Fornyelse af kørekortet fra 70 år

Læs om reglerne - hvornår skal du forbi lægen, og hvor længe gælder dit nye kørekort?

70 år

Fornyelse af kørekortet fra 70 år: 70 år

Hold godt øje med udløbsdatoen på dit kørekort!


Hvis dit kørekort udløber, når du fylder 70 år, er det meget vigtigt, at du fornyer det inden din 70-års fødselsdag. Ellers er det ikke gyldigt længere, og så du må ikke køre bil.

Du kan få kørekortet fornyet UDEN lægetjek ved at henvende dig på Borgerservice. Husk at medbringe et pasfoto og dit gamle kørekort.

Dit nye kørekort vil være gyldigt til du fylder 75 år. Gyldigheden kan dog være kortere, hvis du har en sygdom, der påvirker din evne til at køre bil.

 

 

75 år

Fornyelse af kørekortet fra 70 år: 75 år

Fra dit 75. år skal du forbi din læge og have et helbredstjek og en lægeattest for at få fornyet dit kørekort.

Du bliver ikke indkaldt, så husk at bestille tid hos lægen i god tid inden din fødselsdag.

Din læge vurderer, om dit kørekort kan fornyes. Han/hun undersøger dit syn, hørelse, bevægelighed mm. og skal også vurdere din dømmekraft, overblik, evne til at genkende og huske ting samt din opmærksomhed.

Lægen undersøger også dit såkaldt kognitive funktionsniveau og vurderer om sygdomme og medicin kan have indvirkning på din evne til at køre bil.

Når du har været til lægen, skal du til Borgerservice for at få fornyet kørekortet. Medbring lægeattesten, et pasfoto og dit gamle kørekort.

Læs mere om lægeattest og ansøgning om kørekort hos Styrelsen for Patientsikkerhed 

 

Hvis du ønsker det, kan du godt få fornyet dit kørekort med lægeattest, fra du er 73 år.

Hvor længe er mit nye kørekort gyldigt?

Hvis du er 73 år eller derover og har fået en lægeattest:

  • Er du fyldt 73 år, men ikke 74 år: tre år.

  • Er du fyldt 74 år, men ikke 80 år: to år.

  • Er du fyldt 80 år: et år

Gyldigheden kan godt være kortere, hvis du har helbredsmæssige problemer.

Download folderen "Sikker senior bag rattet"

Sikker Senior 301116_WEB.pdf
Download

I bil: Artikler, råd og viden

Bliv sikker i trafikken