22.04.2015

Positiv holdning til fotovogne

Et flertal af danskerne mener, at formålet med politiets fotovogne er at forbedre trafiksikkerheden og mindske antallet af dræbte og tilskadekomne på vejene. Det viser en ny måling fra Rådet for Sikker Trafik

Positiv holdning til fotovogne: Danskerne: fotovogne gavner sikkerhed

Der er for høj fart involveret i omkring halvdelen af dødsulykkerne på vejene, viser tidligere undersøgelser fra Havarikommissionen og Vejdirektoratet.

Derfor er der i Danmark bred enighed om, at det er vigtigt at få flere til at overholde fartgrænserne på vejene, da det vil betyde færre alvorlige ulykker med dræbte og tilskadekomne.

I netop de her uger gennemfører Rådet for Sikker Trafik og landets kommuner den landsdækkende kampagne ”Sænk Farten en lille smule”, som kan ses i både tv og på plakater langs vejene i hele landet. Samtidig har politiet i sidste uge gennemført målrettede fartkontroller som opbakning til kampagnen. Det fælles mål har været at få flere til at lette foden fra speederen og respektere fartgrænserne.

Danskerne: fotovogne gavner sikkerhed

Nu viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik, at et flertal af danskerne opfatter formålet med politiets øgede fartkontroller at man vil øge trafiksikkerheden. Kun et meget lille mindretal opfatter alene fotovognene som en pengemaskine.

Siden 2012 har Rådet for Sikker Trafik hver måned spurgt danskerne om deres holdning til politiets fartkontrol på vejene. Selv om der har været meget debat om at politiet har sendt flere fotovogne på vejene, så har danskerne ikke ændret nævneværdigt i deres generelt positive holdning til politiets fartkontroller gennem årene. På baggrund af målingerne fra 2012 til 1. kvartal 2015 kan man konkludere at:

  • 6 ud af 10 (57 %) danske bilister peger på at formålet er at forbedre trafiksikkerheden, mindske antallet af dræbte og tilskadekomne eller at få danskerne til at overholde hastighedsgrænserne.
  • 3 ud af 10 (31%) peger på at formålet med ATK både er trafiksikkerhed og at uddele bøder.
  • 1 ud af 10 (12 %) mener at formålet alene er at få penge i bødekassen.
  • Udvidelsen af ATK (fotovogne) i 2015 synes ikke at have påvirket den generelle holdning. Kun få procent færre synes, at det er en meget god ide eller en god ide, mens der ikke er sket ændringer i antallet der synes det er en dårlig eller meget dårlig ide.

Baggrund:

Der er for høj fart involveret i omkring halvdelen af dødsulykkerne på vejene (kilde: Havarikommissionen og Vejdirektoratet).

For at flere skal overleve i trafikken, har Færdselssikkerhedskommissionen i sin Handlingsplan 2013 - 2020 "Hver ulykke er én for meget" ti fokusområder, hvor der bør sættes ind. For høj fart på vejene er et af fokusområderne, som har betydning for trafiksikkerheden.

Rådet for Sikker Trafik har siden efteråret 2012 månedligt undersøgt danskernes holdning til politiets fartkontrol og brugen af fotovogne. Undersøgelsen er gennemført månedligt blandt ca. 300 repræsentativt udvalgte bilister af Promonitor for Rådet for Sikker Trafik. Undersøgelsen viser, at et flertal af danskerne mener formålet med fotovognene er at forbedre trafiksikkerheden.

Siden politiet den 1. februar øgede antallet af fotovogne på vejene fra 25 til 100, har man oplevet et fald i gennemsnitsfarten på vejene, hvilket er glædeligt, da det er med til at sikre at færre mister livet eller kommer til skade i trafikken.

Kontakt:

Søren Ørsted Pedersen, pressechef, Rådet for Sikker Trafik: 2232 7009.