Trafiksikkerhedskonferencen 2018

Den 12. september 2018 afholdte Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension årets Trafiksikkerhedskonference.

Dagen stod i trafiksikkerhedens tegn

Trafiksikkerhedskonferencen 2018: Dagen stod i trafiksikkerhedens tegn

Den 12. september afholdte Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension årets Trafiksikkerhedskonference 2018. Over 100 repræsentanter fra erhvervslivet var mødt op. Her blev deltagerne ført igennem et varieret program, hvor der både var fokus på den faglige og praktiske vinkel af trafiksikkerheden blandt landets virksomheder.   

Til stor glæde havde vi besøg af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Ole Birk Olesen (LA), der uddelte Sikker Trafik Erhverv-prisen.

Konferencier, Mette Walsted Vestergaard, ledte os godt gennem dagen.

Du kan se de nominerede virksomheders videoer til Sikker Trafik Erhverv-prisen her.

Vinderne af Sikker Trafik Erhverv-prisen og Årets Ildsjæl

Trafiksikkerhedskonferencen 2018: Vinderne af Sikker Trafik Erhverv-prisen og Årets Ildsjæl

På konferencen blev der uddelt hæderspriser. Både til en virksomhed, der har gjort en særlig indsats med at gøre de ansattes kørsel mere sikker og til en medarbejder, der med sin ildhu har fået sine kollegaer og arbejdsplads til at sætte endnu større fokus på trafiksikkerheden i arbejdstiden.

Juryen, som består af Rådet for Sikker Trafik, politiet, Forsikring & Pension samt DI har valgt Arla Foods som vinder af Sikker Trafik Erhverv-prisen 2018. 

Arla får bl.a. prisen, da deres indsats på trafiksikkerhedsområdet har betydet færre ulykker og skader, mindre stress blandt chaufførerne, et lavere brændstofforbrug og øget medarbejdertilfredshed.

Prisen Årets Ildsjæl gik til servicechef Kim Foss fra Krüger Aquacare.

De fire nominerede virksomheder til Sikker Trafik Erhverv-prisen 2018


Arla Foods 

Landbrugsstyrelsen

Juryens begrundelse


Årets vinder af Sikker Trafik Erhverv-prisen - Arla Foods

Juryen lægger vægt på, at Arla igennem mange år er gået forrest i forhold i arbejdet med trafiksikkerhed, men nok så vigtigt: fortsat fornyer og udvikler området.

Det er afgørende for valget af Arla som vinder, at Arla arbejder systematisk med klare mål og kan dokumentere positive effekter af deres trafiksikkerhedsindsatser: Færre ulykker, mindre fravær, mere forudseende kørselsadfærd, bedre brændstoføkonomi og større medarbejdertilfredshed.  Arlas kørsel er ikke blot blevet mere trafiksikker, men også grønnere og mere effektiv.

Involvering af medarbejderne

Juryen finder det særdeles positivt, at Arlas ledelse aktivt bruger chaufførerne og deres erfaringer i både udviklingen og driften af virksomhedens trafiksikkerhedspolitik. Der er tale om et velorganiseret projektarbejde, der har fokus på både tekniske krav til nyt udstyr i køretøjerne, nye tiltag specifikt for tankbiler og løbende deltagelse i Rådet for Sikker Trafiks kampagner om uopmærksomhed, selebrug, sprit og fart - tilpasset Arlas chauffører.

I dagligdagen kan chaufførerne følge deres egen kørselsadfærd både med hensyn til trafiksikker kørsel og brændstoføkonomi og sammenligne med andre. Uheld og farlige situationer dokumenteres og bruges systematisk til læring fremover, så det ikke sker igen. Også her lærer Arla gennem dialog med den enkelte medarbejder. Det giver motivation, som kan aflæses i høj medarbejdertilfredshed.

Hensynsfulde og ansvarlige chauffører

Arla har gjort chaufførerne til virksomhedens ambassadører i trafikken og aktivt skabt rammer for chaufførernes hverdag, som har givet dem mere indflydelse, større ansvarsbevidsthed, mindre stress, større overblik og overskud til køre forudseende og vise større hensyn overfor andre trafikanter.   

