Sele

Sikkerhedsselen er det allervigtigste sikkerhedsudstyr i biler, varebiler og lastbiler. Find viden om selebrug her.

Historisk selebrug i personbiler


Udviklingen i brug af sikkerhedssele blandt førere af personbil er fulgt siden 1970. I 1976 blev selebrug lovpligtigt for førere og passagerer på forsædet. Indtil da havde selebrugen været omkring 25 % for førere af personbil. Selebrugen steg markant derefter til ca. 80 %. I midten af 80’erne faldt den observerede selebrug, men det skyldes hovedsageligt, at man på dette tidspunkt inddrog mindre byer i den nationale seletælling – her var selebrugen væsentligt lavere. Fra år 1990 har det også været lovpligtigt at bruge sele på bagsædet. Ved årtusindeskiftet begyndte Rådet for Sikker Trafik at tælle selebrugen mere systematisk på tværs af landet. Siden da er brugsgraden steget stødt.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Note: Det skal fremhæves, at de enkelte år (bortset fra årene efter årtusindeskiftet) ikke er direkte sammenlignelige, blandt andet på grund af ændringer i antallet af tællepositioner. Derudover er der ikke data for alle år. Årene som ikke indgår er: 1981, 1982, 1990, fra 1994 til og med 1999, 2002, 2004, 2011, 2013, 2015.

Selebrug siden årtusindeskiftet


Andelen af folk som bruger sele er steget på tværs af transporttyper siden årtusindeskiftet.  

De tidligere års stigninger kan skyldes de skærpede bødetakster for manglende selebrug pr. 1. januar 2012, men også at selealarmer er blevet mere og mere almindeligt i nyere biler, da biler produceret mellem 2009 og 2013 skulle have mindst én selealarm for at få 5 stjerner i Euro NCAP-testen. Fra november 2014 skal alle EU-godkendte personbiler være forsynet med mindst én selealarm, og vi vil derfor højst sandsynligt fortsat se en stigning i selebrugen.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Selebrug blandt dræbte i biler og varebiler


Udviklingen i selebrug blandt dræbte bilister har ingen tydelig retning, og andelen uden sele fluktuerer fra år til år.  

Ved en del af ulykkerne bliver det ikke registeret, om offeret har haft sele på. Vejdirektoratet vurdere, at det kan være helt op mod 75% af disse tilfælde uden registrering af selebrug, hvor offeret ikke har haft sele på. Dette er tydeliggjort i figuren ved hjælp af de vurderede andele. Tilsammen giver de to vurderede andele den samlede andel, hvor der ikke blev registeret selebrug.

Det vil sige, at "Ingen sele" viser den andel, som vi med sikkerhed kan sige, ikke har haft sele på. Mens "Vurderet: ingen sele" viser den andel af de dræbte, som er vurderet til ikke at have haft sele på.

Kilde: Vejdirektoratet

 

Lær om adfærds effekt på ulykker

Statistik overblik over trafikulykker og tilskadekomne trafikanter

Pressemeddelelser og nyheder