07.09.2018

Pårørende til trafikdræbte gør unge mere trafiksikre

Unge bliver mere trafiksikre, når de møder en pårørende til en trafikdræbt. De unge får større viden om farlige handlinger bag rattet, og de ændrer både holdning og kørestil. Det er konklusionen i en ny forskningsrapport, som Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har fået udarbejdet.

Pårørende til trafikdræbte gør unge mere trafiksikre: Pårørende til trafikdræbte gør unge mere trafiksikre

De sidste ti år har været en succeshistorie, når man kigger på de unges risiko i trafikken. Antallet af 15-24-årige, der bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i en trafikulykke, er nemlig faldet med 56 procent i perioden 2008-17, hvilket er en særdeles positiv udvikling. Dermed tyder meget på, at en målrettet indsats overfor de unge har båret frugt.

En af de effektive indsatser for de unge er Sikker Trafik LIVE, som er undervisning i trafik på landets skoler, hvor en pårørende til en trafikdræbt fortæller om det at miste et familiemedlem. En ny forskningsundersøgelse foretaget på tekniske skoler og produktionsskoler landet over viser, at indsatsen påvirker de unge i forhold til deres trafikvaner. Rapporten viser nemlig, at de unge forbedrer deres viden om sikker trafik, og at de tager den viden med ud i trafikken og ændrer adfærd. De tager for eksempel i højere grad afstand fra spritkørsel og flere bruger sikkerhedsselen, hvilket er afgørende for at gøre de unge sikrere på vejene.

- Det er meningsløst, når unge mister livet eller kommer alvorligt til skade i trafikken, og ulykkerne har altid store omkostninger for familie, venner og omgangskreds, for slet ikke at tale om de unge selv. De unge er udsatte i trafikken og sammenlignet med deres forældre har de stadigvæk mindst fem gange større risiko for at blive dræbt eller komme alvorligt til skade. Derfor er det afgørende, at vi har en målrettet indsats som Sikker Trafik LIVE, som hjælper de unge med at blive mere sikre i trafikken, siger Karina Petersen, underdirektør i Rådet for Sikker Trafik.

Den nye rapport om Sikker Trafik LIVE bygger på besvarelser fra 2.063 elever på tekniske skoler samt produktions- og erhvervsskoler. Det er VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som har udarbejdet rapporten for Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden.

Eleverne husker historien
De nyeste ulykkestal viser, at selvom der har været et markant fald på 56 procent i antallet af dræbte og tilskadekomne 15-24-årige de sidste ti år, er gruppen stadig overrepræsenteret i ulykkesstatistikkerne. Aldersgruppen udgør nemlig kun knap 13 procent af befolkningen, men er involveret i 21 procent af ulykkerne med dræbte eller alvorligt tilskadekomne. Derfor udvider Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden nu LIVE-indsatsen, så den også kommer til at omfatte elever på almene gymnasier og dermed når ud til endnu flere i målgruppen.

Den personlige historie, som Sikker Trafik LIVE-foredragsholderen kan fortælle, er noget, som de unge typisk husker længe efter besøget. De unge mænds frontallapper i hjernen, hvor de rationelle og kontrollerede beslutningsprocesser foregår, bliver først færdigudviklede i 25-års alderen, så det er vigtigt at fortælle dem en virkelig historie, som de kan forholde sig til.

- Vi kan se, at de personlige historier får eleverne til at tænke over deres egen adfærd i trafikken. Målet med LIVE-ambassadørens historie er ikke at skræmme de unge, men derimod at få dem til at forholde sig til, at deres egne beslutninger i trafikken kan være afgørende for, om de selv eller andre kommer til skade. Det får de unge til aktivt at konkludere, ”Det skal ikke blive mig”, og får dem til at blive mere trafiksikre, siger Dorte McGugan Pedersen, udviklingschef i TrygFonden.

Hvert år oplever cirka 50.000 elever i 8-10. klasse, på erhvervs- og produktionsskoler samt gymnasier et LIVE-besøg, som er gratis for skolerne.

Om rapporten:
Rapporten er udarbejdet på baggrund af en stor landsdækkende undersøgelse foretaget af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – for Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden. Fra august 2016 til oktober 2017 deltog 2.063 elever i undersøgelsen, som er et kontrolleret forsøg med kontrolgrupper, og på baggrund af elevernes besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen, har VIVE konkluderet, hvad effekten af LIVE-besøgene er.

