Gode råd - inden du går i gang

Skabelon til trafiksikkerhedspolitik: Gode råd - inden du går i gang

Analyse af ulykker og skader

Det kan give et billede af eventuelle sammenhænge mellem hvor, hvornår og hvem der står for trafikulykker og skader samt hvilke typer af skader, der er særligt fremtrædende hos jer. 

Skab et samlet overblik 

Få et overblik over retningslinjer og procedurer i relation til kørsel i virksomheden (fx sikkerhed, arbejdsmiljø, skadesregistrering), og hvordan virksomheden kommunikerer retningslinjer og procedurer til medarbejderne. Du kan se, hvad andre virksomheder har gjort her.

Gennemfør en undersøgelse af medarbejdernes trafikadfærd

Foretag en måling af medarbejdernes viden og holdning til trafiksikkerhed. Det kan være i forhold til hastighed, uopmærksomhed, brug af sikkerhedssele og træthed. Målingen giver virksomheden et billede af, hvilken adfærd medarbejderne har og derfor hvilke områder, hvor det vil være en god idé med retningslinjer og indsatser for sikker kørsel. Rådet for Sikker Trafik tilbyder undersøgelsen gratis her

Fastsæt retningslinjer for trafiksikkerhed

Retningslinjer for trafiksikkerhed bør være:

 • klare og enkle
 • forankret i topledelsen
 • medarbejderinvolverende, da det er deres hverdag, de handler om
 • en aktiv del af virksomhedens arbejde med sikkerhed
 • klare i sine succeskriterier, se de bliver implementeret og fulgt op

Du kan downloade en gratis skabelon til retningslinjerne her

Lav en handlingsplan

Handlingsplanen kan hjælpe til, at retningslinjerne kommer ud at leve i hele virksomheden og giver anledning til en positiv adfærdsændring blandt de kørende ansatte. Den kan bestå af enkelte tiltag som for eksempel kampagner, månedlige trafikråd, trafiksikkerhed på medarbejdermøder, uddannelsestiltag eller andet. 

Klæd medarbejderne på

Sæt medarbejdere ind i virksomhedens trafiksikkerhedsarbejde og gør opmærksom på de krav virksomheden stiller på området. Det kan blandt andet ske, når der ansættes en ny medarbejder, ved medarbejdermøder, udskiftning af køretøjer mv. I kan også tilmelde jer vores kampagner, som sætter fokus på forskellige risici i trafikken. Tilmeld din virksomhed her.

Opfølgning

Registrer og analyser ulykker og skader i virksomheden og mål løbende effekten af indsatserne. Det kan du blandt andet gøre ved at gennemføre en gratis undersøgelse af medarbejdernes trafikadfærd før opstart og igen efter, der har været igangsat en eller flere initiativer for at øge trafiksikkerheden. Find undersøgelsen og deltag gratis her

Skabelon til trafiksikkerhedspolitik

Skabelon til trafiksikkerhedspolitik: Skabelon til trafiksikkerhedspolitik

På denne side kan du hente Rådet for Sikker Trafiks skabelon og udarbejde din virksomheds egne retningslinjer for trafiksikkerhed.

Retningslinjer for trafiksikkerhed kan have forskellige udformninger alt efter, hvad der er vigtigst for netop din virksomhed.

Rådet for Sikker Trafiks skabelon er et værktøj, som giver gode råd og idéer til flere emner, der kan være relevante at gennemgå i forhold til jeres forretning.

Skabelonen indeholder:

 • viden om hvad andre har gjort
 • fakta om de væsentligste ulykkesfaktorer: hastighed, alkohol, uopmærksomhed og sikkerhedssele
 • anbefalinger til hvordan du kan tænke faktorerne ind i jeres retningslinjer
 • inspirationsspørgsmål

Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at en virksomheds retningslinjer som minimum indeholder:

 • Hastighed
 • Uopmærksomhed 
 • Alkohol
 • Sikkerhedssele

Retningslinjerne kan med fordel indgå i andre strategiske tiltag og politikker og have krydsreferencer til arbejdsmiljø/HR, sundhed, logistik og indkøb, miljø mv.

Download skabelonen her

Hvorfor lave en trafiksikkerhedspolitik?

Skabelon til trafiksikkerhedspolitik: Hvorfor lave en trafiksikkerhedspolitik?

Mange mennesker kører dagligt i forbindelse med deres arbejde. Et godt og sikkert arbejdsmiljø gælder derfor også alle de timer, hvor virksomhedens medarbejdere færdes i trafikken. En undersøgelse fra 2015 viser nemlig at hele 22% af Danmarks erhvervsbilister er kørt galt, eller har været tæt på at køre galt i arbejdstiden inden for det seneste år.

Ulykker og skader i trafikken kan føre til økonomiske og menneskelige omkostninger for en virksomhed. Ved at fokusere på trafiksikkerhed og udarbejde en trafiksikkerhedspolitik kan virksomheden, udover at minimere antal af ulykker og skader i forbindelse med erhvervskørsel, også bidrage positivt til virksomhedens:

 • arbejdsmiljø ved at minimere stress og sygefravær
 • image ved at tage ansvar for sikkerheden i trafikken og samtidig lade køretøjerne repræsentere virksomhedens brand positivt 
 • økonomi ved at minimere brændstofforbrug og skadesomkostninger 
 • fokus på miljøet, da et lavere brændstofforbrug minimerer udledning af CO2 

Tal fra Arbejdstilsynet viser:

 • at 1 ud af 3 dødsulykker i arbejdstiden sker i trafikken
 • at der årligt sker 1500 ulykker i trafikken i arbejdstiden, som medfører mindst en sygedag
 • at erhvervskøretøjer er involveret i mindst hver tredje dødsulykke og hver femte ulykke med alvorligt tilskadekomne på vejene. 

Download brochuren 'Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken'

Bestil brochuren

Medarbejderne er parate

Skabelon til trafiksikkerhedspolitik: Medarbejderne er parate

En omnibusundersøgelse fra 2015 viser, at 76 % af den danske befolkning synes det er en god eller en meget god idé at virksomheder har en trafiksikkerhedspolitik. Befolkningen efterlyser, at ledelsen går forrest og stiller synlige krav til for eksempel:

 • at der køres forsvarligt og efter lovgivningen
 • brug af mobiltelefon
 • sikkerhedskrav til køretøjerne
 • planlægning, der mindsker stress og træthed under kørslen.

Har du spørgsmål, så hjælper vi gerne