Hvad er en trafikpolitik?

En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for at ruste børn og unge til at færdes sikkert i trafikken.

Trafikpolitik er et godt værktøj

Hvad er en trafikpolitik?: Trafikpolitik er et godt værktøj

Færdselssikkerhedskommissionen anbefaler, at alle skoler laver en trafikpolitik, og at kommunerne understøtter dette arbejde. En trafikpolitik sætter rammerne for trafik i undervisningen, for afviklingen af trafikken omkring skolen og for trafikvaner hos børn og voksne. Kort sagt viser trafikpolitikken vejen til sikker skoletrafik.

Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at trafikpolitik på skolerne er et rigtig godt værktøj til at skabe mere sikker trafik.

En trafikpolitik kan være et større eller mindre dokument der beskriver, hvad skolen gør for at ruste børn og unge til at færdes sikkert i trafikken. En trafikpolitik sætter både fokus på færdselsundervisningen, på afviklingen af trafikken omkring skolen og på trafikvaner hos både børn og voksne.

Jeg synes, det er en god idé med nogle fælles regler for, hvordan vi opfører os i trafikken. Fx er det oplagt, at vi som forældre husker cykelhjelmen, så vi er gode forbilleder for vores egne og andres børn.

Pia Svenningsen, forælder i Hvidovre Kommune

Trafikpolitik har fokus på følgende fire temaer

  • Trafikken i og omkring skolen.

  • Undervisning gennem hele skoleforløbet.

  • De voksne som gode rollemodeller.

  • Samarbejde mellem alle parter.

På vej

Hvad er en trafikpolitik?: På vej

Hvordan skal morgentrafikken afvikles? Eller hvordan skal børnene færdes, når de er på tur?

Omkring mange skoler er der hver morgen trafikkaos, der kan være svært at overskue, når man er barn. Skolens trafikpolitik indeholder regler for, hvordan skolen gerne vil have morgentrafikken afviklet, så forældrene ved, hvor de må sætte deres børn af.

Sæt regler for hvordan I færdes i trafikken

Trafikpolitikken kan sætte regler for, hvordan lærere, børn og forældre færdes i trafikken rundt om skolen. På vej handler om skolevejen, cykling, cykelhjelm, kørsel, afsætning, selebrug, skolepatrulje og ekskursioner med skolen.

 

Rollemodeller

Hvad er en trafikpolitik?: Rollemodeller

Hvordan skal forældre og lærere opføre sig i trafikken i skolesammenhæng?

Trafikpolitikken kan hjælpe de voksne med at blive bedre rollemodeller. De voksne fungerer som forbilleder for børn og unge i trafikken. Børn gør, som vi gør – ikke som vi siger.

Hvad kan forældrene gøre

Trafikpolitikken kan formulere nogle retningslinjer for den gode rollemodel og sørge for at det bliver italesat fx på forældremøder. Samtidig kan en trafikpolitik minde forældrene om at aflevere deres børn til fods eller på cykel. Den daglige træning er med til at klæde børnene på til den dag, de skal alene ud i trafikken.

Samarbejde

Hvad er en trafikpolitik?: Samarbejde

Hvordan og hvor meget bliver der samarbejdet med kommunens forvaltninger, politi, forældre, SFO og SSP?

Trafikpolitikken kan hjælpe med at systematisere samarbejdet om sikker  trafik. Det kan give gode resultater, når skolen arbejder sammen med kommune, politi og SFO. Både når trafikpolitikken skal udarbejdes, men også i det efterfølgende arbejde.

Tæt samarbejde nødvendigt

At indføre en trafikpolitik kræver et tæt samarbejde mellem kommune, skole, politi og forældre, så alle ved, hvad der er deres rolle og opgave.

Undervisning

Hvad er en trafikpolitik?: Undervisning

Bliver der undervist i færdsel gennem hele skoleforløbet – også i udskolingen?

På nogle skoler får børnene meget undervisning i de første år, mens undervisningen ryger lidt i baggrunden i afgangsklasserne.

Det er et problem, da det er de år, hvor børnene skal lære de sociale spilleregler såsom, hvordan man siger fra, hvis vennerne vil køre uden hjelm på en tunet knallert, med sprit i blodet eller uden sikkerhedssele.

Færdselsundervisning på skolen

Trafikpolitikken kan konkretisere hvilke materialer der skal undervises i på hvilke klassetrin, og hvem der står for undervisningen.

 

Det er vigtigt med en færdselspræventiv indsats blandt børn og unge. Den bør starte allerede i skolen, så politiet undgår at skulle underrette forældrene om, at deres barn er kommet alvorligt til skade eller i værste fald er blevet dræbt i trafikken.

Andreas Bryld Hansen, vicepolitiinspektør i Sydøstjylland Politi

Lav en trafikpolitik