25.01.2018

Færre dræbte i trafikken i 2017 - men fortsat for mange

De foreløbige ulykkestal viser, at der blev dræbt 183 og 3.097 kom til skade i trafikken i 2017. I 2016 var de tilsvarende tal for dræbte 211 og for tilskadekomne 3.228.

Færre dræbte i trafikken i 2017 - men fortsat for mange: Færre trafikdræbte i 2017 - men fortsat for mange

​I 2017 var antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken altså lidt mindre end året før, viser de foreløbige ulykkestal fra Vejdirektoratet. I Danmark har vi ikke set et egentligt fald i antallet af dræbte i trafikken siden 2012, hvorefter antallet er stagneret med mindre udsving.

- Det er positivt, at vi i en tid med øget trafik oplever, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i 2017 var lavere end i 2016. Jeg arbejder dog for, at antallet af dræbte og tilskadekomne kommer længere ned. En af de væsentligste årsager til ulykker i trafikken er uopmærksomhed, og i den forbindelse vil jeg til efteråret fremsætte et lovforslag, der skærper reglerne for anvendelse af håndholdte kommunikationsapparater, så det fremover kommer til at give et klip i kørekortet at bruge dem under kørslen. Samtidig er teknisk udstyr i biler og lastbiler en mulighed for at begrænse antallet af ulykker, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

- Nye teknologier, som kan være med til at øge den generelle trafiksikkerhed, er klar til at blive brugt, og jeg mener, at de hurtigst muligt bør blive implementeret i køretøjerne.

Derfor har ministeren i 2017 opfordret Europa-Kommissionen til at tage initiativ til, at de tekniske krav til udstyr i bl.a. biler og lastbiler fremrykkes, så kravene gælder fra 2018 i stedet for fra 2020, som der oprindeligt er lagt op til i EU-reguleringen.

Antallet af dræbte og personskade ulykker faldt i 2017
For trafikanterne har der været en glædelig udvikling med færre dræbte fodgængere, cyklister og motorcyklister i 2017 sammenlignet med 2016. I 2017 var der 23 fodgængere, der mistede livet i trafikken mod 36 dræbte året før. Der ser også ud til at være et mindre fald i antallet af tilskadekomne fodgængere. Der tegner sig ligeledes et fald i antallet af dræbte cyklister fra 31 i 2016 til 26 i 2017. Også blandt cyklister ser det ud til, at der er færre tilskadekomne i 2017 sammenlignet med året før.

Efter flere års stigning i dræbte på motorcykel, ser det nu ud til, at der er sket et markant fald i antallet af dræbte fra 26 i 2016 til 13 i 2017. Det er det laveste antal siden 2013. Dog er antallet af personer, der er kommet til skade på motorcykel, på niveau med de foregående år.

Antallet af dræbte bilister og bilpassagerer er steget fra 96 dræbte i 2016 til 100 dræbte i 2017.

Mogens Kjærgaard Møller, som er adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik, udtaler følgende om tallene for dræbte og tilskadekomne i trafikken i 2017:

- Ganske vist er der i 2017 tale om et fald i trafikdræbte i forhold til 2016, hvor 211 mennesker mistede livet på vejene. Men ser man over flere år, er der en tendens til, at antallet af dræbte mennesker i trafikken ikke falder i det omfang, som det burde. Færdselssikkerhedskommissionen har et nationalt mål om, at der i 2020 maksimalt må være 120 trafikdræbte og 2.000 tilskadekomne i trafikken om året. For at nå det mål, burde der i 2017 højst have været 138 dræbte på vejene. Vi er dermed langt fra målet, når der i 2017 var omkring 180 trafikanter, der mistede livet. Det er bekymrende, at antallet af trafikdræbte synes stagneret på et alt for højt niveau, og at der stadig er så mange mennesker, der mister livet i trafikken. Hovedparten af ulykkerne skyldes adfærden på vejene, og derfor er det vigtigt, at der fortsat bliver sat ind med bl.a. politikontrol og kampagner.


Dødsulykkesstatistikken viser, at ulykkesfaktorerne især er for høj hastighed, uopmærksomhed og spirituskørsel. Erik Terp, chef for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, siger:

- Politiet sætter ind mod de vigtigste ulykkesfaktorer. Derfor er netop disse tre valgt som fokusområder i politiets operative strategi.

Erik Terp fortsætter:

- Politiets kontrol har som formål at øge færdselssikkerheden gennem at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne. Politiets medarbejdere yder hver dag en stor og vigtig indsats, og der er brug for et fortsat højt kontroltryk fra politiets side for at komme Færdselssikkerhedskommissionens målsætning nærmere.

Marianne Foldberg Steffensen, der er leder af afdelingen for trafiksikkerhed i Vejdirektoratet, håber, at de nye tal markerer indgangen til en positiv udvikling, hvor ulykkestallene også falder i de kommende år.

- Færre har mistet livet i trafikken i 2017, men vi vil gerne nå ned på et endnu lavere niveau. Derfor arbejder Vejdirektoratet for en bedre trafiksikkerhed, når vi bl.a. sætter fokus på fremkommelighed og sikkerhed på statsvejene gennem kampagner, og når vi analyserer samtlige dødsulykker i trafikken. Det er det samlede resultat af indsatserne på mange felter, som skal til, for at vi kan nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken," siger hun.

Direktør Stefan Søsted, Færdselsstyrelsen, udtaler følgende:

- Overordnet er det positivt, at 2017 bød på et fald i antallet af trafikdræbte sammenlignet med 2016. Der er dog fortsat behov for, at vi arbejder målrettet på at reducere antallet af ulykker yderligere. Eftersom langt de fleste trafikulykker skyldes trafikanternes adfærd, har ministeren bedt Færdselsstyrelsen om at iværksætte et arbejde, der skal forbedre den danske køreuddannelse. Som følge heraf har Færdselsstyrelsen bedt Nord Universitet i Norge om at søsætte et forskningsprojekt, der skal munde ud i konkrete anbefalinger til en moderne, effektiv og fremtidssikret køreuddannelse. Men bedre trafiksikkerhed opnås ikke alene ved at påvirke den menneskelige adfærd. Danmark arbejder derfor i EU-regi på at fremskynde anvendelsen af nyt sikkerhedsudstyr i køretøjer til gavn for alle trafikanter.

Kontakt: 
Mogens Kjærgaard Møller, adm. dir., Rådet for Sikker Trafik: 40367801.
Erik Terp Jensen, leder, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter: 25564190.
Marianne Foldberg Steffensen, leder, Vejdirektoratet: 22383222.
Kim Østrøm, pressechef, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Færdselsstyrelsen): 41780459.