Undervisningsmaterialet
Undervisnings-materialet

Skolepatruljematerialet

: Skolepatruljematerialet

6.-9. klasse | 4 lektioner

Eleverne bliver klædt på til at håndtere opgaven som skolepatrulje og til at have ansvar for de mindre elever.

Gå til materialet

Lærersider
Lærersider

Om skolepatruljematerialet

: Om skolepatruljematerialet

Materialet består af

 1. Interaktivt teoretisk undervisningsforløb med lokal forankring
 2. Praktisk undervisningsforløb til træning i trafikken
 3. Praktisk prøve inkl. tjekliste

1. Teoriforløb i klassen

Gennem dialogisk klasseundervisning lærer eleverne om skolepatruljens udstyr, rolle og ansvar, placering og funktion, konflikthåndtering og sikkerhed.

 De syv kapitler i materialet er opbygget med:

 • En video
 • Tekstsider med billeder og andre funktioner, der uddyber videoen
 • Lokal forankring med Google Maps
 • Diskussionsspørgsmål

2. Praktisk forløb i trafikken

Det er essentielt, at de kommende skolepatruljer får omsat teori til praksis og øver sig lige præcis det sted, hvor de skal stå patrulje. I det praktiske forløb øver eleverne alt fra at stå i venteposition og træde ud på vejen til kommunikation og konflikthåndtering.

3. Praktisk prøve

Forløbet afsluttes med en praktisk prøve i trafikken og eleverne får derefter et diplom

Politiets rolle

Politiets deltagelse i skolepatruljearbejdet sender et tydeligt signal til både elever og omgivelser om vigtigheden af skolepatruljens opgave. Endvidere bidrager politiet med vigtig trafikfaglig ekspertise. Politiet figurerer i det teoretiske undervisningsmateriale. De er valgt som afsender for at kompensere for, at politiet ikke altid har mulighed for at deltage i uddannelsen af skolepatruljen.

Planlægning

: Planlægning

1. Indhent forældreaccept

Forældrene har en væsentlig rolle. De skal give deres skriftlige tilladelse til elevernes deltagelse i skolepatruljen. Samtidig skal de motivere deres børn til at komme op om morgenen og ud at stå skolepatrulje i al slags vejr.

 • Brug forældrebrevet til at indhente forældreaccept og til at informere om, hvordan forældrene bakker op om deres barn.

 2. Involver politiet

Du vil få en tryghed i at have en politimand med ude i trafikken, når dine elever skal bevæge sig rundt ude på kørebanen.  Og det er da også primært den praktiske del af undervisningen samt prøven, som politiet bør deltage i. Nogle steder vil det dog være politiet, der står for hele uddannelsesforløbet.

 • Tag kontakt til den lokale politibetjent i god tid, så I sammen kan aftale uddannelse og tilsyn

3. Orienter dig i materialet

 • Læs guiden Trin-for-trin, som kommer rundt om alle dele i undervisningsmaterialet
 • Brug Tjekliste til praktiske øvelser, så er du sikker på, at eleverne kommer igennem det forløb, der som minimum kræves for, at de bliver klar til at stå skolepatrulje.

Gennemførsel

: Gennemførsel

Du står som instruktør for at uddanne eleverne, så de er klædt på til opgaven og klar til at stå skolepatrulje ude i trafikken ved jeres skole.

1. Teoriforløb i klassen

 • Gennemgå skolepatruljematerialet i plenum.
 • Varer ca. 2 lektioner.

I har mulighed for at gå mere i dybden eller vælge at fokusere på områder, som er særligt væsentlige for jeres skole - hvis der fx er meget trafik.

2. Praktisk øvelse

 • Træn teorien i praksis på det sted, skolepatruljen skal stå (evt. sammen med politiet)
 • Kør de praktiske øvelser igennem indtil du er sikker på, at eleverne kan udføre deres opgave tilstrækkeligt sikkert.
 • Varer ca. 2 lektioner.

3. Praktisk prøve

 • Gennemfør den praktiske prøve på det sted, skolepatruljen skal stå (evt. sammen med politiet)
 • Varer ca. 1 lektion

I kan evt. vælge at fokusere på områder, som er særligt relevante for jer. Fx hvis trafikmængden ved skolen er massiv.

Ekstra opgaver

Har du ekstra tid både i uddannelsesforløbet og i løbet af året kan du med stor fordel lave nogle ekstra øvelser med skolepatruljen.

Det kan fx være spørgsmål eller praktiske øvelser i trafikken, hvor du tager udgangspunkt i opgavearket ”Ekstra øvelser”. Her er der også listet en række punkter, som eleverne skal være særligt opmærksomme på, når de står skolepatrulje.

Øvelser, der styrker sammenholdet

Du kan også lave en række øvelser, som kan hjælpe til at styrke skolepatruljens sammenhold og fællesskabsfølelse.

