOLAND® og den 25. april i Tivoli. Begge steder er der masser af konkurrencer og underholdning for skolepatruljerne.

Tilmeldingen til Skolepatruljefesterne 2018 er lukket

 

 

Skolepatruljefest i LEGOLAND® tirsdag d. 24. april

: Skolepatruljefest i LEGOLAND® tirsdag d. 24. april

Priser på entrébilletter og madkuponer

Prisen på entrébilletten er 79 kr. pr. skolepatruljeelev inkl. moms og dækker entréen samt alle forlystelser. Der er gratis entré for alle SP-instruktører og politi-repræsentanter. Tilskuddet, som Rådet yder, er fratrukket prisen. Madkuponer kan købes til 75 kr. inkl. moms (værdi 100 kr.) og kan bruges til alle spisesteder i LEGOLAND®.

Entrébilletter og madkuponer sendes med posten i starten af april. Bemærk! Madkuponer kan kun bestilles sammen med tilmeldingen, og ubrugte entrébilletter og madkuponer refunderes ikke.

Konkurrence

Skolepatruljerne kan vinde flotte præmier på dagen. For at deltage i konkurrencen skal hver skolepatrulje-elev udfylde en konkurrencekupon (download den herog aflevere den i løsningskassen ved Eventscenen bag Polar Land inden kl. 13.00. Husk, at hele holdet skal være til stede ved Eventscenen fra kl. 13.00 for at kunne vinde præmier

Husk:

Som noget nyt skal skolepatruljerne i år også besvare et spørgeskema for at være med i konkurrencerne, fordi Rådet for Sikker Trafik rigtig gerne vil have viden om, hvad eleverne syntes om at være skolepatrulje. Bed derfor skolepatruljerne besvare spørgeskemaet ved at sende en SMS med teksten SP til 1919 (omkostnings frit). Eleverne skal have besvaret skemaet, INDEN der trækkes lod om præmierne

Arrangement for SP-instruktører, færdselskontaktlærere og politi

Traditionen tro byder Rådet på en vand mellem kl. 14.00 og 15.00, dette sker i Familiebuffeten. I er velkomne i Familiebuffeten fra kl.11.30 og kan have den som fast base resten af dagen.

Åbningstider

LEGOLAND åbner kl. 10.00.

Vigtig  information til buschauffører

Af- og påstigning henvises til parkeringspladserne P2 eller P3 (følg skilte og anvisninger). Det er ikke tilladt at stige af eller på i rundkørslen ved LEGOLANDs hovedindgang, da pladsen er begrænset. Vi anmoder om, at bussen bliver holdende på den anviste plads, så børnene nemt kan finde bussen igen.

I Informationen kan alle buschauffører få udleveret billetter til bespisning.

Skolepatruljefest i Tivoli onsdag den 25. april

: Skolepatruljefest i Tivoli onsdag den 25. april

Priser på entré, turpas og madkuponer

Prisen for entré og turpas til Tivolis forlystelser er 70 kr. pr. skolepatruljeelev inkl. moms. Der er gratis entré for alle SP-instruktører og politi-repræsentanter. Tilskuddet, som Rådet for Sikker Trafik yder, er fratrukket prisen. Madkuponer kan købes til 50 kr. inkl. moms og kan indløses i alle Tivolis spisesteder.

Entrébilletter, turpas og madkuponer sendes med posten i starten af april. Bemærk! Madkuponer kan kun bestilles sammen med tilmeldingen, og ubrugte entrébilletter og madkuponer refunderes ikke.

Konkurrence

Skolepatruljerne kan vinde flotte præmier på dagen. For at deltage i konkurrencen skal hver skolepatruljeelev udfylde en konkurrencekupon (download den her) og aflevere den i løsningskassen ved scenen på Plænen senest kl. 12.00. Husk, at hele holdet skal være til stede ved scenen fra kl. 12.00 for at kunne vinde præmier.

HUSK:

Som noget nyt skal skolepatruljerne i år også besvare et spørgeskema for at være med i konkurrencerne, fordi Rådet for Sikker Trafik rigtig gerne vil have viden om, hvad eleverne syntes om at være skolepatrulje. Bed derfor skolepatruljerne besvare spørgeskemaet ved at sende en SMS med teksten SP til 1919 (omkostnings frit). Eleverne skal have besvaret skemaet, INDEN der trækkes lod om præmierne

Arrangement for SP-instruktører, færdselskontaktlærere og politi

Rådet for Sikker Trafik vil i år byde på en vand/kaffe/the på Tivolis kaffebar mellem kl. 13.00-14.00. I er velkomne på Tivolis kaffebar fra kl. 12.30 og kan have den som fast base resten af dagen. ​

Åbningstider

Tivoli åbner kl. 11.00. I dagens anledning åbner de fleste forlystelser allerede kl. 11.30.

Kontakt Dorte hvis du er i tvivl om noget

Søg støtte til din skolepatrulje


Rådet arrangerer hvert forår Skolepatruljedage i hhv. Legoland og Tivoli. Formålet er at samle skolepatruljerne fra hele landet og belønne dem med en festlig dag og takke fem for deres indsats. Rådet yder også støtte til lokale aktiviteter for de skolepatruljer , der ikke deltager i Rådets Skolepatruljedage.

Principper for udbetaling af støtte til egne arrangementer

 • Rådets repræsentant i politiet kan søge om tilskud.
 • Der kan søges om 40 kr. pr. elev.
 • Aktiviteter som samler mange skolepatruljer prioriteres frem for aktiviteter for få.

