Om organisationen

Rådet for Sikker Trafik er en privat forening, der består af 48 organisationer og offentlige myndigheder. Det daglige arbejde udføres af sekretariatet, der består af cirka 30 ansatte.

Dokumentation
Fundamentet i vores arbejde er dokumentation. Vi arbejder altid ud fra veldokumenterede problemstillinger og prioriterer prætest og evaluering af vores materialer højt. I dokumentationsafdelingen arbejder vi med målgruppeanalyser, evaluering og trafikfaglig dokumentation i form af ulykkesstatistikker og trafiksikkerhedsanalyser.

Kampagner
Vi udvikler landsdækkende kampagner om fart, spritkørsel, uopmærksomhed, cykelulykker og manglende sele. Kampagnerne er hver gang målrettet en specifik målgruppe med en særlig risikobetonet adfærd. Formidlingen af kampagnernes budskaber sker gennem udvalgte massemedier samt i vores netværk. Vi samarbejder med reklamebureauer, politiet og kommunerne, når vi laver kampagner.

Formidling
Vi formidler trafiksikkerhed til børn og unge. Det sker primært via vores gratis online materialer til skolerne, Sikker Trafik LIVE oplæg på ungdomsuddannelser og rådgivning om børn og trafiktræning. Vi arbejder med læring, pædagogik og formidling til børn og unge, og til de voksne der omgiver dem. Vi samarbejder med politiet, skoler, organisationer og kommuner.

Organisationsdiagram