11.10.2016

Før din 15-årige starter knallerten

Den 1. oktober sættes aldersgrænsen for kørekort til knallert30 ned fra 16 til 15 år. Skal vi undgå at det fører til flere dræbte og alvorligt tilskadekomne unge, skal forældrene på banen.

Før din 15-årige starter knallerten: Før din 15-årige starter knallerten

Af Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør, Rådet for Sikker Trafik

Tidligere på året besluttede et flertal i Folketinget at sænke aldersgrænsen fra 16 år til 15 år for kørekort til lille knallert – også kaldet knallert30 .

I Rådet for Sikker Trafik har vi advaret kraftigt imod dette, fordi erfaringer fra bl.a. udlandet viser, at det vil betyde flere dræbte og tilskadekomne unge. Ifølge det forskningsbaserede rådgivningscenter, Trafitec, vil en sænkning af aldersgrænsen for at køre knallert samlet set betyde, at 15-åriges personskader fordobles.

Knallerten er det farligste køretøj på de danske veje. Når man skifter cyklen ud med en knallert, betyder det en mangedobling af risikoen for at blive dræbt eller alvorligt skadet i trafikken. Alene over de sidste fem år (2011 – 2015) har otte unge mistet livet og 176 er kommet alvorligt til skade i en knallertulykke (14 – 16-årige).

Hvis vi skal undgå, at de unge kommer alvorligt til skade på knallert, er det vigtigt at forældrene tager ansvar og stiller krav til deres teenager. Nyere hjerneforskning viser, at de dele af hjernen, som kan sikre, at viden og fornuft vinder over impulsive beslutninger og handlinger, først er færdigudviklet når de unge er i 20’erne. Jo yngre man er, jo mere impulsiv er man. Derfor er der mange gode grunde til at tænke sig godt om, før du som forælder nikker ja til, at din 15-årige må køre knallert.

Gode råd, hvis din søn eller datter gerne vil køre knallert:

  • Vurdér, om dit barn er modent nok til at køre knallert allerede som 15-årig. Hvis din søn eller datter generelt har problemer med at handle impulsivt og ikke respektere aftaler, så bør han eller hun nok vente lidt med at melde sig til køreundervisningen.
  • Tal med din søn/datter om, at du forventer, at han/hun overholder reglerne i trafikken. Mange knallertulykker sker på grund af for høj fart, uopmærksomhed og/eller alkohol. Skaderne bliver ofte alvorlige på grund af manglende hjelm. En alvorlig ulykke kan give mén resten af livet.
  • Fortæl dit barn om konsekvenserne hvis man overtræder loven: anden gang man bliver taget på en tunet knallert, bliver den konfiskeret af politiet. Og man får den ikke igen! Ulovlig knallertkørsel kan desuden betyde, at man får udskudt muligheden for at tage kørekort til bil med 6 måneder eller mere. Det kan få konsekvenser, hvis din søn eller datter fx skal have en læreplads, hvor det forventes, at man har kørekort.
  • Fortæl at politiet har et effektivt udstyr til at måle, hvor hurtigt knallerten kan køre.
  • Kontrollér med jævne mellemrum, at knallerten er lovlig. Hvis den er ulovlig, så tag nøglerne.
  • Husk, at mange unge sætter pris på og respekterer forældre, der viser interesse og omsorg og sætter grænser.