Reportager (7. - 9. klasse)

Trafikliv har i flere år været en gratis avis, der har været med til at sætte trafik på dagsorden i de ældste klasser. Avisen trykkes ikke længere, men her på siden kan du hente udvalgte – og stadig meget relevante artikler fra de seneste aviser.

Hvordan kan du bruge artiklerne?

Reportager (7. - 9. klasse): Hvordan kan du bruge artiklerne?

Der er mange forskellige anvendelsesmuligheder. Her er blot et par eksempler på, hvordan du kan bruge artiklerne som et supplement til færdselsundervisningen:

  • Vælg en reportage fra det virkelige liv og brug den som oplæg til jeres arbejde med 360 grader. Fx ”Man er langtfra udødelig” om 15-årige Diana, der valgte at sætte sig op på en knallert på vej fra en fest

  • Brug ”Ulykker koster samfundet kassen” og lad eleverne anskue trafikulykker ud fra en samfundsøkonomisk vinkel

  • Opgiv evt. foto og artikler som eksamenstekster i dansk eller samfundsfag

Artiklerne er udviklet i et samarbejde mellem Politiken, Trygfonden og Rådet for Sikker Trafik.

Reportager fra det virkelige liv

Idé til hvordan I kan arbejde med artiklerne

Opdel klassen i grupper og lad dem læse artiklen/artiklerne

Lad grupperne arbejde med artiklen ud fra tre emner:

  1. Valg: Hvilke valg træffer personerne før ulykken? Hvilke valg fører til ulykken?
  2. Konsekvenser: Hvilke konsekvenser får ulykken for de implicerede? På kort sigt? På lang sigt?
  3. Hvad nu hvis: Hvilke faktorer kunne have medført et andet udfald?

De skal skrive deres svar ned, så de kan fremlægge til sidst.

Download herunder reportager fra det virkelige liv:

Økonomi

Lad eleverne anskue trafikulykker ud fra en samfundsøkonomisk vinkel.

Download herunder reportager om økonomiske forhold i trafikken:

Viden

Idé til hvordan I kan arbejde med artiklerne

Lad eleverne tage stilling til bøder.

  • Er bøder en god måde at få trafikanterne til at overholde reglerne i trafikken?
  • Hvis ja, synes I så der skal være højere bøder, bøder for mere?
  • Hvis ikke, hvad kan man ellers gøre?

Download herunder reportager om viden om trafik og færdsel:

Kontakt


Undervisningsmaterialer 7. - 9. klasse

Undervisningsmaterialer til alle klassetrin