Skabelon til en trafikpolitik

Rådet For Sikker Trafik har lavet en skabelon til en Trafikpolitik. Brug den som afsæt til Jeres egen Trafikpolitik, eller lad jer inspirere. Bagerst i skabelonen finder du et idé-katalog over hvad andre skoler har gjort.

Vejen til sikker skoletrafik

Skabelon til en trafikpolitik: Vejen til sikker skoletrafik

Når børnene starter i skole, er det svært at forestille sig, at de en dag skal stå på egne ben. Men det skal de jo – også i trafikken. Og det skal de lære.

Sikker skoletrafik er en fælles opgave

Forældre og skole kan sammen gøre meget for at forebygge, at børn og unge kommer til skade eller dør i trafikken. I skolen er færdselsundervisningen obligatorisk. De fleste steder vil skolerne både afholde gåprøven på de yngste klassetrin, cyklistprøven på 6. klassetrin og LIVE-besøg på de ældste klassetrin, hvor de unges holdninger til at færdes i trafikken tjekkes. Og der er gode grunde til at have fokus på de unges holdninger til at færdes i trafikken.

Når de 15-årige forlader skolen, står de over for de ti farligste år i trafikken. Dem skal de rustes til at klare. Det er godt at involvere forældre, elever og lærere i udarbejdelsen af trafikpolitikken. Så bliver alle synspunkter tilgodeset, og alle føler et ejerskab.

Herunder kan I downloade Rådet For Sikker Trafiks skabelon  og blive inspireret af andre skoler til arbejdet med Jeres Trafikpolitik.

Vi har fået mere overblik over vores initiativer, nu hvor de er fældet ned i en trafikpolitik. Ikke mindst takket være vores skolepatrulje, skolepatruljeinstruktør og forældreopbakningen får vi rent faktisk gennemført næsten alle de initiativer, vi har ambitioner om. Samtidig bliver vores
regler for morgentrafikken i højere grad efterlevet, nu hvor vi har en fælles proces med fokus på reglerne.

Yasar Cakmak, skoleleder på Amager Fælled Skole

Giv trafikpolitikken liv

Skabelon til en trafikpolitik: Giv trafikpolitikken liv

Når politikken er vedtaget, er det en god idé at skabe opmærksomhed omkring den. Det kan man gøre på mange forskellige måder.

Præsenter trafikpolitikken, I kan fx

 • Uddele flyer med trafikpolitikken om morgenen
 • Give børnene et brev med hjem til forældrene
 • Lave en folder eller skrive et indlæg i skoleavisen
 • Lægge trafikpolitikken på skolens hjemmeside
 • Fortælle om trafikpolitikken på lærermøder, i klasserne og på forældremøder.

Opfølgning

Konkrete handlinger i løbet af året kan være med til at sikre, at alle husker på, at I har en trafikpolitik: I kan fx:

 • Have en trafik-temauge eller trafikdag
 • Få de større elever til at lave undersøgelser af trafikken omkring skolen, som I kan bruge i trafikpolitikken
 • Undersøge om de mindre klasser vil oprette gå-busser, når de starter efter sommerferien
 • Opfordre forældre til at aflevere deres børn på cykel eller gåben
 • Have trafikpolitikken som punkt på skolebestyrelsesmøder og lærermøder.

Bliv inspireret

Skabelon til en trafikpolitik: Bliv inspireret

Det kan være en god idé at se på, hvordan andre har grebet deres trafikpolitik an, når I skal i gang med jeres egen trafikpolitik – eller gøre den eksisterende endnu bedre.

Eksempelvis har Klostermarksskolen udarbejdet en god trafikpolitik, som I kan bruge til inspiration. 

Klostermarksskolens trafikpolitik

I samarbejde med kommunen har Klostermarksskolen i Aalborg oprettet en effektiv trafikpolitik. Kommunen hjalp med billeder, data og opsætning af den endelige trafikpolitik. Processen var involverende og opfølgning på politikken fungerer rigtig godt.

Klostermarkskolens trafikpolitik indeholder fire emner: På vej, Undervisning, Rollemodeller og Samarbejde.

Trafikpolitikken betyder, at Klostermarksskolen har:

 • Forholdt sig til, hvordan forældre og børn kommer til og fra skole på den mest sikre måde.
 • Progression i færdselsundervisningen og har også husket udskolingen, hvor det ofte halter lidt med færdselsundervisningen.
 • Færdselskontaktlæreren har fået tildelt ressourcer til arbejdet og kan komme på kursus, deltage i netværksmøder med mere.
 • Fået diskuteret og nedskrevet deres forventninger til forældre og ansatte.
 • Tænkt politiets tilstedeværelse ind gennem hele skoleforløbet.

Download Klostermarkskolens trafikpolitik

Download Klostermarkskolens forældrefolder

Lav en trafikpolitik