30.10.2015

Ulykker om natten

Hvorfor sker trafikulykkerne om natten? Det har Havarikommissionen undersøgt. Alkohol, for høj fart og træthed er nogle af forklaringerne.

Træthed og uopmærksomhed

Ulykker om natten: Træthed og uopmærksomhed

Alkohol er årsag til en meget stor del af de trafikulykker, der sker i de sene aftentimer og om natten. Både bilister og fodgængere med høje promiller er til stor fare for sig selv og andre. 

Det viser en ny undersøgelse fra Havarikommissionen for vejtrafikulykker. Kommissionen anbefaler derfor forstærket politikontrol og krav om, at dømte spiritusbilister får installeret en alkolås i deres bil.   

En stor del af de ulykker, der indgår i undersøgelsen, er soloulykker med mænd i alderen 18-50 år, der var på vej til eller fra et socialt arrangement, hvor der havde været alkohol indblandet.

De kørte typisk galt i et sving i stærkt påvirket tilstand og ofte ved meget høj hastighed. Størstedelen havde en promille over 1, og dem med en mindre promille var samtidig påvirket af narkotika. 

- Det er markant, at alkohol er en medvirkende årsag i 2/3 af de undersøgte ulykker, hvor det i tidligere undersøgelser kun var forklaringen i ca. 1/5 af ulykkerne. Derfor anbefaler vi en skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand om natten. Konkret anbefaler vi bl.a. en forstærket politikontrol på landevejene i de sene nattetimer og krav om, at dømte spiritusbilister får installeret alkolås, siger kommissionens formand Mette Fynbo.

Træthed og uopmærksomhed

Vi er trætte og uopmærksomme, når vi kører hjem fra arbejde. En del af de undersøgte ulykker skete i forbindelse med arbejdsrelateret kørsel, hvor man færdes i trafikken om natten enten til eller fra arbejde eller i arbejdstiden. 

I disse ulykker betød bl.a. uopmærksomhed og træthed, at førerne ikke fik orienteret sig godt nok eller decideret faldt i søvn. Kommissionen anbefaler på den baggrund flere rumleriller, at brugen af træthedsalarm i biler udbredes, og at der fortsat er fokus på at få fortalt bilisterne, at træthed øger risikoen for at blive involveret i en trafikulykke.  

Fodgængerulykker ville ikke være sket i dagslys.

I de ulykker, der involverede fodgængere, kan det i alle tilfælde slås fast, at de samme ulykker ikke ville være sket i dagslys.   

- I ingen af de undersøgte fodgængerulykker havde fodgængerne lyst tøj, reflekser eller reflekterende materiale på tøjet. Så der er virkelig grund til at minde om, hvor vigtigt det er, at fodgængere bruger reflekser, understreger Mette Fynbo, som derudover peger på, at flere biler bør udstyres med avanceret nødbremsesystem med fodgængerdetektor.  

Flere dødsfald i ulykker om natten

Af de 27 ulykker i undersøgelsen var der fem dødsulykker, og personskaderne var generelt alvorlige.   

- Ulykkesstatistikken viser, at 20 % af alle dødsulykker sker om natten, selvom natulykker kun udgør 15 % af alle trafikulykker. Dette forhold understreger sammen med de alvorlige personskader i undersøgelsen, at der er et stort potentiale i at forebygge denne type ulykker, siger kommissionens læge Lars Binderup Larsen. 

Vejtræer tæt på vejen og biler af ældre dato var i flere tilfælde med til at forværre personskaderne. Analysen af ulykkerne viser, at ulykkerne i 70 % af tilfældene kunne være undgået eller personskaderne ville have været mindre, hvis bilerne havde haft det nyeste sikkerhedsudstyr.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er en dybdeanalyse af 27 trafikulykker, som er sket på landeveje uden for byer om natten i tidsrummet fra kl. 22-06, og hvor der er mindst én alvorlig tilskadekommen og et køretøj involveret. Undersøgelsen er gennemført med en bevilling fra Puljen for bedre trafiksikkerhed fra den politiske aftale i 2009 om ”En grøn transportpolitik”.   

Du kan læse hele rapporten på Havarikommissionens hjemmeside: www.havarikommission.dk

Kontakt:

Mette Fynbo, formand, Havarikommissionen for vejtrafikulykker: 25 48 94 88.
Jesper Sølund, dokumentationschef, Rådet for Sikker Trafik: 21 62 83 62.