Rådet for Sikker Trafiks repræsentanter i politiet

Rådet for Sikker Trafiks repræsentanter i politiet: Rådet for Sikker Trafiks repræsentanter i politiet

Iflg. Rådet for Sikker Trafiks vedtægter fremgår det, at politikredsene samarbejder med Rådet.

Hver kreds har udnævnt to kontaktpersoner, en fra færdselsafdelingen og en fra den præventive afdeling. Tilsammen udgør de Rådets repræsentanter i politikredsen.

Rådets repræsentanter arbejder lokalt for at styrke trafiksikkerheden gennem undervisning, kampagner og kontroller. Repræsentanternes opgaver er bl.a. at:

  • Fastholde kontakten mellem politikredsen og Rådet
  • Samarbejde med kommuner om kampagner og færdselsrelaterede indsatser på skoler
  • Formidle budskaber til fx pressen om hvorfor trafikulykker sker, og hvordan de kan forebygges
  • Formidle Rådets kampagner og indsatser lokalt
  • Deltage i relevante lokale arrangementer, der styrker trafiksikkerheden