15.06.2017

Flere trafikdræbte i 2016

Antallet af trafikdræbte har de senere år ligget relativt stabilt, men 2016 blev et dårligt år på de danske veje med hele 211 dræbte og 1796 alvorligt tilskadekomne. Det er en markant stigning fra 2015.

Flere trafikdræbte i 2016: Flere trafikdræbte i 2016

Det er første gang siden 2011, at der i Danmark er blevet dræbt over 200 personer i trafikken på et år. Det er et alvorligt tilbageskridt, og det beviser, at trafiksikkerheden kun kan forbedres ved at holde konstant fokus på området.

Vejdirektoratet har netop offentliggjort de officielle ulykkestal for 2016. Tallene viser, at der i 2016 var 211 mennesker, der mistede livet i trafikken. Det er en stigning på 19 % fra 178 trafikdræbte i 2015. Antallet af alvorligt tilskadekomne er steget fra 1.780 i 2015 til 1.796 i 2016, viser tallene.

- Det er stærkt bekymrende, at det går den forkerte vej med hensyn til antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Ulykkerne rammer hvert år mange familier, og en stor del af de alvorlige trafikulykker kan undgås, hvis der sættes fokus på området, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Svært at nå mål

Færdselssikkerhedskommissionen har et mål om, at der i 2020 maksimalt må være 120 trafikdræbte om året i trafikken og maksimalt 1.000 alvorligt tilskadekomne og 1.000 lettere tilskadekomne. Det ser nu ud til, at det mål bliver mere end svært at nå med den nuværende udvikling.


Den grønne streg angiver den udvikling, som antallet af dræbte i trafikken burde følge. Den røde streg angiver den faktiske udvikling.

- Vi skal vende den negative udvikling ved at sætte mere fokus på Færdselssikkerhedskommissionens anbefalinger. Det gælder både i forhold til vejteknik, sikkerhed i bilerne, lovgivning, politikontrol, kampagner og undervisning. Vi skal fortsat samarbejde om at få bedre trafiksikkerhed, og vi skal sørge for, at trafikanterne tager større ansvar for både sig selv og andre i trafikken, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Se tallene over trafikdræbte og tilskadekomne i trafikken i 2016 på Vejdirektoratets hjemmeside

Kontakt:

Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør, Rådet for Sikker Trafik: 4036 7801.
Jeppe Gudmandsen, pressemedarbejder, Rådet for Sikker Trafik: 2811 5863.
Søren Ørsted Pedersen, pressechef, Rådet for Sikker Trafik: 2232 7009.