Synlighed

Find viden om synlighed og brug af pangfarver her.

En fodgængers risiko for at komme til skade i en ulykke i mørke reduceres med ca. 85 % ved at bruge reflekser

Dræbte og alvorligt tilskadekomne fodgængere ved forskellige lysforhold (2011-2015)

Synlighed: Dræbte og alvorligt tilskadekomne fodgængere ved forskellige lysforhold (2011-2015)

Når man ser bort fra de yngste og de ældste, er det ca. hver anden dræbte eller alvorligt tilskadekomne fodgænger, der bliver dræbt/kommer alvorligt tilskade i mørke.

Dræbte og alvorligt tilskadekomne cyklister ved forskellige lysforhold (2011-2015)

Synlighed: Dræbte og alvorligt tilskadekomne cyklister ved forskellige lysforhold (2011-2015)

Jævnført med fodgængere er andelen af dræbte og alvorligt tilskadekomne på cykel i mørke noget lavere. Mens ca. 50 % af de omkomne eller alvorligt tilskadekomne 15-64 årige fodgængere i trafikken forekommer i mørke, er det kun omkring 20 % blandt cyklisterne.

Som cyklist kan en pangfarvet jakke reducere risikoen for flerpartsuheld med motorkøretøjer med 48 %

Kilde: Lahrmann et al., 2014

Synlige cyklister: Brug af pangfarver 2016

Forside pangrapport.JPG
Pangfarverapport FINAL.pdf
Download

Lær om adfærds effekt på ulykker

Statistik overblik over trafikulykker og tilskadekomne trafikanter

Pressemeddelelser og nyheder