25.01.2016

Fart og uopmærksomhed forårsager mange ulykker

For høj fart og uopmærksomhed ligger i top, når man ser på, hvorfor der sker ulykker i trafikken. Kampagne vil nu have flere til at køre bil, når de kører bil.

Fart og uopmærksomhed forårsager mange ulykker : Fart og uopmærksomhed forårsager mange ulykker

Set over en femårig periode (2010 – 2014) har 1.015 mennesker mistet livet og desuden er 9.875 kommet alvorligt til skade i trafikken. De hyppigste årsager til trafikulykkerne er for høj fart og uopmærksomhed. Det viser en tidligere analyse af alle alvorlige trafikulykker fra Vejdirektoratet, som udkom i 2015.

Fakta: Top 3 over ulykkesfaktorer i dødsulykker 2010-2014 (Kilde: Vejdirektoratet, Dødsulykker 2010-2014):

  1. For høj hastighed
  2. Manglende eller tilstrækkelig opmærksomhed/orientering
  3. Påvirkning af alkohol, narko eller medicin

I de kommende uger vil Rådet for Sikker Trafik og brancheorganisationen Forsikring & Pension på ny opfordre bilisterne til at være mere opmærksomme i trafikken, så ulykkerne kan nedbringes. Det sker med kampagnen ”Kør bil, når du kører bil”, som kan ses på www.sikkertrafik.dk

- Hvert år sker der alvorlige ulykker, fordi bilister kigger væk fra trafikken i blot få sekunder, for eksempel for at tjekke mobilen eller rode efter ting i bilen. Få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man ikke opdager en cyklist eller at bilens hjul er på vej ud i rabatten – eller endnu værre: at man kommer over i modsatte vejbane, hvor der kan opstå en livsfarlig situation, siger Lisbeth Sahl, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Når det går galt i trafikken, er der mange faktorer, der afgør, hvorfor ulykker sker, og hvorfor de bliver så alvorlige. Langt hovedparten af forklaringerne på dødsulykkerne skal findes i trafikanternes adfærd på vejene. Det er meget få ulykker, der for eksempel skyldes vejen eller tekniske fejl på køretøjet.

Chefen skal blande sig i din kørsel
I hver tredje dødsulykke er der et erhvervskøretøj involveret. Derfor opfordrer Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension nu landets kommuner og virksomheder til at engagere sig i den landsdækkende kampagne mod uopmærksomhed.

Erfaringer fra flere pilotprojekter, som Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension har gennemført, viser, at de ansatte kører mere roligt og sikkert, når chefen stiller krav til deres kørsel.

- Det gør en forskel for trafiksikkerheden, når chefen klart og tydeligt fortæller sine medarbejdere, at når de kører i trafikken og repræsenterer firmaet, så forventes det, at man for eksempel ikke kører for stærkt eller læser mails og sms, mens man kører. Derfor håber vi, at mange virksomheder og kommuner vil være med i kampagnen ”Kør bil, når du kører bil”, så der også vil ske færre trafikulykker i arbejdstiden, siger Hans Reymann-Carlsen, underdirektør i Forsikring & Pension.

Landets virksomheder og kommuner kan få en gratis kampagnepakke fra Rådet for Sikker Trafik. Pakken indeholder blandt andet film, fakta, foto og grafiske elementer, som kan deles på medarbejdermøder, interne kommunikationskanaler og info-skærme, som både ansatte og kunder kan se.

På Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside kan man læse mere om den landsdækkende kampagne ”Kør bil, når du kører bil”: www.sikkertrafik.dk/kørbil

Kontakt:
Lisbeth Sahl, seniorprojektleder, Rådet for Sikker Trafik: 42 42 70 27.
Søren Ørsted Pedersen, pressechef, Rådet for Sikker Trafik: 22 32 70 09.
Jesper Hjorth Jespersen, kommunikationskonsulent, Forsikring & Pension: 41 91 91 02.