Sele

Sikkerhedsselen er det allervigtigste sikkerhedsudstyr i biler, varebiler og lastbiler. Find viden om selebrug her.

Spænd sikkerhedsselen!

Sele: Spænd sikkerhedsselen!

Sikkerhedsselen er det mest enkle og effektive sikkerhedsudstyr i bilen. Risikoen for at blive dræbt eller kvæstet halveres, hvis du bruger selen. Og det gælder alle i bilen. Uanset hvor kort turen er.

Undlader man at bruge selen, er det ikke kun farligt for én selv. Det er også farligt for andre i bilen. For sker der et sammenstød kan man blive kastet rundt i kabinen med stor kraft og ramme andre. Derfor skal alle i bilen bruge sikkerhedssele.

Seletællinger viser, at danskerne bliver bedre og bedre til at bruge selen, både på forsædet og bagsædet.

Selebrug blandt billister i person- og varebiler


I 2016 brugte mindst 20% af de billister, som blev dræbt i en trafikulykke, ikke selen.

Andelen uden sele blandt de dræbte billister kan dog vise sig at være langt højere. Ved en andel af ulykkerne bliver det ikke registeret, om offeret har haft sele på. Vejdirektoratet vurdere, at det kan være helt op mod 75% af disse tilfælde uden registrering af selebrug, hvor offeret ikke har haft sele på. Er denne vurdering præcis, betyder det at op mod 40% af de dræbte billister ikke havde sele på.

Blandt billister i person- og varebiler er det generelt kun 5%, som kører uden sele på.

Kilde: Vejdirektoratet og Rådet for Sikker Trafik

Selebrug blandt dræbte i biler og varebiler


Antallet af dødsulykker med biler og varebiler, hvor den dræbte ikke brugte en sele, fluktuerer fra år til år, og der kan ikke ses i klar tendens i hverken positiv eller negativ retning.

Bilister uden sele er dog stærkt overrepræsenteret i dødsulykkerne ift. hvor mange, der generelt bruger sele.

Kilde: Vejdirektoratet

Historisk selebrug blandt dræbte i biler og varebiler


Udviklingen i selebrug blandt dræbte bilister har ingen tydelig retning, og andelen uden sele fluktuerer fra år til år.  

Ved en del af ulykkerne bliver det ikke registeret, om offeret har haft sele på. Vejdirektoratet vurdere, at det kan være helt op mod 75% af disse tilfælde uden registrering af selebrug, hvor offeret ikke har haft sele på. Dette er tydeliggjort i figuren ved hjælp af de vurderede andele. Tilsammen giver de to vurderede andele den samlede andel, hvor der ikke blev registeret selebrug.

Det vil sige, at "Ingen sele" viser den andel, som vi med sikkerhed kan sige, ikke har haft sele på. Mens "Vurderet: ingen sele" viser den andel af de dræbte, som er vurderet til ikke at have haft sele på.

Kilde: Vejdirektoratet

 

Lær om adfærds effekt på ulykker

Statistik om trafikulykker og tilskadekomne trafikanter

Pressemeddelelser og nyheder