14.06.2018

Færdselsundervisningen halter i flere kommuner

Generelt yder landets kommuner og skoler en stor indsats, når det gælder om at gøre børn og unge mere sikre i trafikken. Men i flere kommuner halter det med færdselsundervisningen. Det viser undersøgelsen ”Kommunernes Trafiktest”, som Rådet for Sikker Trafik gennemfører hvert år (i pressemeddelelsen er der lokale tal for hver kommune).

Færdselsundervisningen halter i flere kommuner: Færdselsundervisningen halter i flere kommuner

Hver ulykke med et barn eller en teenager i trafikken er en for meget. Derfor er det vigtigt, at alle børn og unge bliver klædt ordentligt på til at færdes sikkert i trafikken.

Hvert år tager Rådet for Sikker Trafik temperaturen på kommunerne og skolernes indsats på området. Blandt andet bliver kommunerne målt på, om de har nogle særlige indsatser og fx får gennemført gå- og cyklistprøver på skolerne og hvor højt de prioriterer færdselsundervisningen.

Se hvordan din kommune har klaret sig i årets test.

Dette års undersøgelse, ”Kommunernes Trafiktest 2018”, viser, at stadig flere kommuner gør en større og større indsats, som er med til at forebygge, at børn og unge kommer til skade på vejene. Men undersøgelsen, der er gennemført i 97 af landets 98 kommuner, viser også, at der er stor forskel på, hvor mange kommuner der gennemfører færdselsundervisning som eksempelvis gå- og cyklistprøver eller har foredrag med trafikofre ude på skolerne. På det område bør der strammes op, mener Rådet for Sikker Trafik.

Se hvordan kommunerne ligger i testen mht. at gennemføre gå- og cyklistprøverne på skolerne.

- Det er vigtigt, at skoler og kommuner prioriterer arbejdet med at lære børnene, hvordan de kan passe bedre på sig selv i trafikken. De fleste trafikulykker sker på grund af vores adfærd, og derfor er det vigtigt, at børn har gode trafikvaner, når de forlader skolen, siger Janne Gundersen, seniorkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

I undersøgelsen ”Kommunernes Trafiktest 2018” kan man se, at det især er i de ældste klasser, at det halter med at få gennemført færdselsundervisningen. Det er problematisk, da det oftest er de ældste elever, der har den mest risikofyldte adfærd i trafikken og derfor netop har brug for at få lært, hvilke vaner de bør ændre i trafikken.

Ildsjæle gør en forskel
Undersøgelsen viser også, at der er mange spændende lokale initiativer rundt om i landet, som udvikles i samarbejde mellem kommune, politi, lærere og elever. Men initiativerne er ofte båret af nogle få ildsjæle i kommunerne eller på skolerne, hvilket er en sårbar løsning, hvis ildsjælene skifter job eller får nye arbejdsopgaver i kommunen eller på skolerne.

- Vi anbefaler, at flere skoler får en nedskrevet trafikpolitik, hvor det en gang for alle bliver besluttet, hvordan skolen underviser eleverne i færdsel. Ellers risikerer man, at eleverne ikke får den undervisning, som kan være afgørende for, at de på egen hånd kan klare sig sikkert i trafikken, siger Janne Gundersen, seniorkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Sådan ligger kommunerne
Kommunernes Trafiktest 2018 viser, at der siden den første undersøgelse i 2010 er sket en klar forbedring i kommunernes arbejde med at gøre børn og unge mere sikre i trafikken. Kommunerne kan få mellem 0 og 100 point i undersøgelsen alt efter, hvor mange og hvor gode indsatser de har. Årets topscorer er Aabenraa kommune, der har opnået 93 point i testen, som er gennemført i foråret 2018. Rådet for Sikker Trafik har valgt at hædre de tre kommuner, der ligger i top på landsplan samt de regionale topscorere.

Resultat af undersøgelsen ”Kommunernes Trafiktest 2018”:

Landsvindere – de tre kommuner, der samlet set scorer flest point i undersøgelsen:
1. Aabenraa: 93 point.
2. Helsingør: 91 point.
3. Esbjerg: 89 point.

Regionale vindere – de kommuner i hver region, der har scoret flest point i undersøgelsen:
• Region Syddanmark: Aabenraa 93 point.
• Region Hovedstaden: Helsingør 91 point.
• Region Nordjylland: Frederikshavn 87 point.
• Region Midtjylland: Herning 82 point.
• Region Sjælland: Faxe 81 point.

Se det samlede resultat og pointfordeling for alle kommuner.

Om undersøgelsen ”Kommunernes Trafiktest”:
I Rådet for Sikker Trafik årlige ”Kommunernes Trafiktest” bliver kommunerne spurgt, hvor mange og hvilke indsatser de har overfor børn og unge. Fx om man har en trafikpolitik, prioriterer færdselsundervisningen på skolerne, samarbejder på tværs af forvaltningerne, afholder gå- og cyklistprøver etc. Kommunerne bliver målt på indsatser, der kan gøre børn fra 0-18 år mere sikre i trafikken, og kommunerne kan få fra 0 til 100 point alt efter, hvor mange og hvilke indsatser de har. Undersøgelsen har været gennemført hvert år siden 2010.

Kontakt:
Janne Gundersen, seniorkonsulent, Rådet for Sikker Trafik: 24455280.
Rune Blom Friis, projektleder, Rådet for Sikker Trafik: 22363988.
Søren Ørsted Pedersen, pressechef, Rådet for Sikker Trafik: 22327009.