Samarbejd med Sikker Trafik Erhverv

På baggrund af flere års erfaringer fra samarbejde med virksomheder tilbyder Rådet for Sikker Trafik, sammen med Forsikring & Pension, rådgivning og adgang til gratis værktøjer, der kan støtte op om danske virksomheders indsats for trafiksikkerheden i arbejdstiden.

Minimer antallet af trafikulykker

En ny Europæisk undersøgelse fra European Transport Safety Council viser, at 40 procent af dødsulykkerne i trafikken sker i forbindelse med arbejds relateret kørsel. Derfor sætter Rådet for Sikker Trafik, sammen med Forsikring & Pension, fokus på trafiksikkerhed i virksomheder.

Målet er at minimere antallet af trafikulykker og skader i forbindelse med erhvervskørsel. Det kan samtidig bidrage positivt til virksomhedens:

 • arbejdsmiljø ved at minimere stress og sygefravær
 • image ved at tage ansvar for sikkerheden i trafikken og samtidig lade køretøjerne repræsentere virksomhedens brand positivt 
 • økonomi ved at minimere brændstofforbrug og skadesomkostninger 
 • fokus på miljøet da et lavere brændstofforbrug minimerer udledning af CO2 

Vil du vide mere om, hvad din virksomhed kan gøre og, hvordan du kan få hjælp af Rådet for Sikker Trafik, så kan du downloade denne folder.

26 % af erhvervsbilisterne er kørt galt, eller har været tæt på at køre galt i arbejdstiden, det seneste år.

Gratis tilbud til virksomheder

Samarbejd med Sikker Trafik Erhverv: Gratis tilbud til virksomheder

Sikker Trafik Erhverv tilbyder brancher, organisationer og private samt kommunale virksomheder rådgivning til, hvordan det er muligt at opnå positive resultater med trafiksikkerhed.

Når det er blevet besluttet, at virksomheden ønsker et fokus på trafiksikkerhed, kan du sammen med Sikker Trafik Erhverv dykke ned i, hvor virksomheden med fordel kan fokusere indsatsen.

Vi har kompetencer inden for trafiksikkerhed, kampagner, facilitering af møder og workshops, konceptudvikling og projektledelse.

Få hjælp, værktøjer og rådgivning til, hvordan du kan igangsætte tiltag for trafiksikkerhed.

 

Vil du vide mere?

Download folderen: "Sådan får du en trafiksikkerhed virksomhed"

Hvad er en trafiksikker virksomhed?

Samarbejd med Sikker Trafik Erhverv: Hvad er en trafiksikker virksomhed?

Med fokus på sikker kørsel kan din virksomhed være med til at skabe fundament for større viden og forståelse blandt medarbejderne, så de kan færdes mere sikkert i trafikken – også når de er på arbejde.

En trafiksikker virksomhed er en virksomhed, der tager ansvar for medarbejderne og deres sikkerhed, når de kører i arbejdstiden.

Det kan blandt andet gøres ved kampagner, procedurer for skader/uheld og ved at virksomheden klæder ledere og medarbejdere på til at køre mere sikkert. I samarbejde mellem ledelse og medarbejdere kan virksomheden opnå et bedre arbejdsmiljø, sikkerhed, økonomi og image.

Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at virksomheden har retningslinjer for trafiksikkerhed som minimum indeholder virksomhedens holdning til de største risikofaktorer i trafikken:

 • spritkørsel
 • hastighed
 • brug af sele
 • uopmærksomhed

En trafiksikkerhedspolitik eller retningslinjer for trafiksikkerhed bør være forankret i ledelsen, som også har ansvaret for at retningslinjerne efterleves.

Hvad får virksomheden ud af det?

Både danske og udenlandske erfaringer viser, at der er tydelige besparelser og gevinster ved at arbejde praktisk og strategisk med trafiksikkerhed. Flere nævner resultater som: 

 • Færre person- og materiel skader
 • Besparelser på brændstof 
 • Færre sygedage og mindre stress
 • Bedre image 
 • Mindre CO2

Tre gode råd

 • Ledelsen skal gå forrest, og arbejdet med trafiksikkerhed skal forankres på ledelsesniveau.

 • Analysér og forstå din virksomheds problemstilling. Hvad er virksomheden selv i stand til at løfte, og hvad skal den have hjælp til?

 • Søg råd og inspiration fra andre, der arbejder med trafiksikkerhed. Rådet for Sikker Trafik hjælper gerne!

Erfa gruppe

Samarbejd med Sikker Trafik Erhverv: Erfa gruppe

Rådet for Sikker Trafik faciliterer en erfa gruppe, som består af deltagere fra større danske virksomheder, som er gået forrest i arbejdet med trafiksikkerhed.

Erfa-gruppen mødes flere gange årligt til erfarings-udveksling, faglige oplæg, virksomhedsbesøg mv. 

Virksomhederne kan, ved deltagelse i netværket, holde sig opdaterede med, hvad der sker på området for trafiksikkerhed. Det er også muligt at bruge netværket til at vende ideer, eller til at få indspark til, hvilke muligheder og udfordringer, der er i arbejdet.

Virksomhederne kan via netværket trække på hinanden, når de mangler ny inspiration eller, hvis der er tiltag, som kunne være i de andre virksomheders interesse at deltage i. 

Deltagelse i netværket kræver en invitation fra Rådet for Sikker Trafik, da der er begrænsede pladser og et ønske om et stærkt fagligt netværk, hvor alle arbejder målrettet med trafiksikkerhed.

Vil du vide mere, kan du kontakte os her