13.10.2017

Halvdelen af danskerne ønsker mere fartkontrol

Danskerne er ikke bare glade for politiets kontrol af hastigheden på vejene. En ny undersøgelse viser, at næsten halvdelen af befolkningen ønsker mere fartkontrol i deres lokalområde.

Halvdelen af danskerne ønsker mere fartkontrol: Halvdelen af danskerne ønsker mere fartkontrol

 

Når politiet her fredag-søndag (den 13.-15. oktober) holder landsdækkende fartkontrol, er der god opbakning i befolkningen. Tidligere undersøgelser fra Rådet for Sikker Trafik viser, at næsten 9 ud af 10 danskere mener, at fartkontrol gavner trafiksikkerheden.

I en ny undersøgelse siger 48 procent af danskerne nu, at de ligefrem ønsker mere fartkontrol i deres lokalområde. Kun 18 procent svarer, at de ikke ønsker mere kontrol, viser undersøgelsen, som Epinion har gennemført blandt 2.000 danskere for Rådet for Sikker Trafik.

- Danskerne er bekymrede for, om der sker ulykker i deres lokalområde, fordi bilister kører for stærkt, og derfor er mange glade for at se politiet kontrollere hastigheden. Det er positivt, at der er opbakning til politiets indsats, da det er med til at sikre, at alle kommer sikkert frem, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Der er for høj fart i omkring halvdelen af dødsulykkerne, viser tal fra Vejdirektoratet. I disse uger gennemfører Rådet for Sikker Trafik kampagnen "Sænk farten - før det er for sent" for at få flere til at overholde hastighedsgrænserne på vejene.

Test dig selv: hvor mange meter skal du bruge på at bremse, hvis du kører for stærkt: www.sikkertrafik.dk/standsetest

For høj hastighed i lokalområdet
Udover at danskerne er positive overfor fartkontroller, viser den nye undersøgelse, at over halvdelen af de adspurgte danskere godt kunne tænke sig, at bilisterne generelt kørte langsommere i deres lokalområde. 55 procent svarer nemlig, at de gerne ville have, at bilisterne sænker farten, der hvor de adspurgte bor. Kun ni procent svarer, at der ikke er behov for, at bilisterne sænker farten.

- Når så mange gerne vil have farten ned, hvor de selv bor, håber vi, at de vil tænke over deres egen hastighed, når de selv kører bil næste gang. Uanset hvor man kører, er det jo typisk nogens lokalområde, hvor de også gerne vil kunne færdes sikkert, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Hos politiet oplever man også, at mange borgere ønsker mere fartkontrol i deres lokalområde for at få flere bilister til at vise hensyn og overholde fartgrænserne.

- Mange danskere kontakter hver eneste dag politiet med ønske om en fartkontrol i deres lokalområde, fordi de er utrygge ved den høje hastighed, som nogle bilister kører med. Vi forsøger i stort omfang at imødekomme borgernes ønsker, da en af vores opgaver blandt andet består i at øge trygheden langs vejene, dog er det ikke alle politikredse, der har indført muligheden for at bestille en fartkontrol, siger Vicepolitiinspektør, Arne Martinsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

I undersøgelsen er det godt og vel hver sjette (18 %), som ikke ønsker mere fartkontrol i deres lokalområde.

Om undersøgelsen:
Epinion har i foråret 2017 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 2.000 danskere for Rådet for Sikker Trafik: 

I hvor høj grad kunne du tænke dig, at der var mere politikontrol og brug af fotovogne i forhold til overtrædelse af hastighedsgrænserne i dit lokalområde?

 • I meget høj grad: 14 %
 • I høj grad: 12 %
 • I nogen grad: 22 %
 • I mindre grad: 20 %
 • Slet ikke: 18 %
 • Ved ikke: 8 %
 • Der er foranstaltninger i mit lokalområde fx vejbump, som gør, at bilisterne sænker farten: 7 %

I hvor høj grad kunne du tænke dig, at bilisterne generelt kørte langsommere i dit lokalområde?

 • I meget høj grad: 11 %
 • I høj grad: 15 %
 • I nogen grad: 29 %
 • I mindre grad: 18 %
 • Slet ikke: 9 %
 • Ved ikke: 7 %
 • Der er foranstaltninger i mit lokalområde fx vejbump, som gør, at bilisterne sænker farten: 10 %

Fakta (kilde: Vejdirektoratet):

For høj fart er involveret i mere end 50 procent af dødsulykkerne på de danske veje. 
To ud af tre dødsulykker sker på landevejene og for høj hastighed er en hyppig faktor. 

Kontakt:

Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør, Rådet for Sikker Trafik: 40367801.
Jeppe Gudmandsen, pressemedarbejder, Rådet for Sikker Trafik: 28115863.
Arne Martinsen, vicepolitiinspektør, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter: 20753571.

 

Arne Martinsen, vicepolitiinspektør, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter: 20753571