Mens vi lever (8. - 9. klasse)

Med Mens vi lever får du adgang til en dansk spillefilm med tilhørende lærervejledning. Filmen viser de mange konsekvenser, en alvorlig trafikulykke kan have.

Om Mens vi lever

Mens vi lever (8. - 9. klasse): Om Mens vi lever

Materialet tager udgangspunkt i spillefilmen Mens vi lever. Eleverne skal se filmen og efterfølgende arbejde med ét eller flere af de temabaserede forløb, som er beskrevet i lærervejledningen.

Undervisningen er lagt at an på dialogisk kommunikation og varierende arbejdsmetoder. Eleverne skal forholde sig til de mange alvorlige konsekvenser en trafikulykke har, ikke kun for de direkte involverede, men i lige så høj grad for de pårørende.

Materialet består af fem selvstændige, tematiske forløb, som alle tager udgangspunkt filmen. Forløbene behandler temaerne valg, skyld, tilgivelse, ungdomsliv og at sige fra.

Forløbene varer mellem 5 – 9 lektioner. Brug dem i Dansk, Kristendom, Samfundsfag eller Trafik.
Filmen varer 98 minutter.

Gå til materialet

Gå til lærervejledningen

Supplerende opgaver


Her finder du fem supplerende opgaver, som kan bruges i forlængelse af arbejdet med de forløb, der er beskrevet i lærervejledningen.


Stem med fødderne (1 lektion)

Lad dine elever stemme med fødderne. Kom med udsagn eleverne skal forholde sig til. Hvis de er enige, skal de rejse sig op. Spørg ind til de enkelte elevers holdninger.

Forslag til udsagn kan være: ”Jeg kan lide at køre stærkt”. ”Jeg bruger med cykelhjelm”. ”Jeg bruger altid sikkerhedssele”. ”Jeg synes, det er forkert at cykle, når man er fuld”. ”Jeg har siddet i en bil, hvor jeg følte mig utryg”. ”Jeg har kørt på en tunet knallert”.

Postkort til mig selv (1 lektion)

Denne opgave forudsætter at I har haft besøg af Sikker Trafik LIVE.

Lad dine elever brainstorme over ting, de har overvejet at gøre anderledes i trafikken, efter de har haft besøg af Sikker Trafik LIVE. Udlever et postkort til eleverne, hvor de, ud over deres navn, skal skrive mindst én ting ned, som de vil ændre. Saml postkortene sammen og del dem ud til eleverne om 1 – 2 uger.

Brevet (1- 2 lektioner)

Lad eleverne skrive et brev fra én af filmens personer til en anden, fx fra Mads til Trine. Brevet skal være en undskyldning. Eleverne kan læse brevene højt for hinanden to og to eller aflevere dem som en skriftlig opgave.

Kære Brevkasse (1 - 2 lektioner) 

Lad dine elever skrive et brev til en brevkasse, hvor de søger vejledning. De skal forestille sig, at de er en af filmens hovedpersoner, som går og overvejer at tilgive en af de andre personer i filmen. Det kan være Trine, som vil tilgive Kristian, eller Kristian, som vil tilgive Tommy.
Lad eleverne skrive deres overvejelser ned i brevform. Når alle elever har afleveret deres brev, trækker du 1 – 2 tilfældige breve op, læser dem højt, hvorefter eleverne i fællesskab skal være eksperterne, som svarer på brevet

Film om mig (1 - 2 lektioner)

Se filmen med instruktør Mehdi Avaz og manuskriptforfatter Milad Avaz, hvor de fortæller om, hvordan ulykken påvirkede dem. Lad efterfølgende eleverne lave deres egne små film, hvor de fortæller om, hvad der fylder i deres liv, og hvad de har gjort sig af tanker i forhold til deres liv efter at have set Mens vi lever. Se filmen herunder.

Hør brødrene Avaz introducere Mens vi lever

Her fortæller instruktør Mehdi Avaz og manuskriptforfatter Milad Avaz om arbejdet med Mens vi lever.

Brug filmen som en del af din forberedelse og vis den til dine elever, som en del af arbejdet med filmen.

Filmen varer 2:07 minutter.

Fakta om ungeulykker

Hjelmen gør en forskel - både på cykel og knallert

Mens vi lever (8. - 9. klasse): Hjelmen gør en forskel - både på cykel og knallert

Figuren viser anvendelsesgraden af hjelm blandt dræbte og alvorligt tilskadekomne 14-17-årige cyklister og knallertkørere i perioden 2012-2016.

Kilde: Vejdirektoratet

Flere og flere bruger cykelhjelm

Mens vi lever (8. - 9. klasse): Flere og flere bruger cykelhjelm

Grafen viser udviklingen i hjelmbrug for skolebørn 2004-2016.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Knallerten er det farligste transportmiddel

Mens vi lever (8. - 9. klasse): Knallerten er det farligste transportmiddel

Figuren viser dræbte og alvorligt tilskadekomne 14-17-årige fordelt på transportmiddel og alder i perioden 2012-2016.

Kilde: Vejdirektoratet

 

De fleste ulykker sker om eftermiddagen

Mens vi lever (8. - 9. klasse): De fleste ulykker sker om eftermiddagen

Grafen viser dræbte og alvorligt tilskadekomne 14-17-årige fordelt på hverdage/weekend og tid på døgnet i perioden 2012-2016.

Kilde: Vejdirektoratet

 

Drenge er mere udsatte end piger

Mens vi lever (8. - 9. klasse): Drenge er mere udsatte end piger

Figuren viser andelen af dræbte og alvorligt tilskadekomne 14-17-årige i perioden 2012-2016 fordelt på køn.

Kilde: Vejdirektoratet

 

Se traileren for Mens vi lever