Høringssvar

Her kan du læse Rådet for Sikker Trafiks seneste høringssvar

Høringssvar 2019

Høringssvar vedr. lovforslag om nedsættelse af aldersgrænsen for stor knallert (knallert45) fra 18 til 16 år

Høringssvar vedr. lovforslag om forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler, lette og tunge køretøjer uden for tættere bebygget område og motortrafikveje

2018

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om styrthjelme

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for hhv. motoriserede løbehjul og selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards

Høringssvar vedr. udkast til Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel)

Høringssvar vedr. udkast til ændringsbekendtgørelse for forsøgsordning med speed pedelecs

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs

Høringssvar vedr. indførelse af dagsgebyr ved manglende betaling af ansvarsforsikringspræmie for motordrevne køretøjer

2017

Høringssvar vedr. forslag til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser

Høringssvar vedr. forslag om små motoriserede køretøjer

Høringssvar vedr. forslag om ophævelse af krav om lægetjek ved fornyelse af kørekort til ældre

 

2016

Høringssvar vedr. forslag om højere lokale hastighedsgrænser på motortrafikveje mv.

Høringssvar vedr. forslag om kørekort til 17-årige og nedsættelse af aldersgrænsen for lille knallert fra 16 til 15 år

Høringssvar vedr. ikrafttrædelsesdato for ændret aldersgrænse for lille knallert

Høringssvar vedr. aldersgrænse for påbegyndelse af knallertundervisning

Høringssvar vedr. bekendtgørelsen om forsøgsordning med kørekort til 17-årige

Høringssvar vedr. forslag om forsøg med selvkørende biler

Høringssvar vedr. forslag om ændrede sanktioner for kørsel i hashpåvirket tilstand og revision af alkolåsordningen

 

 

Pressemeddelelser og nyheder