Arla Foods Danmark

Arla har arbejdet med trafiksikkerhed siden 2005. Det har blandt andet været med til at forbedre medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljø.

Gode råd til andre

Rådet er bare at komme i gang. Det kræver involvering af chauffører lige fra starten af processen, hvor de kan påvirke politikken, således at der er et ejerskab til resultatet hele vejen rundt. Vi har fået bedre ambassadører på vejene, vi har mere tilfredse chauffører, som er mindre stressede, og så har der også været en økonomisk gevinst.

Peter Sørensen, Director Inbound Logistic

Trafiksikkerhedstiltag i Arla Foods Danmark


 • Politik for trafiksikkerhed
  I alle lastbiler ligger en folder med, hvilke regler og hensyn chaufførerne skal følge i forhold til hastighed, hensyn til andre trafikanter, opmærksomhed, sele, mobiltelefoni, lastbilens udstyr m.v.
  Hent Politik for Trafiksikkerhed - Chauffører i Arla (PDF 1,0 mb).
 • Videokameraer til højresving
  For at mindske risikoen for bl.a. højresvingsulykker har Arla installeret videokameraer i deres distributionsbiler - primært kørende i hovedstadsområdet.
 • PDA
  I en del af lastbilerne er der installeret en PDA, som blandt andet måler hastighed, tomgang, hårde opbremsninger, hvor lastbilen er, hvor langt lastbilen kører på literen m.v.
 • Uddannelse af medarbejdere
  Arla uddanner løbende alle chauffører - senest et kursus i uopmærksomhed grundet en stigning i antal bakkeskader. Desuden gennemfører chaufførerne en EU-certificeret efteruddannelse inden for transportbranchen.
 • Retningslinjer for førerhuset
  Arla har retningslinjer for, hvordan førerhuset skal se ud i forhold til; Alm. oprydning, gulvmåtte og bund rengøres, rat og vinduer tørres af. Dette kontrolleres løbende med en smiley-ordning.
 • Hastighedsbegrænsere
  Hovedparten af køretøjerne er elektronisk låst til max 80 km/t.

Resultater

 • Færre ulykker
  Fra 2009 til 2011 er det samlede antal af ulykker reduceret med 46 %, fra 251 ulykker i 2009 til 173 ulykker i 2011. Ca. 15 % af disse ulykker kan henføres til Arlas chauffører, hvor 0,5 – 1 % af ulykkerne sker i trafikken.
  Ulykkerne i trafikken kan være forårsaget af hændelser, hvor lastbilen kommer ud i rabatten, manglende overholdelse af vigepligt og uopmærksomhed i trafikken.
 • Reduktion af skadesomkostninger
  Omkostninger til skader fra 2008 til 2011 er reduceret med 1,9 mio. kr. - svarende til 25 %.
 • Lavere brændstofforbrug
  Arla har sparet 2-5 % brændstof for hver 5 km/t, som chaufførerne har nedsat makshastigheden med. Årligt sparres 700-800.000 liter diesel - svarende til ca. 5 mio. kr.
 • Mindre stress
  Efter nedsat makshastighed til 80 km/t er der registreret færre tilfælde af stress blandt chaufførerne. Der er ikke sporet en markant stigning i det samlede tidsforbrug pga. nedsættelsen.

Hovedudfordringen

Arla Foods Danmark: Hovedudfordringen

Arlas største udfordring er at få trafiksikkerhedspolitikken til at leve blandt chaufførerne. Det er ikke nok at have skrevet det ned. Den skal helt ud at leve i de enkelte lokale afdelinger. Det kræver konstant fokus fra ledelse, tillidsvalgte og ambassadører.

I Arla er trafiksikkerhedspolitikken på dagsordenen i samarbejdsorganisationen og arbejdsmiljøorganisationen for at sikre et kontinuerligt fokus på sikker adfærd blandt chaufførerne. Herudover indgår emnet i de løbende møder og efteruddannelser af chaufførerne.

Endnu en udfordring er, at chaufførerne oplever frustrationer fra andre bilister og vognmænd pga. den nedsatte makshastighed på 80 km/t.

Baggrund

Udgangspunktet for arbejdet med trafiksikkerhed i 2005 var et ønske om at forbedre medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljø. 

- Vi skal ikke gå på arbejde for at komme til skade Peter Sørensen, Director Inbound Logistic. 

Hovedformålet er således at forbedre medarbejdernes sikkerhed og dermed også reducere antallet af sygedage. Et andet formål er, at trafiksikker og miljørigtig adfærd kan bidrage til at styrke Arlas image.

Om Arla Foods Danmark

 • Branche: Mejeri, mælkeindsamling og distribution
 • Antal medarbejdere: 7.300 heraf 750 chauffører
 • Antal køretøjer: 605 heraf 300 lastbiler over 3.500 kg
 • Antal kilometer årligt: 40 mio. km for lastbiler

Kontakt Arla Foods Danmark

Peter Sørensen
Director, Inbound logistic
M 8938 1807
pesor@arlafoods.com