Sådan søger du midler, hvis I afholder jeres eget arrangement

 • Send ansøgningen pr. mail til økonomikonsulent Rosa Klargaard – rk@sikkertrafik.dk
 • Oplys politikreds/lokalstationens navn
 • Oplys hvor mange elever der søges til.
 • Oplys hvornår aktiviteten skal holdes.
 • Beskriv hvad midlerne skal bruges til.
 • Oplys bankkontonr., som beløbet skal overføres til.

Fotokonkurrence
Fotokonkurrence

Skolepatruljernes fotokonkurrence 2018 er lukket

: Skolepatruljernes fotokonkurrence 2018 er lukket

Rådet for Sikker Trafik afholder hvert år en konkurrence for at give skolepatruljerne et ekstra skulderklap for deres indsats. Præmien er 5.000 kr.

Konkurrencen er lukket for i år. Vinderne kontaktes direkte inden udgangen af februar 2018

Præmien er til Skolepatruljen på jeres skole. Brug for eksempel pengene til  en fælles oplevelse for patruljens medlemmer eller andet som skolepatruljeeleverne ønsker sig.

Vær opmærksom på, at pressen og andre kan være interesserede i at skrive om jeres gevinst – fx i regional - eller lokalavisen i jeres nærområde.

Billedet viser en af vinderne fra skoleåret 16/17 - Aarupskolen

 

Udstyr
Udstyr

: Skolepatruljens udstyr

Skolepatruljerne skal være synlige i trafikken

Det er vigtigt at skolepatruljerne er lette at genkende for trafikanterne. Derfor er det obligatorisk for alle skolepatruljer at have en gul fluorescerende vest på med refleksbånd. Og så skal de have et håndskilt (slikkepind).

I regn eller sol kan eleverne have regnslag eller kasket på - begge skal være gult fluorescerende.

Skolepatruljens instruktør skal også være iført gul fluorescerende refleksvest.

Køb skolepatruljeudstyr i vores webshop

Skolepatruljernes udstyr skal være sikkerhedstestet og sikkerhedsgodkendt

Rådet for Sikker Trafik sælger udstyr med skolepatruljens logo. Udstyret er designet i samarbejde med nogle tidligere skolepatruljeelever. Alt udstyr er selvfølgelig sikkerhedstestet og -godkendt og mærket med lovpligtig standard.

Ved køb af udstyr hos Rådet for Sikker Trafik sikrer du, at kravene til sikkerhed, synlighed og kvalitet er opfyldt.       

Gode grunde
Gode grunde

Skolepatruljen skaber tryghed i trafikken omkring skolen

: Skolepatruljen skaber tryghed i trafikken omkring skolen
Hver morgen i regn, slud, frost og blæst hjælper skolepatruljerne tusindvis af børn sikkert over vejen gennem den ofte kaotiske morgentrafik.

Tre gode grunde til at have en skolepatrulje

 1. Skolepatruljen afhjælper morgenkaos omkring skolen
 2. Børn og deres forældre føler sig mere trygge i trafikken omkring skole
 3. Eleverne i skolepatruljen bliver mere ansvarsbevidste

Hvordan arbejder skolepatruljen?

Selv om der er lysregulering ved en skole, kan det være svært for de yngste elever at overskue trafikken. De glemmer fx, at der også er grønt for de svingende biler, som så kan overse barnet. Derfor står skolepatruljen ved fodgængerfeltet eller lyskrydset foran skolen og hjælper de mindste elever over vejen.  

En skolepatrulje må kun dirigere skolens elever og ikke trafikken. I følge færdselsloven skal trafikanter vise særligt hensyn over for skolepatruljen.

Mange steder er trafikken omkring skolen meget tæt, og derfor er det nødvendigt, at skolepatruljen giver tegn til den kørende trafik om, at den gerne vil have lov til at hjælpe de ventende elever over vejen.

• Det er elever fra 6.-9. klasse som står skolepatrulje
• Der er skolepatruljer på omkring halvdelen af landets skoler.
• Omkring 20.000 elever er med i skolepatruljerne.
• Skolepatruljerne uddannes af enten lærere eller politiet, og de lærer bl.a. om færdselsloven.
• Skolepatruljernes udstyr er en gul refleksvest og en refleks-”slikkepind”, der opfylder en særlig standard.

Det er givende for eleverne at være skolepatrulje

 • Skolepatruljeeleverne bliver bevidste om risici i trafikken. De udvikler stor forudseenhed. De bliver bedre til at overskue trafikken og bedre til at orientere sig - fx se sig for eller give tegn på cykel.

 • De får et godt venskab til andre i parallelklasser og andre årgange, og de får styrket deres samarbejdsevner.

 • Eleverne bliver ansvarsbevidste og er stolte af, at kunne hjælpe de små elever.

 • De får et godt forhold til politiet – nogle elever vælger endda bevidst skolepatruljen, fordi de vil være politibetjent.

 • Mange elever bruger også deres tid i skolepatruljen, når de skal søge fritidsjob.

Historien om skolepatruljerne i Danmark

: Historien om skolepatruljerne i Danmark

I 1948 rejste en dansk politikommissær på privat besøg til USA og oplevede her, hvordan man brugte frivillige ”børnepatruljer” omkring skolerne i morgentrafikken. Han tog ideen med hjem til færdselschefen for Københavns Politi, som i samarbejde med skolevæsnet fik tilpasset systemet efter danske forhold.

Samme år blev elever fra Sundpark Skole undervist på politigården i København. Og den 10. januar 1949 var den første danske skolepatrulje på gaden.

Det viste sig hurtigt, at patruljerne blev et godt og vigtigt led i de mindste børns sikkerhed, og i alle dele af landet fulgte man det københavnske initiativ og startede egne skolepatruljer. Siden er Danmark blevet foregangsland for implementeringen af skolepatruljesystemet i hele Norden.

Billedet viser en skolepatruljepige i 1950.

 

Kontakt