Om Skillevej (7. - 9. klasse)

Skillevej (7. - 9. klasse): Om Skillevej (7. - 9. klasse)

Skillevej er et dialogbaseret materiale arrangeret som gruppearbejde. Eleverne guides igennem en proces, hvor de sammensætter en vennegruppe ved hjælp af fire personaer, de selv er med til at skabe. Dernæst bliver vennegruppen involveret i en trafikulykke og eleverne diskuterer, hvordan endte de i den situation, hvilke valg gik forud og ikke mindst, hvordan kunne de have forhindret ulykken i at ske.

Igennem denne proces skal eleverne reflektere over, hvordan de selv bliver påvirket af deres omgangskreds og hvordan de evt. siger fra, hvis der er noget, de ikke bryder sig om.  

Gå til materialet

Gå til lærervejledningen

Fælles Mål


Færdsel

7.-9. klasse | Trafikal adfærd
I Trafikal adfærd arbejdes der med følgende kompetencemål:

Eleven kan færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken.

Egen sikkerhed | Fase 1

 • Eleven kan reducere risiko for tilskadekomst i trafikken.
 • Eleven har viden om risikofaktorer i trafikken.

Ansvar | Fase 1

 • Eleven kan færdes ansvarsfuldt i trafikken.
 • Eleven har viden om ansvar i trafikken.

Dansk

7.-9. klasse | Fortolkning
I Fortolkning arbejdes der med følgende kompetencemål:

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.

 

Fortolkning | Fase 1

 • Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster.
 • Eleven har viden om identitetsfremstillinger.

Samfundsfag

8.-9. klasse | Sociale og kulturelle forhold
I Sociale og kulturelle forhold arbejdes der med følgende kompetencemål:

Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Socialisering | Fase 1

 • Eleven kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen.
 • Eleven har viden om socialisering.

Socialisering | Fase 2

 • Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse.
 • Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse.

 

Læringsmål


Med Skillevej reflekterer eleverne over deres egen adfærd i trafikken. De skal lave en historie om en vennegruppe. Herunder finder du læringsmål omsat fra Fælles Mål med underlagte tegn på læring i tre niveauer.

Læringsmål for Trafik:

Eleverne kan træffe fornuftige beslutninger i trafikken.

 1. Eleven giver eksempler på uhensigtsmæssig og hensigtsmæssig trafikadfærd.
 2. Eleven redegør for, hvilke risikofaktorer der er de mest typiske for deres egen aldersgruppe.
 3. Eleven vurderer, hvordan han/hun kan sige fra over for risikabel adfærd.

Eleverne kan forklare hvordan de gennem valg kan påvirke egen og andres sikkerhed i trafikken.

 1. Eleven giver eksempler på gruppedynamikker i materialet.
 2. Eleven beskriver, hvordan gruppedynamikkerne påvirker valg i trafikken.
 3. Eleven vurderer, hvordan deres egen trafikadfærd er påvirket af gruppedynamikker.

Læringsmål for Dansk:

Eleverne kan fortolke identiteter i materialet.

 1. Eleven udformer personaer inden for opstillede muligheder og begrænsninger.
 2. Eleven beskriver identiteter og deres indbyrdes relationer og påvirkninger ud fra deres personaer.
 3. Eleven redegør for et hændelsesforløb, hvor deres personaer indgår.

Læringsmål for Samfundsfag:

Eleverne kan redegøre for, hvordan individer gennem socialisering påvirkes af de sociale fællesskaber, de indgår i.

 1. Eleven giver eksempler på sociale grupper og fællesskaber i deres fiktive vennegruppe.
 2. Eleven beskriver, hvordan de sociale grupper og fællesskaber påvirker handlingsforløbet i en udleveret case og beskriver hvordan, forløbet kunne være et andet.
 3. Eleven diskuterer, hvordan de selv er påvirket af sociale grupper og fællesskaber i og udenfor klassen og reflekterer over egen indflydelse.

Planlægning

Skillevej (7. - 9. klasse): Planlægning

Skillevej-forløbet er let at forberede. Det vigtigste er, at du har materialerne klar og har tjekket det digitale mikrosite igennem.

Inden undervisningen skal du:

Gennemførsel

Skillevej (7. - 9. klasse): Gennemførsel

Fortæl eleverne, at de i grupper skal lave en fiktiv vennegruppe, som kommer ud for en trafikulykke. De skal selv digte hændelsesforløbet, der leder op til ulykken og herefter fremlægge det for resten af klassen.

Oversigt over forløbet

 • Intro (5 -10 minutter)
  Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej til at rammesætte forløbet. Brug evt. fakta om unge i trafikken
  Inddel klassen i 5-6 grupper
 • Lav en vennegruppe (20 minutter)
  Udlevér 4 personark og ét opgavesæt til hver gruppe.
  Eleverne laver deres fiktive personer.
 • Fortæl historien om ulykken (15 minutter)
  Hver gruppe får én af de 5 cases fra mikrositet.
  De enkelte grupper læser deres ulykkescase og skriver efterfølgende en historie, der fører op til ulykken.
 • Fremlæggelse og diskussion (45 minutter)
  Grupperne fremlægger på skift deres vennegruppe og historie.
  Klassen diskuterer de forskellige historier.
  Diskussionerne relateres til elevernes eget liv og færden i trafikken.

Evaluering

Skillevej (7. - 9. klasse): Evaluering

Elevernes præsentationer, og klassens efterfølgende diskussioner, fortæller, om de har nået målene. Her er det særligt vigtigt at lægge mærke til, hvorvidt eleverne relaterer de forskellige situationer til deres eget liv og egen adfærd i trafikken.

Tal med eleverne om:

 • Hvad har jeres arbejde med Skillevej fået jer til at tænke på?
 • Er der situationer i Skillevej, som I kan genkende fra jeres eget liv, jeres vennegrupper?
 • Er der situationer, hvor I har stået i et dilemma i forhold til trafikken – og hvad valgte I at gøre?

Kontakt


Undervisningsmaterialer 7. - 9. klasse

Undervisningsmaterialer til alle klassetrin