Erhvervskøretøjer spiller en vigtig rolle for danske trafiksikkerhed, og det er vigtigt at virksomheder tør gå forrest og vise nye veje til bedre trafiksikkerhed, bedre miljø og sundhed. 

Årets Ildsjæl - Kim Foss, servicechef hos Krüger Aquacare

For et stærkt engagement

Kim Foss arbejder dagligt for at skabe et sikkert arbejdsmiljø, og han går forrest, når det gælder trafiksikkerheden. Han viser et flot initiativ internt i virksomheden, når han med stor drivkraft iværksætter indsatser, der skal øge trafiksikkerheden blandt kolleger. Og han stopper ikke, når først tingene er sagt én gang, da resultater for Kim kommer ved gentagelser og vedholdenhed.

For at iværksætte nye initiativer

Kim Foss har sat en række initiativer i værk og været med til at sætte trafiksikkerheden på dagsordenen hos Krüger Aquacare. Særligt har Kim Foss taget udfordringen med uopmærksom kørsel op. Han har iværksat initiativer som foredrag, løbende kommunikation og gennemførsel af Rådet for Sikker Trafiks kampagne ”Kør bil, når du kører bil”. Kim har gjort ”Kør bil, når du kører bil” til sit motto og viderebragt det til sine kolleger, som nu ved, at i Krüger Aquacare taler man ikke i telefon, når man kører bil – heller ikke selvom det er chefen, der ringer.

For inspiration

Kim Foss arbejder for at gøre en forskel for trafiksikkerheden og for at inspirere sine kolleger til at gøre det samme. Han deler ud af sine erfaringer til andre virksomheder, når han blandt andet deltager aktivt i erfaringsgruppen hos Rådet for Sikker Trafik. Her har han imponeret med sit engagement, ærgerrighed og nysgerrighed. Kim har gjort en stor indsats for at forbedre trafiksikkerheden i Krüger Aquacare og på de danske veje.

Med ordene fra direktør i Krüger Aquacare, Torben Carlsen:

”Kim er kendt for at gå forrest, når det gælder sikkerheden. Kim forstår, at det ikke nødvendigvis lykkes første gang at få budskaberne omkring sikkerhed til at sive ned igennem organisationen. Men Kim’s tålmodighed og hans ”omfavnende stædighed” gør, at budskaberne til sidst bliver hørt af alle. Kim arbejder ganske enkelt ud fra princippet, har du muligheden for at gøre en forskel - så har du også pligten!”

 

 

 Avas - Aalborg Vognmandsforretning

ALD Automotive

Oplæg fra konferencen

Trafiksikkerhedskonferencen 2018: Oplæg fra konferencen

Dokumentationschef Jesper Sølund fra Rådet for Sikker Trafik præsenterede den seneste viden om trafiksikkerhed i Danmark og Europa. Præsentation følger senere.


Speciallæge og innovationschef Imran Rashid fortalte om Hjernen og trafikken samt de udfordringer en digitaliseret verden kan spille for trafiksikkeheden. Du kan kontakte Imran direkte, hvis du ønsker hele eller dele af dagens præsentation tilsendt på Linkedin: imranrashid eller på mail ir@sunddigital.dk


Seniorprojektleder Michelle Laviolette fra Rådet for Sikker Trafik delte erfaringer med at lave adfærdskampagner. I præsentationen finder du et indblik i redskabskassens do’s and don’ts.

Adfærdskampagner

 

Søvn- og trivselsekspert Mikael Rasmussen fortalte os om søvnen, søvnens vigtighed for vores ydeevne, stress og konsekvenserne ved for dårlig eller afbrudt søvn. 

Søvn og træthed

 

Vicepolitiinspektør Peter Stryhn fra Midt- og Vestsjællands Politi (Tungvognscenter Øst) og bilinspektør Victor Hollnagel inviterede med ind bag tungvognskontrollerne og gav eksempler på, hvad man som virksomhed skal være opmærksom på ifht. chaufførernes sikkerhed og for trafiksikkerheden generelt.

Tungvognskontrol - politi

Tungvognskontrol - bilinspektør

 

Fotos fra Trafiksikkerhedskonferencen 2018

Trafiksikkerhedskonferencen 2018: Fotos fra Trafiksikkerhedskonferencen 2018
Trafiksikkerhedskonferencen 2018: Fotos fra Trafiksikkerhedskonferencen 2018