04.06.2019

Trafikulykker rammer stadig flere

Antallet af tilskadekomne personer i trafikken stiger igen. Det viser de nyeste ulykkestal for 2018, som Vejdirektoratet netop har offentliggjort. Det er bekymrende, at ulykker på vejene rammer så mange, mener Rådet for Sikker Trafik.

Trafikulykker rammer stadig flere: Trafikulykker rammer stadig flere

I 2018 mistede 171 personer livet i trafikken, og 3.287 mennesker kom til skade. Set i forhold til året før er antallet af dræbte på vejene faldet med fire personer, mens tilskadekomne er steget med 144 personer. Det viser de nyeste ulykkestal fra Vejdirektoratet.

Se hele rapporten ”Trafikulykker for året 2018her.

- Det er positivt, at antallet af dræbte personer er faldet. Men det er bekymrende, at vi igen i år ser en stigning i antallet af mennesker, der kommer til skade på vejene. Bag hvert tal gemmer sig mennesker, som oftest må kæmpe med fysiske smerter og mentale problemer i op til mange år efter ulykkerne, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Selv om der er sket et lille fald i antallet af dræbte fra 2017 til 2018, så går det samlet set den forkerte vej med trafiksikkerheden. Færdselssikkerhedskommissionen har i sin handlingsplan et mål om, at der næste år (2020) højst må omkomme 120 mennesker i trafikken. Det mål kan blive svært at nå, da der altså sidste år var 171 trafikdræbte.

Også med hensyn til de tilskadekomne forekommer det helt umuligt at nå målet om højst 1.000 alvorligt tilskadekomne og højst 1.000 lettere tilskadekomne i 2020. I 2018 kom 1.425 lettere til skade og 1.862 kom alvorligt til skade, viser de nyeste tal.

- Der er næsten dobbelt så mange alvorligt tilskadekomne i trafikken i forhold til det endelige mål fra Færdselssikkerhedskommissionen. Det er desværre ikke realistisk, at vi når det mål, siger Mogens Kjærgaard Møller fra Rådet for Sikker Trafik.

Flere cyklister rammes – færre børn og unge
Ulykkestallene viser også, at flere cyklister rammes af ulykker i trafikken. I 2018 var der 921 cyklister, som enten mistede livet eller kom til skade. Det er det højeste tal siden 2008, viser ulykkestallene fra Vejdirektoratet, som er baseret på indberetninger fra politikredsene.

Læs også: To ud af tre cyklistulykker sker i kryds - kampagne vil nu sætte fokus på det.

Til gengæld er det glædeligt, at der har været et markant fald på 62 % i antallet af dræbte og tilskadekomne børn og unge (0-24 år) hen over de sidste ti år.

- De fleste ulykker i trafikken skyldes vores adfærd, og derfor har vi sammen med blandt andre TrygFonden investeret massivt i uddannelse og kampagner overfor børn og unge hen over de sidste ti år. Det er glædeligt at se, at de områder, hvor man sætter målrettet ind, der har det en positiv effekt, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Fart og uopmærksomhed et problem
Hvis antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken skal længere ned, er det vigtigt, at der fortsat er fokus på adfærden, da den er skyld i flest ulykker.
Set over flere år er det lykkes at gøre trafikken mere sikker på flere områder. Færre kører fx spritkørsel, flere respekterer fartgrænserne og flere spænder hjelmen.

For høj fart, uopmærksomhed og spritkørsel er dog stadig årsag til alt for mange ulykker. Derfor er det også de områder, som Rådet for Sikker Trafik og Rigspolitiet blandt andet vil have fokus på fremadrettet mht. kampagner og kontrol, som beviseligt kan påvirke adfærden.
Mere sikre køretøjer kan også være med til at forebygge at ulykkerne sker, og sikre at skaderne bliver mindre, når ulykkerne sker.

Trafikulykker koster dyrt
Foruden at trafikulykker stadig koster mange liv og tilskadekomne personer, så koster ulykkerne også samfundet dyrt. Alene de politiregistrerede ulykker på vejene sidste år vurderes at koste samfundet op mod 16 milliarder kroner.

- At investere i trafiksikkerhed er godt givet ud både i forhold til de mennesker, der kan komme sikkert hjem hver dag, men også for samfundet, som vil kunne spare enorme udgifter, hvis der sker færre ulykker, siger Mogens Kjærgaard Møller fra Rådet for Sikker Trafik.

Kontakt:
Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør, Rådet for Sikker Trafik: 40367801.
Søren Ørsted Pedersen, pressechef, Rådet for Sikker Trafik: 22327009.