Rådet samarbejder med TrygFonden

Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har siden 2009 arbejdet for at gøre børn og unge til bedre og mere sikre trafikanter.

Dagens børn og unge er fremtidens trafikanter. Når vi giver dem den rette træning og undervisning, kan de være med til at skabe en mere sikker trafik i fremtiden.  

Samarbejdet tager udgangspunkt i undervisning, træning, information og kampagner. Alle indsatser bliver evalueret professionelt ligesom, der løbende måles på børn og unges viden, adfærd, holdninger og ulykker. TrygFonden har doneret et stort beløb, der gør det muligt at iværksætte nye initiativer samt styrke Rådet for Sikker Trafiks indsatser og kampagner målrettet børn og unge.

Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden arbejder for mere færdselsundervisning i skolen, for at flere børn og unge bruger cykelhjelm og for at unge trafikanter i fremtiden ikke længere vil være overrepræsenteret i ulykkesstatistikken.

Af konkrete indsatser kan nævnes Sikker Trafik Live, som er et besøg i udskolingen og på erhvervsskolerne, hvor en trafikskadet eller en pårørende til en trafikdræbt fortæller sin historie. Sikker Trafik Live er en stærk oplevelser, der påvirker de unges holdninger og adfærd lang tid efter selve besøget.

Læs mere om Sikker Trafik Live

Det er fra 2009 til 2013 lykkedes at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne børn og unge i alderen 0-24 år. Det er en fantastisk udvikling, som vi sammen vil arbejde for at fortsætte.

Læs mere om TrygFonden