Evaluering

Efter endt uddannelse kan du overrække eleverne deres ID-kort og diplom.

Print diplomer

Det daglige arbejde med skolepatruljen

I den første periode efter den praktiske prøve, vil eleverne formentlig stadig være usikre Vi anbefaler, at du eller erfarne skolepatruljemedlemmer står der sammen med den nye patrulje, indtil de kan udføre deres funktion sikkert og ansvarligt.

Tilsyn med skolepatrulje

Instruktøren står for det daglige tilsyn med skolepatruljen. Det betyder, at du i dagligdagen skal holde øje med, at patruljen fungerer i praksis. På den måde har du også mulighed for at hjælpe eleverne og/eller give gode råd og vejledning, mens de har vagt. Det er en fordel, at politiet kommer ud og fører tilsyn i løbet af året.

Skolepatruljebevis

Når eleverne har afsluttet deres tid i skolepatruljen, kan du printe et bevis på deres deltagelse i skolepatruljen. Beviset kan eleverne med fordel bruge som reference, når de eksempelvis skal søge fritidsjob.

Har du spørgsmål til skolepatruljematerialet?


Opret en ny skolepatrulje
Opret en ny skolepatrulje

: Skolepatruljer oprettes i et samarbejde mellem skolen, politiet og kommunen

Skolepatruljer oprettes i et samarbejde mellem skolen, politiet og kommunen

 

Skole

Hvis I ønsker at oprette en skolepatrulje, skal I starte med at kontakte den nærmeste politirepræsentant.

En lærer på skolen skal fungere som skolepatruljeinstruktør. Det er ofte færdselskontaktlæreren, der står for skolepatruljen.  

Politi

Politiet har ansvar for at beslutte, hvor skolepatruljen kan stå, samt hvor mange elever, der skal stå skolepatrulje ad gangen. Politiet skal også afgøre, hvordan sikkerheden for skolepatruljens arbejdssted kan øges – fx ved at etablere fodgængerfelter.

Kommune

Kommunen skal sørge for de vejtekniske foranstaltninger.

 

 

Det er ikke en stor udgift for skolen at have en skolepatrulje. Men som minimum skal hver elev have et håndskilt og en skolepatruljevest.

Vi anbefaler desuden, at skolen afsætter et årligt beløb til at belønne eleverne i skolepatruljen. Det kan være alt fra varm kakao og is til biografture og små gaver. I kan også indgå aftaler med lokale butikker eller virksomheder, som kan sponsorere belønningen.

Skolepatruljedage
Skolepatrulje-dage

: Skolepatruljedage

Hvert år fejrer vi skolepatruljerne for deres store indsats. Rådet for Sikker Trafik inviterer alle 20.000 skolepatruljeelever til en festlig dag i enten LEGOLAND® i Billund eller Tivoli i København. 

I 2018 bliver skolepatruljedagene holdt tirsdag den 24. april i LEGOLAND  og onsdag den. 25. april i Tivoli.

Både i Tivoli og Legoland er der konkurrencer på scenen. 

Vi glæder os til at se jer i enten Tivoli eller LEGOLAND.

Har du spørgsmål så ring Dorte Borg 3916 3928 eller send en mail dob@sikkertrafik.dk 

Søg støtte til din skolepatrulje


Rådet arrangerer hvert forår Skolepatruljedage i hhv. Legoland og Tivoli. Formålet er at samle skolepatruljerne fra hele landet og belønne dem med en festlig dag og takke fem for deres indsats. Rådet yder også støtte til lokale aktiviteter for de skolepatruljer , der ikke deltager i Rådets Skolepatruljedage.

Principper for udbetaling af støtte til egne arrangementer

 • Rådets repræsentant i politiet kan søge om tilskud.
 • Der kan søges om 40 kr. pr. elev.
 • Aktiviteter som samler mange skolepatruljer prioriteres frem for aktiviteter for få.

Sådan søger du midler, hvis I afholder jeres eget arrangement

 • Send ansøgningen pr. mail til økonomikonsulent Rosa Klargaard – rk@sikkertrafik.dk
 • Oplys politikreds/lokalstationens navn
 • Oplys hvor mange elever der søges til.
 • Oplys hvornår aktiviteten skal holdes.
 • Beskriv hvad midlerne skal bruges til.
 • Oplys bankkontonr., som beløbet skal overføres til.

Fotokonkurrence
Fotokonkurrence

Vinderne i Skolepatruljernes fotokonkurrence 2017 er fundet

: Vinderne i Skolepatruljernes fotokonkurrence 2017 er fundet

Rådet for Sikker Trafik afholder hvert år en konkurrence for at give skolepatruljerne et ekstra skulderklap for deres indsats. Præmien er 5.000 kr.

Konkurrencen er lukket. Vinderne er blevet kontaktet direkte

Præmien er til skolepatruljen på jeres skole. Brug for eksempel pengene til  en fælles oplevelse for patruljens medlemmer eller andet som skolepatruljeeleverne ønsker sig.

