Inspiration og Materialer

Bliv inspireret og find materialer du kan bruge, hvis du fx skal holde netværksmøder, holde oplæg på et skoleledermøde eller skrive brev til nye færdselskontaktlærere. Se også hvad andre kommuner har gjort.

Færdselsdag for 9. klasser i Næstved Kommune

Næstved Kommune afholder færdselsdag for alle 9. klasser – mere end 900 elever deltog i 2014. Se en kort film om færdselsdagen.

Netværksmøder sikrer god vidensdeling

Helsingør Kommunens erfaringer med færdselskontaktlærer netværk

Værktøjskasse - samarbejde med skolerne


Netværksmøder for færdselskontaktlærere, politi og kommune

Brug skemaet som inspiration til at holde et netværksmøde.

Indlæg på skoleledermøde

På et skoleledermøde kan du forklare hvorfor skolelederne også spiller en rolle i forhold til sikker skoletrafik.

Årshjul for sikker skoletrafik

Et årshjul synliggør dine arbejdsopgaver med sikker skoletrafik.

Møde med skolebestyrelserne

Skoleforvaltningen holder årligt møder med skole-bestyrelserne. Brug slidsne til at opmuntre dem til at arbejde med sikker skoletrafik.

Brev til nye færdselskontaktlærere

Det er vigtigt, at klæde færdselskontaktlærerne godt på. Et velkomstbrev kan hjælpe færdselskontaktlæreren godt i gang. 

Spørgeskema til skolerne

Indsaml færdselskontaktlærernes navne og mailadresser, og få viden om skolernes arbejde med sikker skoletrafik.

Skolerne skal selv i gang


Skanderborg Kommunes erfaringer med trafikpolitik på skoler

Har du spørgsmål? Er du velkommen til at kontakte:

Næstved Kommune
Anette Olsen
Center for Trafik
T 5588 6230
anneo@naestved.dk

Aalborg Kommune
Winnie Nymann 
Teknik og Miljø
T 9931 2345
wkt-teknik@aalborg.dk

Tønder Kommune
Anders Hørkjær Pedersen
Teknik og Miljø
T 7492 9257
ahp@toender.dk