Planlæg undervisningen

Planlæg undervisningen: Planlæg undervisningen

Undervisningen til lille knallert omfatter min. 30 lektioner af 45 minutter, fordelt på minimum: 

• 16 teori-lektioner (heraf 1 lektion til teoriprøve for holdet)
• 14 praktiske lektioner (heraf 2 lektioner til praktisk køreprøve for max. 6 elever)

Der skal minimum være 14 kalenderdage fra og med første undervisningsgang til og med den praktiske køreprøve.

Eleverne må max. have 4 lektioner på en hverdag og max. 6 lektioner på en fridag/weekenddag. Undervisningen på én enkelt hverdag må dog forlænges med op til 2 lektioner. 

Undervisningen skal tilrettelægges sådan, at teori følges af relevant praktik.

Alle emner er obligatoriske

Alle emnerne (A-G) er obligatoriske. Det er undervisernes ansvar, at alle emner bliver gennemgået, og at fordelingen mellem teori- og praksis overholdes. Rækkefølgen i gennemgangen af emnerne må gerne ændres, hvis det falder mere naturligt.

Forslag til lektionsfordeling

Som rettesnor har vi udviklet 3 forslag til fordeling af lektioner på hhv. 8, 6 eller 5 undervisningsgange.

I ”Retningslinjer for Knallertuddannelsen” kan du læse mere om planlægning af undervisningen.

Lærervejledning

Planlæg undervisningen: Lærervejledning

Lærervejledningen beskriver hvordan materialet er bygget op og hvordan du kan bruge det, når du underviser.

Download "Lærervejledning - Klart til knallert"

Hvis du har netadgang, der hvor du underviser eleverne, anbefaler vi, at du bruger online-versionen af undervisningsmaterialet. 

Hvis du ønsker at gennemgå knallert-teorien på Powerpoint i stedet for online-versionen, kan du downloade Powerpoint-præsentationer af alle afsnittene (A-G) nederst på siden her. I Powerpoint-versionen er der hjælpe-tekster til alle billeder i note-feltet. Hvis du vil have teksterne at støtte dig til, mens du underviser, kan du have din pc stående på bordet, så noterne er synlige for dig, og så vise Dias-show-versionen via projektoren på lærredet/væggen. Så undgår du at printe det hele ud.

Du har mulighed for at supplere teori-materialet med billeder fra dit lokalområde (som du selv har taget eller hentet på fx Google Map):

 • Bruger du online-versionen, kan du have et andet program eller browser-faneblad åbent samtidigt, og så skifte frem og tilbage.
 • Bruger du Powerpoint-versionen, kan du lægge ekstra sider ind med billederne.

Download "Lærervejledning - Klart til knallert"

Retningslinjer for knallertuddannelse og afholdelse af køreprøver

Reglerne for knallertundervisning af unge under 18 år til lille knallert er fastlagt i "Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver", udarbejdet af Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med Færdselsstyrelsen.

I retningslinjerne kan du finde detaljerede beskrivelser af:

 • Formålet med knallertuddannelsen
 • Indhold og krav vedr. alle obligatoriske emner (A-G)
 • Omfang og tilrettelæggelse af undervisningen
 • Krav til fremmøde
 • Krav til undervisere
 • Vejledninger til kørsel på øvelsesområder og på vej
 • Krav til udstyr 
 • Teoriprøven
 • Den praktiske prøve
 • Procedurer vedr. kørekort
 • Forhold vedr. elever, der dumper
 • mv.

Hvis du skal undervise i lille knallert på ungdomsskolen, bør du sætte dig grundigt ind i indholdet i retningslinjerne. 

Hent "Retningslinjer for knallertundervisning"

Involver forældre - Engagement er afgørende

Forældres interesse er afgørende for unge knallertkørers sikkerhed. Sørg derfor for at engagere forældrene i undervisningen.

Forældre har afgørende indflydelse for unges opførsel i trafikken. Unge lytter til deres forældre. Dialog og engagement og fra forældrene er derfor afgørende.

Hjælp forældre med at interessere sig for deres børns kørsel på knallert. Involver dem i undervisningen, og opfordr de unge til at lave klare aftaler med deres forældre: Hvad er tilladt, når man kører på knallert, og hvad er konsekvenserne ved ikke at overholde aftalen? 

Del denne side med forældrene.

Her findes gode råd til dialog, hjælp til at undersøge, om knallerten er lovlig, samt en video der illustrerer, hvor stor indflydelse forældre rent faktisk har på unges adfærd i trafikken.