Ældre (+65 år)

Her finder du oplysninger om seniorerne og deres trafikale udvikling og karakteristika.

Tal og statistik om ældre trafikanter

 

Ældre mennesker er mere skrøbelige, fordi kroppen er ældre, og derfor kommer ældre generet mere alvorligt til skade end yngre, hvis de bliver impliceret i en ulykke. Ulykker med ældre mennesker ender oftere med dødelig udgang end ulykker med andre aldersgrupper. 

Udviklingen i dræbte og alvorligt tilskadekomne blandt 65+ årige


Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne ældre er faldet en smule fra 2008 og frem og er herefter stagneret omkring 350. 

I 2016 var antallet dog på niveau med 2008. 

 

Kilde: Vejdirektoratet (2008-2017)

Dræbte og alvorligt tilskadekomne over 65 år


Det er store variationer mellem de forskellige aldersintervaller i gruppen 65+.

I perioden 2008-2017 er der mere end fire gange flere dræbte og alvorligt tilskadekomne i alderen 65-74 år end blandt personer over 85 år. Det skyldes primært, at transportmønsteret ændrer sig med alderen. De ældste transporterer sig langt mindre end dem på 65-74 år.

Kilde: Vejdirektoratet (2008-2017)

Udviklingen i dræbte og alvorligt tilskadekomne ældre opdelt på aldersintervaller


De forskellige aldersgrupper over 65 år har ikke oplevet den samme positive udvikling i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne, som den generelle udvikling i trafiksikkerhed i perioden 2008-2017.

Figuren viser udviklingen år for år for personer over 65 år fordelt på aldersintervaller.

Kilde: Vejdirektoratet (2008-2017)

Dræbte og alvorligt tilskadekomne +65 år fordelt på transportmidler


Blandt de dræbte og alvorligt tilskadekomne personer over 65 år er en stor del fører eller passager i personbil. Dette gør sig også gældende for samtlige dræbte og alvorlige tilskadekomne i alle aldersgrupper.

Seniorerne adskiller sig ved, at andelen af alvorlige personskader blandt fodgængere er dobbelt så stor som i befolkningen generelt.

Kilde: Vejdirektoratet (2008-2017)

Personskader - 65+ år fordelt på transportmidler


Personskaderne blandt 65+ årige fordeler sig anderledes end personskaderne blandt resten af befolkningen.

For hele befolkningen er under halvdelen af dræbte og alvorligt tilskadekomne på cykel, på knallert eller til fods.

For seniorerne er andelen langt højere. Dette skyldes primært, at jo ældre man bliver, jo mere skrøbelig bliver man - og jo alvorligere kommer man til skade som blød trafikant, hvis man bliver impliceret i en ulykke.

Kilde: Vejdirektoratet (2008-2017)

Ca. hver tredje cyklist over 60 år bruger cykelhjelm.

Kønsfordeling blandt dræbte og tilskadekomne 65+ år


Andelen af tilskadekomne kvinder blandt personer over 65 år er højere end for de samtlige dræbte og alvorligt tilskadekomne i perioden 2008-2017.

Det er ikke unaturligt,  at andelen af kvinder i trafikulykker er stigende med alderen, da kvinder generelt lever længere end mænd.

Der er mere en dobbelt så mange kvinder end mænd over 85 år. Blandt de 65-74 årige er 52 % af befolkningen kvinder.

Kilde: Vejdirektoratet (2008-2017) 

Timefordeling - tilskadekomne 65+ år


For seniorerne er timefordelingen af de alvorligste personskader anderledes end for de yngre aldersgrupper.

For ældre sker der flest ulykker med personskade i tidsrummet fra ca. kl. 10 og 18.

For personer under  65 år sker der flest ulykker med personskade i myldretiden mellem kl. 06-08 og om eftermiddagen på hverdage.

Kilde: Vejdirektoratet (2008-2017)

Ulykker fordelt på alder

Statistik overblik over trafikulykker og tilskadekomne trafikanter

Pressemeddelelser og nyheder