Hvad tilbyder Rådet?

Vi tilbyder gratis rådgivning og erfaringsudveksling for at fremme det lokale trafiksikkerhedsarbejde.

Oplæg fra Sikker Trafik-konferencen 2017

Hvad tilbyder Rådet?: Oplæg fra Sikker Trafik-konferencen 2017

Få gratis hjælp til jeres arbejde

Hvad tilbyder Rådet?: Få gratis hjælp til jeres arbejde

Besøg og rådgivning

Rådet for Sikker Trafik samarbejder med kommuner og politi for at forebygge trafikulykker. Vi rådgiver om trafiksikkerhed og deltager jævnligt gerne i lokale møder og netværk. Det kan fx handle om:

 • Netværksmøder for færdselskontaktlærere
 • Oplæg for skoleledere og skolebestyrelser
 • Øget samarbejde på tværs af forvaltninger
 • Udbredelse af trafikpolitik på skoler
 • Øget samarbejde mellem politi og kommuner

Lokalt samarbejde

Rådet deltager fast i lokale netværk med kommuner og politi i følgende politikredse:

 • Fyns Politi
 • Nordsjællands Politi
 • Syd- og Sønderjyllands Politi
 • Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
 • Sydøstjyllands Politi og kommuner

Herudover deltager Rådet i STIKK-samarbejdet med Københavns og Vestegnens Politi og kommuner i det tidligere Storkøbenhavns Amt.

 

Sikker Trafik-konferencen

Hvad tilbyder Rådet?: Sikker Trafik-konferencen

Få ny viden og skab netværk

På den årlige Sikker Trafik-konference samles kommuner og politi om det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde. Formålet er at:  

 • Stille viden til rådighed der bidrager til opgaveløsning hos kommunerne og politi
 • Inspirere og motivere til det daglige arbejde med trafiksikkerhed
 • Skabe mulighed for netværk mellem kommuner, politi og Rådet for Sikker Trafik

Konferencen forløber over to dage, og det koster 1.000 kr. ex moms at deltage. Den består af spændende plenum oplæg, workshops, sessioner og masser af mulighed for at netværke på kryds og tværs.

Sikker Trafik-konferencen 2017

Konferencen afholdes 1. - 2. november 2017. Vi har sendt invitationer pr. mail medio august til alle Rådets kontaktpersoner i Teknisk Forvaltning og Skoleforvaltningen samt repræsentanter i politiet.

 

 

”Alt er godt - det er suverænt den bedste faglige konference, og den konference jeg prioriterer højest at være med til hvert år”

Deltager på Sikker Trafik-konferencen 2016

Kom godt i gang med netværksmøder

Hvad tilbyder Rådet?: Kom godt i gang med netværksmøder

Netværksmøder for færdselskontaktlærere

Flere og flere kommuner holder netværksmøder for færdselskontaktlærere i tæt samarbejde med politiet. På netværksmøder kan dagsordenen fx være:

 • Cyklistprøver
 • Mere færdsel på skemaet i udskolingen
 • Skolepatrulje uddannelse og aktiviteter
 • Erfaringsudveksling om undervisningsmaterialer
 • Samarbejde om trafikpolitik
 • Sikker skoletrafik

Rådet deltager på netværksmøder

Vi kommer gerne ud til jeres netværksmøder for at:

 • holde faglige og inspirerende oplæg
 • facilitere erfaringsudveksling 

Få besøg af Rådet

Kontakt Petrea Busck for at høre nærmere på pb@sikkertrafik.dk 

Få tilskud til netværksmøder

Kommuner og politi kan søge tilskud på 60 kr. pr. person til forplejning til netværksmøder.

Se vejledning til at søge tilskud 

Interesseret i at få besøg? Kontakt os