Vær opmærksom på, at pressen og andre kan være interesserede i at skrive om jeres gevinst – fx i regional - eller lokalavisen i jeres nærområde.

Billedet viser en af vinderne fra skoleåret 16/17 - Aarupskolen

Udstyr
Udstyr

: Skolepatruljens udstyr

Skolepatruljerne skal være synlige i trafikken

Det er vigtigt at skolepatruljerne er lette at genkende for trafikanterne. Derfor er det obligatorisk for alle skolepatruljer at have en gul fluorescerende vest på med refleksbånd. Og så skal de have et håndskilt (slikkepind).

I regn eller sol kan eleverne have regnslag eller kasket på - begge skal være gult fluorescerende.

Skolepatruljens instruktør skal også være iført gul fluorescerende refleksvest.

Køb skolepatruljeudstyr i vores webshop

Skolepatruljernes udstyr skal være sikkerhedstestet og sikkerhedsgodkendt

Rådet for Sikker Trafik sælger udstyr med skolepatruljens logo. Udstyret er designet i samarbejde med nogle tidligere skolepatruljeelever. Alt udstyr er selvfølgelig sikkerhedstestet og -godkendt og mærket med lovpligtig standard.

Ved køb af udstyr hos Rådet for Sikker Trafik sikrer du, at kravene til sikkerhed, synlighed og kvalitet er opfyldt.       

Gode grunde
Gode grunde

Skolepatruljen skaber tryghed i trafikken omkring skolen

: Skolepatruljen skaber tryghed i trafikken omkring skolen
Hver morgen i regn, slud, frost og blæst hjælper skolepatruljerne tusindvis af børn sikkert over vejen gennem den ofte kaotiske morgentrafik.

Tre gode grunde til at have en skolepatrulje

 1. Skolepatruljen afhjælper morgenkaos omkring skolen
 2. Børn og deres forældre føler sig mere trygge i trafikken omkring skole
 3. Eleverne i skolepatruljen bliver mere ansvarsbevidste

Hvordan arbejder skolepatruljen?

Selv om der er lysregulering ved en skole, kan det være svært for de yngste elever at overskue trafikken. De glemmer fx, at der også er grønt for de svingende biler, som så kan overse barnet. Derfor står skolepatruljen ved fodgængerfeltet eller lyskrydset foran skolen og hjælper de mindste elever over vejen.  

En skolepatrulje må kun dirigere skolens elever og ikke trafikken. I følge færdselsloven skal trafikanter vise særligt hensyn over for skolepatruljen.

Mange steder er trafikken omkring skolen meget tæt, og derfor er det nødvendigt, at skolepatruljen giver tegn til den kørende trafik om, at den gerne vil have lov til at hjælpe de ventende elever over vejen.

• Det er elever fra 6.-9. klasse som står skolepatrulje
• Der er skolepatruljer på omkring halvdelen af landets skoler.
• Omkring 20.000 elever er med i skolepatruljerne.
• Skolepatruljerne uddannes af enten lærere eller politiet, og de lærer bl.a. om færdselsloven.
• Skolepatruljernes udstyr er en gul refleksvest og en refleks-”slikkepind”, der opfylder en særlig standard.

Det er givende for eleverne at være skolepatrulje

 • Skolepatruljeeleverne bliver bevidste om risici i trafikken. De udvikler stor forudseenhed. De bliver bedre til at overskue trafikken og bedre til at orientere sig - fx se sig for eller give tegn på cykel.

 • De får et godt venskab til andre i parallelklasser og andre årgange, og de får styrket deres samarbejdsevner.

 • Eleverne bliver ansvarsbevidste og er stolte af, at kunne hjælpe de små elever.

 • De får et godt forhold til politiet – nogle elever vælger endda bevidst skolepatruljen, fordi de vil være politibetjent.

 • Mange elever bruger også deres tid i skolepatruljen, når de skal søge fritidsjob.

Historien om skolepatruljerne i Danmark

: Historien om skolepatruljerne i Danmark

I 1948 rejste en dansk politikommissær på privat besøg til USA og oplevede her, hvordan man brugte frivillige ”børnepatruljer” omkring skolerne i morgentrafikken. Han tog ideen med hjem til færdselschefen for Københavns Politi, som i samarbejde med skolevæsnet fik tilpasset systemet efter danske forhold.

Samme år blev elever fra Sundpark Skole undervist på politigården i København. Og den 10. januar 1949 var den første danske skolepatrulje på gaden.

Det viste sig hurtigt, at patruljerne blev et godt og vigtigt led i de mindste børns sikkerhed, og i alle dele af landet fulgte man det københavnske initiativ og startede egne skolepatruljer. Siden er Danmark blevet foregangsland for implementeringen af skolepatruljesystemet i hele Norden.

Billedet viser en skolepatruljepige i 1950.

 

Kontakt