Cykelhjelm

En cykelhjelm mindsker risikoen for alvorlige hovedskader, hvis du er uheldig og styrter på cyklen. Derfor anbefaler Rådet for Sikker Trafik, at du kører med cykelhjelm. Find alle vores statistiske opgørelser om brugen af hjelm herunder.

Flere hjelme, færre hovedskader

Cykelhjelm: Flere hjelme, færre hovedskader

Hvert år ender mange cyklister på skadestuen, fordi de har slået hovedet.

Kørte alle med cykelhjelm, kunne mange af skaderne være undgået.

Heldigvis kører flere og flere danskere med cykelhjelm, og det kan ses i statistikken. Siden 2004 er hjelmbrugen steget kraftigt, samtidig med at andelen af hovedskader blandt de alvorligt tilskadekomne cyklister er faldet.

Flere og flere bruger cykelhjelm

Cykelhjelm: Flere og flere bruger cykelhjelm

Der har været en klar opadgående tendens for hjelmbrugen siden 2004. Det gælder både for skoletrafik og bytrafik. I løbet af de 13 år, hvor Rådet for Sikker Trafik har gennemført cykelhjelmstællinger, er hjelmbrugen steget fra 6 % til 35 % i bytrafik og fra 33 % til 68 % i skoletrafik.

Den positive udvikling fra 2008 til 2010 kom samtidigt med, at udbuddet af cykelhjelme ændrede sig, herunder at skaterhjelmene blev mere udbredt.

Fra 2010 til 2014 stagnerede den tidligere opadgående tendens, men i 2015 og særligt i 2016 er cykelhjelmsbrugen atter steget markant.

De yngste børn er bedst til at bruge hjelm

Cykelhjelm: De yngste børn er bedst til at bruge hjelm

Jo ældre børnene bliver, jo større er risikoen for, at de smider hjelmen.

Hjelmbrugen er højest for de yngste mellem 6-9 år med 87 % og lavest for de ældste over 12 år med 41 %. Tallene og grafernes udvikling indikerer kraftigt, at skolebørnene bruger hjelmen, når de er små, men at en del smider hjelmen i takt med, at de bliver ældre.

For eksempel brugte 41 % af de 14-årige hjelm i 2016. Disse skolebørn var 11 år i 2013, og da brugte ca. 64 % hjelm. Tilbage i 2009 var denne årgang 7 år, hvor omkring 80 % af dem kørte med hjelm.

Hvis vi sammenligner brugen af hjelm i 2015 med 2016, ser vi en stigning i hjelmbrugen for de ældste aldersgrupper. Blandt skolebørn over 12 år er hjelmbrugen steget fra 35 % til 41 %, hvilket er en signifikant stigning.

For de 10-12 årige er hjelmbrugen steget fra 69 % til 76 %, hvilket også er signifikant. Blandt de yngste skolebørn i alderen 6-9 er brugen af hjelm derimod faldet fra 89 % til 87 %, men det er stadig en meget høj andel af den aldersgruppe der kører med hjelm.

Brugen af cykelhjelm har været stigende for alle aldersgrupper i Danmark siden 2004

Så mange bruger cykelhjelm i bytrafik


 

Der har været en klar opadgående tendens for hjelmbrugen siden 2004. Brugen af hjelme i bytrafik varierer på tværs af aldersgrupperne.

Det er blandt børn og unge under 16 år  at hjelmbrugen er klart størst. Rådets hjelmtællinger viser, at det er teenagerne der smider hjelmen, og nå de så bliver så gamle at de selv begynder at få børn, stiger deres hjelmbrug så igen. 

Kilde:Rådet for Sikker Trafik - hjelmtælling 2016

Fakta om cykelhjelme og hovedskader

  • Brug af cykelhjelm reducerer risikoen for hovedskader med ca. 50 %. Det viser et nyligt publiceret metastudie (Olivier & Creighton, 2016).

  • Fra 2012-2016 rapporterede politiet 597 cyklister med alvorlige hovedskader (Vejdirektoratet 2017). Da mange trafikulykker med cyklister ikke anmeldes til politiet, er der dog et stort mørketal.

  • Af disse 597 cyklister døde 50 som følge af deres af hovedskader (Vejdirektoratet 2017).

  • Hvert år er der over 3.000 cyklister, som er i kontakt med skadestuen med hoved- og halslæsioner (Danmarks Statistik, 2016). Skadernes alvorlighedsgrad varierer dog meget.

Cyklister med hjelm får i lavere grad hovedskader i alvorlige trafikulykker end cyklister uden hjelm


Andelen af hovedskader blandt alvorligt tilskadekomne cyklister er markant lavere for cyklister, der brugte hjelm, end for cyklister, der ikke brugte hjelm. Kun 15 % af de alvorligt tilskadekomne cyklister, der brugte hjelm, fik en hovedskade. Derimod fik 31 % af de alvorligt tilskadekomne cyklister, der ikke brugte hjelm, en hovedskade.

Kilde: Vejdirektoratet (2007-2016)

Cykelhjelmsrapport - Brug af cykelhjelm 2016

Forside hjelmrapport.JPG
Cykelhjelmrapport 2016 FINAL.pdf
Download

Lær om adfærds effekt på ulykker

Statistik overblik over trafikulykker og tilskadekomne trafikanter

Pressemeddelelser og nyheder