21.12.2015

Flere overlever i trafikken

På trods af mere trafik på vejene, ser antallet af trafikdræbte ud til at falde i 2015 forhold til sidste år. Det viser de foreløbige ulykkestal. Nu handler det om at holde fast i den gode udvikling, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik.

Flere overlever i trafikken: Flere overlever i trafikken

Når året er omme, forventer Vejdirektoratet, at 175 mennesker vil have mistet livet i trafikken og cirka 3200 personer er kommet til skade på vejene i løbet af hele 2015. Hvis de foreløbige tal holder, så vil der være tale om et lille fald i antallet af dræbte fra 2014 til 2015, mens antallet af tilskadekomne ligger på nogenlunde samme niveau (i 2014 mistede 182 mennesker livet i trafikken og 3195 personer kom til skade).

Til trods for at Vejdirektoratets målinger tyder på, at vejtrafikken vil stige med knap tre procent i 2015, så holder antallet af personer, der er kommet til skade på vejene, sig på et uforandret lavt niveau.

- Jeg er rigtig glad for, at vi fastholder det lave antal af tilskadekomne i trafikken fra sidste år til trods for, at vi faktisk ser mere og mere trafik på vejene. Vi skal naturligvis gøre alt, hvad vi kan for at forhindre trafikulykker, men heldigvis viser statistikken, at de danske veje er nogle af de sikreste at færdes på i hele Europa,” siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

Ni ud af ti ulykker skyldes adfærd

Rådet for Sikker Trafik deler Transport- og Bygningsministeren tilfredshed med, at antallet af dræbte og tilskadekomne også i år ser ud til at lande på et historisk lavt niveau.  Ni ud af ti ulykker skyldes uhensigtsmæssig, menneskelig adfærd i trafikken som for eksempel uopmærksomhed, for høj fart eller spritkørsel. Derfor er der stadig brug for en bred indsats, så ulykkestallet kommer endnu længere ned.

- Bag tallene gemmer sig mange menneskelige skæbner. Det er derfor vigtigt, at man fortsat er ambitiøs og arbejder målrettet med trafiksikkerheden, så vi når det nationale mål om, at der i 2020 maksimalt må være 120 dræbte og højst 1000 alvorligt tilskadekomne i trafikken," siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Læs Transport- og Bygningsministeriets pressemeddelelse.

Kontakt:

Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør, Rådet for Sikker Trafik: 40 36 78 01.