Hvad er et LIVE-besøg?
I Sikker Trafik LIVE møder eleverne to ambassadører - en person, der har mistet en nærtstående i en trafikulykke, og en ung underviser.

Ambassadørerne møder eleverne for at indgå i en åben og ærlig dialog med dem og for at få dem til at gå i dialog med hinanden om deres adfærd i trafikken. Den pårørende fortæller sin personlige historie om den dag, hvor det værst tænkelige skete. Historien handler om tiden før ulykken, selve ulykken og om, hvilke vidtrækkende konsekvenser ulykken har haft. Gennem dialogen med den pårørende får eleverne en forståelse for, hvor store konsekvenser det kan have at løbe risici i trafikken. Det personlige møde vil stå stærkt for eleverne. Efter at have hørt den pårørendes historie kan eleverne ikke bortforklare konsekvenserne af farlig adfærd i trafikken.

Dræbte og alvorligt tilskadekomne 15-24-årige fra 2008-2017 (opdateret 7/9-2018):

 • 2008: 83 dræbte og 845 alvorligt tilskadekomne
 • 2009: 70 dræbte og 690 alvorligt tilskadekomne
 • 2010: 50 dræbte og 546 alvorligt tilskadekomne
 • 2011: 43 dræbte og 526 alvorligt tilskadekomne
 • 2012: 37 dræbte og 458 alvorligt tilskadekomne
 • 2013: 31 dræbte og 439 alvorligt tilskadekomne
 • 2014: 25 dræbte og 375 alvorligt tilskadekomne
 • 2015: 36 dræbte og 359 alvorligt tilskadekomne
 • 2016: 33 dræbte og 398 alvorligt tilskadekomne
 • 2017: 34 dræbte og 376 alvorligt tilskadekomne

Tallene viser, at reduktionen i antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i aldersgruppen sker i starten af 10-års perioden, og at der er sket en stagnation de sidste fem år. Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden arbejder fortsat for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne unge, men jo lavere antallet bliver, jo sværere bliver det at opretholde det positive fald hvert år. Da Sikker Trafik LIVE er en undervisningsindsats, er det afgørende, at hver årgang af unge møder budskaberne og forholder sig til deres egen trafikadfærd. 

Kontakt:
Karina Petersen, underdirektør, Rådet for Sikker Trafik. Tlf. 4035 3976

Lars Olsen, seniorprojektleder for LIVE, Rådet for Sikker Trafik. Tlf. 2891 7166

Jeppe Gudmandsen, pressemedarbejder, Rådet for Sikker Trafik. Tlf. 2811 5863

Karen Bøgedal, pressechef, TrygFonden. Tlf. 3056 3432

 • Pressekontakt

  • Du kan kontakte Rådet for Sikker Trafiks presseafdeling alle dage på tlf.: 39 16 39 69

  • Leder du efter kontaktinfo til en medarbejder i Rådet for Sikker Trafik? Klik her
 • Pressemeddelelser

  • Læs vores seneste pressemeddelelser: Klik her 
  • Vil du modtage pressemeddelelser fra Rådet for Sikker Trafik? Tilmeld dig her
 • Pressebilleder og video

  • Find og download indhold fra uopmærksomhedskampagnen: Klik her
  • Find og download generelle pressefotos: Klik her
  • Find og download fotos af Rådet for Sikker Trafiks ledelse og talspersoner: Klik her
 • Statistik

  • Se statistik over trafikulykker og adfærd i trafikken fx i forhold til uopmærksomhed, fart, spritkørsel etc.: Klik her
 • Casehistorier

  • Se eksempler på videoer med cases fra Rådet for Sikker Trafik: Klik her
  • Hvis du ønsker en case til din journalistiske historie, så kontakt Rådet for Sikker Trafiks presseansvarlige.
  • Del din historie: Har du været involveret i en ulykke eller er du pårørende til en trafikskadet person? Klik her
 • Høringssvar: Her kan du læse Rådet for Sikker Trafiks seneste høringssvar

 • Sociale medier - Følg Rådet For Sikker Trafik på: