Cykelhjelm

En cykelhjelm mindsker risikoen for alvorlige hovedskader, hvis du er uheldig og styrter på cyklen. Derfor anbefaler Rådet for Sikker Trafik, at du kører med cykelhjelm. Find alle vores statistiske opgørelser om brugen af hjelm herunder.

Flere hjelme, færre hovedskader

Cykelhjelm: Flere hjelme, færre hovedskader

Hvert år ender mange cyklister på skadestuen, fordi de har slået hovedet.

Kørte alle med cykelhjelm, kunne mange af skaderne være undgået.

Heldigvis kører flere og flere danskere med cykelhjelm, og det kan ses i statistikken. Siden 2004 er hjelmbrugen steget kraftigt, samtidig med at andelen af hovedskader blandt de alvorligt tilskadekomne cyklister er faldet.

Flere og flere bruger cykelhjelm


Der har været en klar opadgående tendens for hjelmbrugen siden 2004. Det gælder både for skoletrafik og bytrafik. I løbet af de 14 år, hvor Rådet for Sikker Trafik har gennemført cykelhjelmstællinger, er hjelmbrugen steget fra 6 % til 42% i bytrafik og fra 33 % til 76 % i skoletrafik.

Den positive udvikling fra 2008 til 2010 kom samtidigt med, at udbuddet af cykelhjelme ændrede sig, herunder at skaterhjelmene blev mere udbredt.

Fra 2010 til 2014 stagnerede den tidligere opadgående tendens, men fra 2015 er cykelhjelmsbrugen atter steget markant.

Kilde: Rådet for Sikker Trafiks cykelhjelmstælling (2018).

De yngste skolebørn bruger hjelmen mest


Grafen til højre viser udviklingen i hjelmbrugen blandt børn i skoletrafikken fra 2004-2018.

Jo ældre børnene bliver, jo større er risikoen for, at de smider hjelmen.

Hjelmbrugen er højest for de yngste mellem 6-9 år med og lavest for de ældste over 12 år. Tallene og grafernes udvikling indikerer kraftigt, at skolebørnene bruger hjelmen, når de er små, men at en del smider hjelmen i takt med, at de bliver ældre.

Omvendt kan det konstateres, at der siden 2004 er sket en kraftig stigning i hjelmbrugen, og at denne stigning er sket for både de yngste og de ældste børn. Inden for de seneste år er der især sket store stigninger i hjelmbrugen blandt de ældre børn, der bruger hjelmen mindst. Efter en stagnation fra 2011 til 2013 er hjembrugen blandt de ældste børn over 12 år næsten fordoblet siden 2013. 

Også blandt de 10-12 årige er hjelmbrugen steget indenfor de seneste år fra 64 % i 2014 til 83 % i 2018, mens den har været stabil blandt de yngste. Dette skal dog ses i lyset af, at hjelmbrugen for de yngste i forvejen er meget høj.

 

Kilde: Rådet for Sikker Trafiks cykelhjelmstælling (2018).

Brugen af cykelhjelm har været stigende for alle aldersgrupper i Danmark siden 2004

Hvem bruger hjelmen mest?


Der har været en klar opadgående tendens for hjelmbrugen siden 2004. Brugen af hjelme i bytrafik varierer på tværs af aldersgrupperne.

Det er blandt børn og unge under 16 år at hjelmbrugen er klart størst. Rådets hjelmtællinger viser, at det er teenagerne, der smider hjelmen, og når de så bliver så gamle at de selv begynder at få børn, stiger deres hjelmbrug igen. Grafen til højre viser hjelmbrugen i bytrafik fordelt på aldersgrupper i 2018.

Kilde: Rådet for Sikker Trafiks cykelhjelmstælling (2018)

Fakta om cykelhjelme og hovedskader

  • Brug af cykelhjelm reducerer risikoen for hovedskader med ca. 50 %. Det viser et nyligt publiceret metastudie (Olivier & Creighton, 2016).

  • Fra 2013-2017 rapporterede politiet 587 cyklister med alvorlige hovedskader (Vejdirektoratet 2018. Da mange trafikulykker med cyklister ikke anmeldes til politiet, er der dog et stort mørketal.

  • Af disse 587 cyklister døde 51 som følge af deres af hovedskader (Vejdirektoratet 2018).

  • Hvert år er der over 3.000 cyklister, som er i kontakt med skadestuen med hoved- og halslæsioner (Danmarks Statistik, 2016). Skadernes alvorlighedsgrad varierer dog meget.

Cyklister med hjelm får i lavere grad hovedskader i alvorlige trafikulykker end cyklister uden hjelm


Andelen af hovedskader blandt alvorligt tilskadekomne cyklister er markant lavere for cyklister, der brugte hjelm, end for cyklister, der ikke brugte hjelm. 

Kilde: Vejdirektoratet (2008-2017)

Cykelhjelmsrapport - Brug af cykelhjelm 2018

Cykelhjelmsrapport2018 FINAL.pdf
Download

Lær om adfærds effekt på ulykker

Statistik overblik over trafikulykker og tilskadekomne trafikanter

Pressemeddelelser og nyheder