11.12.2015

Ulykker med fulde fodgængere topper i december

Der er god grund til at se sig ekstra for, hvis man skal til julefrokost og går hjem. I december topper antallet af ulykker med fulde fodgængere i trafikken. Bilisterne opfordres til at sænke farten og være ekstra opmærksomme, når de kører i byerne, hvor der er mange mennesker i byen, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik og Havarikommissionen.

Ulykker med fulde fodgængere topper i december:

En gennemgang af ulykkerne i trafikken viser, at der er en tendens til at ske flere ulykker med fulde fodgængere i trafikken i december. Derfor har Rådet for Sikker Trafik og Havarikommissionen følgende gode råd til både de gående og bilisterne, så flere fodgængere kan komme sikkert hjem fra julefesterne.

En dybdeanalyse af fodgængerulykker i byer fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har blandt andet vist, at:

De berusede fodgængere ofte krydsede vejen uden at orientere sig ordentligt, og at de havde svært ved at vurdere afstanden til bilerne og deres egen mulighed for at nå over vejen.

Men også bilisterne havde en rolle i ulykkerne: Flere kørte for stærkt og var ikke agtpågivende over for de mange berusede fodgængere, der færdedes i nattelivet.

En dybdeanalyse af ulykker om natten på landeveje har vist, at de fulde fodgængere typisk placerede sig for langt ude på vejen eller fejltolkede afstanden til bilisten. Også her sås, at bilisterne kørte for stærkt. 

I begge undersøgelser sås næsten udelukkende mørkt klædte fodgængere uden reflekterende materiale på tøjet af nogen art, hvilket gjorde det vanskeligere for bilisten at få øje på fodgængeren, og på de mørke landeveje var fodgængerens manglende synlighed et af de afgørende forhold, som betød, at ulykkerne skete.

Gode råd fra Havarikommissionen:

Fodgængerne skal passe godt på hinanden og f.eks. hjælpe meget berusede kammerater sikkert hjem.  

Bilisterne skal sætte farten ned og passe på de berusede fodgængere.  

I byerne er taxaer blandt de bilister, der ofte er på gaderne i de sene nattetimer. De kan gøre en ekstra indsats ved dels at sætte farten ned, dels at tænke over, hvor de sætter de berusede passagerer af. De skal f.eks. helst sættes af et sted, hvor de undgår at skulle krydse vejen, og hvor de kan komme sikkert videre.  

Reflekterende materiale på tøjet er en rigtig god ide – på en mørk landevej kan det være afgørende for, om bilisten når at se fodgængeren i tide til at standse.

Udviklingen af reflekterende materiale i f.eks. overtøj bør støttes – det skal være ukompliceret og attraktivt for fodgængere at bære reflekser.  

Det farligste er at gå i mørke i højre side langs en mørk vej. Du er meget svær, næsten umuligt at se for bilisterne. Samtidig er din egen reaktionsevne og dømmekraft forringet, så du måske kommer til at gå ude på vejbanen, slingre, fejlbedømmer bilens fart osv. 

Gode råd fra Rådet for Sikker Trafik: 

Forebyg ulykker:

Tag en taxi, hvis du er beruset, så du undgår at gå på farlige, mørke strækninger.

Hvis du går hjem:

Brug reflekser, refleksvest eller pangfarvet tøj, så du bliver set på lang afstand. Hvis der ikke er fortov: Gå i venstre side, mod trafikken.

Pas på hinanden:

Hvis du er sammen med en person, der vil gå alene hjem i mørket kan du lægge ud for en taxa til personen, hvis du er i tvivl om det er forsvarligt at lade vedkommende gå hjem. Tilbyd overnatning eller få en ædru person til at køre vedkommende hjem.

Herunder tal på dræbte og alvorligt tilskadekomne fulde fodgængere fordelt på måneder i perioden 2012 – 2014 (kilde: Vejdirektoratet):

 • Januar: 5. 
 • Februar: 8.
 • Marts: 4.
 • April: 6.
 • Maj: 2.
 • Juni: 5.
 • Juli: 3.
 • August: 6.
 • September: 6.
 • Oktober: 10.
 • November: 7.
 • December: 13.
 • I alt: 75.

Kontakt:

Pernille Ehlers, specialkonsulent, Rådet for Sikker Trafik: 61 70 41 09.
Mette Fynbo, formand, Havarikommissionen: 25 48 94 88.